Spis treści

ROZDZIAŁ XI
Ochrona Dharmy przez Ducha Ziemi

Komentarz:

Imię wielkiego ducha ziemi, do którego odnosi się tytuł tego rozdziału brzmi Twardość i Stałość, ponieważ jest to podstawowy atrybut ziemi. Żyjące istoty są w takim stosunku do ziemi jak insekty do wielkiego pływającego po oceanie statku; chociaż mogą biegać tam i z powrotem po jego pokładzie, nie są w stanie poruszyć samego statku. Tak jak liniowiec płynie przez oceany, tak nasza planeta porusza się w przestrzeni kosmicznej z żyjącymi istotami na powierzchni.

Duchy ziemne są bardzo liczne. W Sutrach Agama główny duch ziemi, Twardość i Stałość, pojawia się przed Buddą, przyjmując zarozumiałą i arogancką postawę i chełpiąc się, że nie ma innych duchów prócz niego, że tylko on jest najwyższym duchem. Był wyraźnie niezadowolony, gdy usłyszał, Buddę tłumaczącego, że istnieją także duchy wody i ognia, oraz duchy ziemne. Kiedy wreszcie usłyszał, jak Budda głosi Dharmę, poskromił wyniosłość i przyjął schronienie w Potrójnym Klejnocie:

Tak jak cztery duchy żywiołów istnieją w przestrzeni, tak cztery żywioły istnieją w ciele każdej żyjącej istoty.

Termin ziemia został wyjaśniony wcześniej w tej sutrze. Teraz zostanie objaśniony w inny sposób, tym razem w kategoriach czterech cech nirwany: trwałości, szczęścia, czystości i prawdziwej jaźni. Z powodu Drzwi Dharmy Pradżniaparamity ziemia jest niezmienna i dlatego można nazywać ją trwałą, ponieważ podtrzymuje dziesięć tysięcy rzeczy, można o niej powiedzieć, że posiada cnoty szczęścia. Ziemia rodzi i podtrzymuje wszystkie rzeczy, a ponieważ przy narodzinach są one nieskalane, posiada cnotę czystości; ziemia jest niezależna i samowystarczalna, dlatego można o niej powiedzieć, że posiada cnoty prawdziwej jaźni.

W tym rozdziale duch ziemi składa ślubowanie, że będzie ochraniał tych, którzy recytują tę sutrę i imię Bodhisattwy Ksitigarbhy.

Sutra:

Wówczas duch ziemi Twardość i Stałość powiedział do Buddy, Czczony Przez Świat, od dawna osobiście widuję i składam hołd niezliczonym Bodhisattwom, Mahasattwom, z których każdy posiada niewyobrażalne i ogromne duchowe penetracje oraz mądrość i każdy z nich przeprowadza wiele żyjących istot. Wśród wszystkich Bodhisattwów, Bodhisattwa Ksitigarbha Mahasattwa posiada najgłębsze i najdonioślejsze ślubowania. Czczony Przez Świat, Bodhisattwa Ksitigarbha ma silny związek z istotami z Dżambudwipy. Mandziuśri, Samantabhadra, Awalokiteśwara i Majtreja również przekształcają setki tysięcy ciał, by przeprowadzać tych na Sześciu Ścieżkach, ale ich ślubowania mają jednak swoje granice. Bodhisattwa Ksitigarbha złożył ślubowania, nauczania żyjących istot na Sześciu Ścieżkach poprzez eony tak liczne jak ziarenka piasku w setkach tysięcy miriad Gangesów.
Czczony Przez Świat, gdy obserwuję żyjące istoty, teraźniejsze i przyszłe, widzę tych, którzy budują ołtarze z ziemi, kamienia, bambusa lub drewna i umieszczają je w czystych miejscach w południowej części swych domów. Wewnątrz tych ołtarzy umieszczają wizerunek Bodhisattwy Ksitigarbhy rzeźbiony, malowany albo wykonany ze złota, srebra, miedzi lub żelaza. Potem palą kadzidła i składają ofiary, czczą i wychwalają go. Poprzez wykonywanie takich czynności uzyskają dziesięć rodzajów korzyści i pożytków.

