Wprowadzenie

Budda

BUDDHA lub Oświecony. Mędrzec albo Przebudzony - jest honorowym imieniem nadanym indyjskiemu Mędrcowi, Gotama, który odkrył i proklamował światu Prawo Oswobodzenia [Wyzwolenia], rozpoznane na zachodzie pod nazwą buddyzmu.

Urodził się w VI wieku n.e., w Kapilavatthu, jako syn króla, który rządził krajem Sakya, księstwo znajdowało się w obszarze granicy współczesnego Nepalu. Jego osobiste imię brzmiało Siddhattha a imię jego klanu Gotama (w sanskrycie: Gautama). W wieku 29 lat wyrzekł się splendoru książęcego życia oraz królewskiej kariery i stał się bezdomnym ascetą, by znaleźć wyjście z tego, co wcześnie rozpoznał jako świat cierpienia. Po sześcioletnich poszukiwaniach, spędzonych pod kierunkiem różnych religijnych nauczycieli w okresie bezowocnego umartwienia w końcu osiągnął Doskonałe Oświecenie (sammaa-sambodhi), pod drzewem Bodhi w Gayaa (dzisiaj Buddh-Gayaa). Minęło czterdzieści pięć lat niezmordowanego kazania i nauczania, i w końcu, w wieku 80 lat, [Budda] odszedł w Kusinara jako ,,oświecona [nie uwikłana w iluzje] istota, która pojawiła się dla błogosławieństwa i szczęście świata''.

Budda nie jest ani bogiem, ani prorokiem albo wcieleniem boga, ale niezwykłą ludzką istotą, która przez własny wysiłek, osiągnęła Ostateczne Oswobodzenie i Doskonałą Mądrość, i stała się ,,niezrównanym nauczycielem bogów i ludzi''. Jest On Zbawicielem tylko w tym sensie, że pokazuje ludziom, jak uratować siebie, przez właściwie podążanie ku końcowi Ścieżki, którą przeszedł i którą pokazał on sam. W doskonałej harmonii Mądrości i Współczucia osiągniętego przez Buddę, ucieleśnia on uniwersalny i ponadczasowy ideał Człowieka Doskonalonego.

Dhamma

Dhamma jest Nauczaniem Oswobodzenia, w całości odkrytym, uświadomionym sobie i proklamowanym przez Buddę. Nauka ta została zapisana w starożytnym języku Pali i zachowana w trzech wielkich zbiorach koszy, nazwanych Ti-Pi.taka, ,,Trzy Kosze'', mianowicie: (I) Vinaya - pi.taka, albo Zbiór Dyscypliny, zawierający reguły klasztornego prawa; (II) Sutta-pi.taka, albo Zbiór Rozmów, składający się z różnych książek, rozmów, dialogów, wierszy, historii, etc. i transakcji z właściwą doktryną zreasumowaną w Czterech Szlachetnych Prawdach; (III) Abhidhamma-pi.taka, albo Filozoficzny Zbiór; przedstawiający nauczania Sutta - Pi.taka w ściśle systematycznej i filozoficznej formie.

Dhamma nie jest doktryną odkrycia, lecz nauczanie Oświecenia bazowało na jasnym zrozumieniu rzeczywistości. Jest to nauczanie Poczwórnej Prawdy [Prawdy Czterech Obszarów] zajmującej się podstawowymi faktami życia i uwolnieniem osiągalnym przez własny wysiłek człowieka podjętym w celu oczyszczenia i wglądu. Dhamma oferuje wzniosły, ale realistyczny system etyki, analizy penetrujące życie, głęboką filozofię, praktyczne metody treningu umysłu i [mówiąc w skrócie], jest całkowitym wszechstronnym oraz doskonałym przewodnikiem na Ścieżce Oswobodzenia.

Odpowiadając na żądania zarówno serca jak i rozsądku oraz przez wskazywanie wyzwalającej Środkowej Ścieżki prowadzi poza wszystkimi daremnymi i niszczącymi skrajnościami w myśli i zachowaniu, Dhamma ma, i zawsze będzie mieć, ponadczasowe i uniwersalne odwołania gdziekolwiek są serca i umysły wystarczająco dojrzałe, by docenić jej przesłanie.

