Cztery Szlachetne Prawdy

Czcigodny Mahathera Nyanatiloka

Oto słowa Buddhy - Oświeconego:D. 16.

Dzięki niezrozumieniu, nie realizowaniu czterech rzeczy, zarówno ja, uczniowie, jak również wy, musimy tak długo przemierzać [błąkać się] w cyklu [kolejnych] odrodzeń. Jakie są te cztery rzeczy? Są to:

Szlachetna Prawda o Cierpieniu (dukkha);

Szlachetna Prawda Początku Cierpienia (dukkha-samudaya);

Szlachetna Prawda Wygaśnięcia Cierpienia (dukkha-nirodha);

Szlachetna Prawda Ścieżki, która prowadzi do Wygaśnięcia Cierpienie (dukkha-nirodha-gaamini-pa.tipadaa).S. LVI. 11

Tak długo, jak całkowicie prawdziwa wiedza i wgląd odnośnie tych Czterech Szlachetnych Prawd nie były całkiem jasne we mnie, tak długo nie byłem pewien, że wygrałem, że najwyższe Oświecenie jest nieprześcignione w całym świecie [wraz] z jego niebiańskimi istotami, złymi duchami i bogami, pomiędzy wszystkimi orszakami ascetów i duchownych, niebiańskich istot i ludzi. Ale tak, jak wkrótce absolutna prawdziwa wiedza i wgląd odnośnie tych Czterech Szlachetnych Prawd stały się doskonale jasne we mnie, tak zaistniała we mnie [też] pewność, że wygrałem, że najwyższe Oświecenie [jest] nieprześcignione.M. 26

I odkryłem, że głęboka prawda, tak trudna, by ją spostrzec [uświadomić sobie], trudna, by rozumieć, cicha [spokojna] i wzniosła, której nie można uzyskać przez zwykłe rozumowanie jest widoczna tylko dla mędrca. Świat, jednakże, jest oddany [dedykowany] przyjemności, rozkoszuje się przyjemnością, [jest] oczarowany przyjemnością. Naprawdę, istoty ledwie zrozumieją prawo uwarunkowań [conditionality], [czyli] zależnego pochodzenia (tata.ticca-samuppaada) wszystkiego; niezrozumiały dla nich też będzie koniec wszystkich formacji [form], porzucania każdego podłoża odrodzenia, zanikania ochoty, obojętności, wygaśnięcia, Nibbaana. Jeszcze są [jednak] istoty, których oczy są tylko trochę przykryte kurzem: one zrozumieją tę prawdę.