Spis treści

ROZDZIAŁ XII
Pożytki płynące z zobaczenia i usłyszenia

Sutra:

Wówczas Czczony Przez Świat wysłał z wejścia swego ciemienia setki tysięcy dziesiątków tysięcy milionów wielkich promieni światła: Biały Promień, Wielki Biały Promień, Pomyślnie Wróżący Promień, Wielki Pomyślnie Wróżący Promień, Nefrytowy Promień, Wielki Nefrytowy Promień, Purpurowy Promień, Wielki Purpurowy Promień, Błękitny Promień, Wielki Błękitny Promień, Lazurowy Promień, Wielki Lazurowy Promień, Czerwony Promień, Wielki Czerwony Promień, Zielony Promień, Wielki Zielony Promień, Złoty Promień, Wielki Złoty Promień, Obłok Pomyślności, Wielki Obłok Pomyślności, Promień Tysiąckołowy, Wielki Promień Tysiąckołowy, Klejnotowy Promień, Wielki Klejnotowy Promień, Promień Słonecznej Tarczy, Wielki Promień Słonecznej Tarczy, Promień Tarczy Księżyca, Wielki Promień Tarczy Księżyca, Promień Pałacowy, Wielki Promień Pałacowy, Promień Obłoku Oceanu i Wielki Promień Obłoku Oceanu.

Komentarz:

Rozdział ten omawia zasługę i pożytki płynące z ujrzenia wizerunku lub samego usłyszenia imienia Bodhisattwy Ksitigarbhy. Wejście jego ciemienia odnosi się do niewidzialnego otworu w ciemieniu Buddy, o którym mówi się, że jest niewidzialnie wysoki. Nie jest to jednak coś zastrzeżonego dla Buddów, ponieważ każdy może mieć takie wejście. To przez to wejście natura Buddy człowieka wprawionego w praktyce Drogi opuszcza ciało w momencie śmierci. Kiedy odchodzi, idzie tam, gdzie sobie życzy, ale tylko pod tym warunkiem, że w życiu tego człowieka miała miejsce pewna uwieńczona sukcesem praktyka.

Promienie światła, które oświetliły wszystkie istoty w dziewięciu sferach Dharmy poniżej Buddy, rozświetliły setki milionów światów, aby ukazać doniosłość tej sutry dla żyjących istot. Te różnorodne promienie światła mają za zadanie przypominać nam o tym, byśmy włożyli wielki wysiłek w wyjaśnianie, dawanie wykładów, drukowanie i rozpowszechnianie tej sutry.

Drukowanie i rozpowszechnianie sutr jest przynoszącą pożytek przyczyną, która prowadzi do rozwoju mądrości. Ponieważ jest tak niewiele sutr i komentarzy dostępnych na Zachodzie, można powiedzieć, że ziemia jest wysuszona i oczekuje deszczu Dharmy. Powszechny obieg sutr takich jak ta, jest deszczem Dharmy.

Nazwy rozmaitych promieni światła wskazują na to, co te promienie objawiają i jak działają. Biały Promień i Wielki Biały Promień symbolizują moc Bodhisattwy Ksitigarbhy i tej sutry w rozpraszaniu ciemności świata; Światło Tysiąckołowe ukazuje widok koła o tysiącu szprych, takiego samego jakie widzimy na podeszwie stóp Buddy. Inne promienie ukazują podobne zjawiska.

Sutra:

Wysławszy takie promienie światła z wejścia swego ciemienia, Budda przemówił cudownie delikatnymi dźwiękami do wielkiego zgromadzenia bogów, smoków i innych członków Ośmiorakiej Grupy, zjaw i duchów, do ludzi i nieludzi oraz do innych: Posłuchajcie mnie teraz w Pałacu Nieba Trajastrimsia, jak pomiędzy bogami i ludźmi wysławiam niosące pożytek i niepojęte czyny Bodhisattwy Ksitigarbhy, jego szybki postęp w przyczynach mądrości, jego poświadczenie Dziesiątego Poziomu i jego ostateczną niepowracalność z Anuttarasamjaksambodhi.

Komentarz:

Cudownie delikatne dźwięki odnoszą się do Czterech Rodzajów Elokwencji i Ośmiu Rodzajów Dźwięku.

Pierwszy z Czterech Rodzajów Elokwencji to Nie Napotykająca Przeszkód Elokwencja Znaczenia. Chociaż w najgłębszym sensie nie ma niczego co można wyrazić, to kiedy Budda głosi Dharmę, aby przebudzić istoty do stanu poza słowami, znaczenia i doktryny stają się nieskończone i wielowymiarowe, zgodnie z potrzebami żyjących istot.

Drugim jest Nie Napotykająca Przeszkód Elokwencja w Dharmie. Zasadniczo istnieje tylko jeden rodzaj Dharmy, ale kiedy Budda mówi, przejawia się ona jako nieograniczone i niezliczone Dharmy. Mimo tego, że tak wiele Dharm się pojawia, to ostatecznie powracają do jednej i dlatego powiedziane jest Jeden korzeń rozwidla się na miriady odnóg, a wszystkie miriady odnóg powracają do jednego korzenia.

Trzeci rodzaj elokwencji to Nie Napotykająca Przeszkód Elokwencja Wyrażania. Kiedy niektórzy ludzie mówią, to kończą po dwu lub trzech krótkich zdaniach i namyślają się co powiedzieć dalej; a kiedy mówi Budda, jego słowa są jak niewyczerpany potok.