Komentarz:

Praktykę przypatrywania się wizerunkowi Buddy lub Bodhisattwy można porównać do bezustannego wpatrywania się w siebie zakochanych. Jednakże przypatrywanie się mężczyzny i kobiety jest nieczyste, ponieważ opiera się na pożądaniu. Kiedy człowiek patrzy na Buddę, całe pożądanie zostaje przemienione w mądrość. Takie długie przypatrywanie się jest czyste i naturalne, przychodzi spontanicznie i jest regularnie praktykowane. Można spoglądać na wizerunek, spoglądać na niego znów i znów, w końcu osiągając Stan Buddy poprzez wpatrywanie się.

Sutra:

Czym jest tych dziesięć rodzajów pożytków? Ziemie będą żyzne; rodziny i domy będą wypełnione spokojem; przodkowie odrodzą się w niebach, uzyskają szczęście i długowieczność w obecnym życiu; otrzymają to, czego będą szukali; unikną nieszczęść od wody i ognia; unikną też innych nieszczęść; ustaną nocne koszmary; będą chronieni przez duchy we wszystkich swoich działaniach; napotkają wiele źródeł mądrości.

Komentarz:

Ci, którzy czczą Bodhisattwę Ksitigarbhę będą mieli żyzne posiadłości, a wszystko co zasieją przyniesie obfity plon. Jednak dobre zbiory nie są głównym punktem zainteresowania, bo jeżeli w domu nie będzie spokoju, dzięki któremu można się będzie nimi cieszyć, więc drugim z dziesięciu pożytków musi być spokój i szczęście w domu. Oprócz tych korzyści, szacowni członkowie domostwa, o którym mowa powyżej, jak też i inni krewni, którzy już umarli, będą mogli odrodzić się w niebach skutkiem tego, że mają potomków, którzy przypatrują się i czczą Bodhisattwę Ksitigarbhę.

Może ktoś zaoponować i stwierdzić, że nie ma możliwości sprawdzenia tych odrodzeń w niebach. Jeżeli praktykujecie i pracujecie ciężko, osiągniecie penetrację niebiańskiego oka i sami będziecie mogli zajrzeć do niebios. W każdym razie, następna z dziesięciu korzyści jest rzeczą widzialną przedłużony okres życia. Miałem ucznia w Hong Kongu, który sprawdził przepowiednię z Księgi Przemian kiedy miał siedemdziesiąt dziewięć lat i odkrył, że ma umrzeć jeszcze tego roku, więc przeraził się. Kiedy prosił mnie o pozwolenie na przyjęcie schronienia, poprosił też o jeszcze dziesięć lat życia. Zgodziłem się. Powiedziałem mu, że jeśli będzie ściśle przestrzegał instrukcji i postępował zgodnie z naukami, obiecam mu jeszcze dwanaście lat. Zrobił tak, i chociaż nie można było sprawdzić, czy moje słowa były prawdą czy kłamstwem, osiągnął wiek dziewięćdziesięciu dwóch lat.

Wszystkie podane wyżej korzyści wpływają też na innych. Piąta z nich obiecuje, że spełnione zostaną nasze pragnienia. Jeśli pragniecie dobrego współmałżonka, to tak będzie; jeżeli opuściliście dom i chcecie być dobrym bhikszu czy bhikszunią, wówczas i to się stanie. Oczywiście, najlepiej jest nie pragnąć takich skutków, ale jeśli ich zapragniecie, to zostanie to spełnione.

Szósta korzyść zapewnia uwolnienie od groźby utopienia lub spalenia. Wcześniej, przy omawianiu czterech duchów żywiołów, zapomniałem powiedzieć o ich wyglądzie, ale teraz, ponieważ zauważyłem, że duch ognia przybył, aby się do nas przyłączyć, opiszę je wam. Duch ognia wygląda jak wielki, jednonogi, czerwony ptak, który ucieka natychmiast, gdy wypowie się jego imię, Fang Mien. Duch wody, imieniem Wang Siang, wygląda jak mały chłopiec z czerwonymi oczami i bardzo długimi uszami, które opadają na ziemię. Chociaż bardzo trudno spotkać takie duchy, to jeśli się wam to uda, i jeśli będziecie w stanie jednego złapać i zjeść, wtedy sami możecie stać się duchem wody.

