Spis treści

SŁOWO WPROWADZAJĄCE

Sutra Dawnych Ślubowań Bodhisattwy Ksitigarbhy już od starożytności jest jedną z najpopularniejszych sutr buddyzmu chińskiego. Ksitigarbha, w dosłownym tłumaczeniu z oryginału sanskryckiego, znaczy Skarbiec Ziemi. W panteonie buddyjskim jest on jednym z najbardziej czczonych bodhisattwów, razem z Mandziuśrim, Awalokiteśwarą i Samantabhadrą. Tych czterech bodhisattwów reprezentuje cztery podstawowe cechy Mahajany: Mandziuśri wielką mądrość; Awalokiteśwara wielkie współczucie; Samantabhadra wspaniałe czyny a Ksitigarbha wielkie ślubowanie pomagania i przeprowadzania wszystkich czujących istot. Jeżeli ja nie zejdę do piekła aby, nieść pomoc, to któż inny tam pójdzie? oto słynna deklaracja Bodhisattwy Ksitigarbhy. W siódmym wieku naszej ery sutra ta została przetłumaczona przez Sikszanandę z sanskrytu na chiński, ale jak dotąd nigdy nie została przełożona na. angielski. Praca mistrza Dharmy Heng Czinga nie jest wydaniem krytycznym w zachodnim rozumieniu tego terminu, jest jednak ważna ze względu na towarzyszący mu obszerny komentarz Mistrza Tripitaki Hsuan Hua. Bez takiego uzupełnienia zachodni odbiorca miałby wielkie trudności, a może nawet w ogóle nie byłby w stanie zrozumieć znaczenia i zastosowania tej sutry. Jednym z celów Instytutu Zaawansowanych Studiów nad Religiami Świata jest przybliżenie nauk religijnych, które dotychczas nie były dostępne dla władających angielskim studentów, zainteresowanych tymi sprawami. Wobec powyższego Instytut czuje się zaszczycony, że może opublikować to bezcenne źródło wiedzy i poznania.

Instytut Zaawansowanych Badań Nad Religiami Świata, kwiecień 1974