Sangha

Sangha. Zgromadzenie, albo społeczność - jest Zakonem Bhikkhu albo Żebrzących Mnichów, założonym przez Buddę i nadal istnieje w swej oryginalnej formie w Birmie, Syjamie, Cejlonie, Kambodży, Laosie i Chittagong'u (Bengal). Jest to, razem z Zakonem mnichów Jalapeno, najstarszy klasztorny Zakon w świecie. Pomiędzy najsławniejszymi uczniami w czasach Buddy znajdowali się: Saariputta który, po samym Mistrzu, posiadał posiadał dogłębny wgląd w Dhamma; Moggallaana, który miał największe nadprzyrodzone władze: Ananda, oddany uczeń i stały towarzysz Buddy; Mahaa-Kassapa, Prezydent Rady [Soboru] w Rajagaha zaraz po śmierci Buddy; Anuruddha, kapłan wizji i mistrz Właściwego [Zrozumienia] Mindfulness; Raahula, własny syn Buddy.

Sangha dostarcza zewnętrznej struktury i sprzyjających warunków dla wszystkich tych, którzy mają gorliwie pragnienie, by poświęcić swe życie całkowicie realizacji najwyższego celu oswobodzenia, nieograniczonego przez światowe rozrywki. W tym sensie Sangha także jest znakiem uniwersalnego i ponadczasowego rozwoju religijnego gdziekolwiek wzbogaca on dojrzałość.

Potrójne Schronienie

Budda, Dhamma i Sangha, są nazwane ,,Trzema Klejnotami'' (ti-ratana) z powodu ich niezrównanej czystości i jako istniejące dla buddysty najcenniejsze przedmioty w świecie. ,,Trzy Klejnoty'' istnieją dla Buddysty w formie ,,Potrójnego Schronienia'' (ti-sara.na) w słowach przez które on je ślubuje, czym potwierdza swą akceptację ich, jako przewodników własnego życia i zrozumienia.

Palijska formuła Schronienia jest nadal taka sama, jak w czasach Buddy:

Budda.m sara.na.m gacchaami,
Dhamma.m sara.n a.m gacchaami,
Gha San.m sara.na.m gacchaami.
Znajduję schronienie w Buddzie,
Znajduję schronienie w Dhammie,
Znajduję schronienie w Sandze.

Odbywa się to przez prosty akt recytowania tej formuły trzy razy tak, że [przyszły] Buddysta deklaruje siebie, jako buddystę. (W drugim i trzecim powtórzeniu [występuje] słowo Dutiyampi albo Tatiyampi, [co oznacza:] 'drugi/trzeci raz', i jest dodane przed każdym zdaniem).

Pięć Wskazań

Po formule Potrójnego Schronienia następuje zwykle akceptacja Pięciu Moralnych Wskazań (pańca- 'sila). Ich przestrzeganie jest minimalną normą potrzebną by tworzyć podstawę przyzwoitego życia i uzyskać postęp ku Oswobodzeniu [Wyzwoleniu-Oświeceniu].

Paanaatipaataa veramani - sikkhaapadam samaadiyaami.
Zobowiązuję się przestrzegać wskazania, by powstrzymać się od zabijania żywych istot.
Adinnaadaanaa veramanii - sikkhaapada.m samaadiyaami.
Zobowiązuję się przestrzegać wskazania, by stronić od brania rzeczy nie danych.
Verama michcaacaaraa Kaamesu.ni - sikkhaapada.m samaadiyaami.
Zobowiązuję się przestrzegać wskazania, by właściwie prowadzić się pod względem seksualnym.
Verama Musaavaadaa.sikkhaapada ni.m samaadiyaami.
Zobowiązuję się przestrzegać wskazania, by powstrzymać się od fałszywej mowy.
Suraameraya - majja - pamaada.t.verama thaanaa.nii-sikkhaapada.m samaadiyaami.
Zobowiązuję się powstrzymać od upijania oraz narkotyków, które powodują nieuważność.