Siódma z korzyści, dla tych, którzy czczą Bodhisattwę Ksitigarbhę to wolność od klęsk i nieprzewidzianych wypadków. Ósma, to ustanie wszelkich koszmarów nocnych. Czasami ludzie mają sny i budzą się, by stwierdzić, że są unieruchomieni przez wielkie, ciężkie stworzenie, które nie pozwala im ani się poruszyć ani przemówić. Ci, którzy mają tego rodzaju problemy, powodowane przez duchy zwane Duchami Nocnych Mar lub Kumbhandami, nie będą ich mieli, jeśli rozpoczną praktykę oddawania czci Bodhisattwie Ksitigarbhie.

Dziewiątym pożytkiem jest to, że osoba, we wszystkim co robi, będzie zawsze ochraniana przez duchy. Jeśli, na przykład, uczestniczy w wypadku samochodowym i uda jej się ujść cało bez uszczerbku, to właśnie dzięki tej opiece. Dziesiąta z korzyści zapewnia, że taki człowiek napotka wiele źródeł mądrości. Zawiera się w tym szansa usłyszenia wykładów na temat sutr i praktykowania.

Sutra:

Czczony Przez Świat, żyjące istoty, teraźniejsze i przyszłe, uzyskają te korzyści i pożytki, jeżeli zbudują miejsce oddawania czci i składania ofiar w swoich domach.
Twardość i Stałość mówił dalej do Buddy, Czczony Przez Świat, jeżeli szlachetni mężczyźni lub szlachetne kobiety w przyszłości przechowywać będą w domach tę sutrę i wizerunek Bodhisattwy, i jeżeli ponadto będą tę sutrę recytować oraz składać temu Bodhisattwie ofiary, to użyję duchowych mocy, by ich otaczać i ochraniać dzień i noc, tak że groźba powodzi, ognia, rozboju i kradzieży, wielkich nieszczęść i małych wypadków zostanie całkowicie usunięta.
Budda rzekł do ducha ziemi, Niewiele jest duchów, które mogą dorównać tak wielkiej duchowej mocy, którą ty posiadasz.
Dlaczego? Wszystkie krainy w Dźambudwipie otrzymują twoją ochronę; wszystkie trawy, lasy, piaski, kamienie, zagony, konopie, bambusy, trzciny, zboża, ryż oraz drogie kamienie rodzą się z ziemi dzięki twojej mocy. Ponadto, twoje bezustanne pochwały: przynoszących pożytek czynów Bodhisattwy Ksitigarbhy sprawiają, że twe chwalebne cnoty i duchowe penetracje są o setki tysięcy razy większe od tych, jakie posiadają zwykłe ziemne duchy.
Jeżeli szlachetny mężczyzna lub szlachetna kobieta w przyszłości składać będą ofiary temu Bodhisattwie lub recytować i w praktyce polegać na Sutrze Dawnych Ślubowań Bodhisattwy Ksitigarbhy, to powinieneś użyć swej duchowej mocy, żeby ich ochraniać i nie pozwalać na to, by chociażby usłyszeli o jakichkolwiek nieszczęśliwych czy nieprzyjemnych zdarzeniach, a tym bardziej, by mieli ich doświadczać. Ci ludzie będą nie tylko ochraniani przez ciebie, ale i Brahma, i Siakra oraz ich orszaki, jak również orszaki wszystkich innych bogów będą także ich ochraniać. Dlaczego otrzymają ochronę od tak szanowanych istot i mędrców jak oni? Otrzymają tak silną ochronę dzięki temu, że przypatrywali się wizerunkowi Bodhisattwy Ksitigarbhy i czcili go, a także dzięki recytowaniu tej sutry o jego dawnych ślubowaniach. W naturalny sposób opuszczą morze cierpienia i poświadczą szczęśliwość nirwany.