Czwarty rodzaj elokwencji to Elokwencja Radowania się Mówieniem. Zawiera się w tym nie tylko upodobanie do głoszenia Dharmy, ale też i taka właściwość, która powoduje, że audytorium znajduje przyjemność w słuchaniu.

Jako dodatek do tych Czterech Rodzajów Elokwencji istnieje Osiem Rodzajów Dźwięku:

 1. Ostatecznie Dobry Dźwięk. Dźwięk głosu Buddy jest pozbawiony wszelkich chrapliwych, szorstkich brzmień, tak często spotykanych u ludzi. Jest to dźwięk pełen harmonii i im dłużej się go słucha, tym bardziej chce się go słuchać.
 2. Łagodny Dźwięk. Ten dźwięk przypomina delikatny odgłos płynącego strumyka i o wiele przewyższa dźwięki muzyki.
 3. Harmonijny Dźwięk.
 4. Godny Czci i Mądry Dźwięk. Głos Buddy jest taki, że nie musimy nawet mówić o słuchaniu jego słów; już samo słuchanie dźwięku wystarczy, by doprowadzić do rozwinięcia mądrości.
 5. Nie-Jin Dźwięk. To jest to jin, które pojawia się w zestawieniu jin jang. Jin reprezentuje pasywne, negatywne, żeńskie, ziemskie i tak dalej. Jang reprezentuje aktywne, pozytywne, męskie, niebiańskie i tak dalej. Wiele głosów ludzkich wykazuje cechy jin takie jak wysoki i delikatny tembr. Kiedy mówi Budda, nie ma takiej cechy w jego głosie.
 6. Niezwodzący Dźwięk. Wszystko co mówi Budda jest prawe i właściwe. Nie trzeba nigdy obawiać się, że robi sobie żarty lub wprowadza ludzi w błąd.
 7. Dalekosiężny Dźwięk. Uczeń Buddy, Mahamaudgaijajana, najwyższy w duchowych mocach, przebył raz nieskończone miliony krain Buddy na wschód, aby sprawdzić, gdzie zatrzymał się głos Buddy. Bez względu na to jak daleko dotarł, głos był zawsze tak bliski, jakby Budda był tuż przy jego uchu.
 8. Niewyczerpany Dźwięk. Dźwięk głosu Buddy nigdy nie może zostać przerwany.

Kiedy Budda mówi, może użyć tylko niektórych lub wszystkich tych ośmiu dźwięków. Jeden człowiek może słyszeć Dalekosiężny Dźwięk, a w tym samym czasie ktoś inny słyszy Łagodny Dźwięk. Spowodowane jest to różnymi naturami żyjących istot.

Tekst sutry wspomina też pobieżnie o Dziesięciu Poziomach, części pięćdziesięciu pięciu stadiów rozwoju Bodhisattwy. Bardzo szczegółowo omawia to Sutra Awatamsaka, a także Sutra Surangama.

Pierwszy z tych dziesięciu nazywa się Poziomem Radości. W tym stadium Bodhisattwa jest zawsze szczęśliwy, nawet gdy biją go lub lżą. Dzięki tej ciągłej radości jest w stanie osiągnąć drugi poziom, Porzucenie Splamienia. Porzucenie Splamienia oznacza poniechanie wszelkiego pragnienia osobistej wygody, a w szczególności pragnienia przyjemności seksualnej. Kiedy wszelkie pragnienia i nieczyste myśli zostaną odsunięte, osiąga się trzecie stadium, Wysyłania Światła. Kiedy światło zostanie raz wysłane, rozbłyska w lśniące światło mądrości. Dlatego czwarty poziom to Lśniąca Mądrość. Piąty poziom nosi nazwę Trudny Do Pokonania, ponieważ Bodhisattwa w tym stadium posiada tak cudowną duchową moc, że jest niepokonany w debatach. Szósty poziom nazywa się Manifestacją, gdyż na tym poziomie pojawiają się dalsze manifestacje mądrości i światła. Siódmy poziom zwie się Daleko Sięgający, a ósmy Nieporuszony. Na ósmym poziomie Bodhisattwa nie musi opuszczać swego pola oświecenia, a mimo to może przejawiać się i nauczać istoty w całym wszechświecie. Dziewiąty poziom zwany jest Szlachetną Mądrością, a dziesiąty Obłokiem Dharmy. W tym stadium mądrość i współczucie Bodhisattwy okrywają istoty niczym wielki obłok, ocieniający ziemię.

W powyższym fragmencie tekstu Budda wychwala to, że Bodhisattwa Ksitigarbha osiągnął niepowracalność z Anuttarasamjaksambodhi, Najwyższego, Właściwego i Równego Oświecenia. Chociaż Bodhisattwa Ksitigarbha nie stał się jeszcze Buddą, stopień jego oświecenia równy jest temu jaki mają Buddowie.

Istnieją różne stopnie oświecenia. Oświecenie Bodhisattwów przewyższa oświecenie tych z Dwóch Pojazdów Słuchających Dźwięku i oświeconych do przyczynowości. Oświecenie Bodhisattwów określane jest jako właściwe i równe, można o nim powiedzieć, że jest równe oświeceniu Buddów. Takie oświecenie nadal jednak nie jest najwyższym stopniem, ponieważ oświecenie Buddów jednak je jeszcze przewyższa. Zatem jedynie o Buddach mówi się, że posiedli Nieprześcignione, Właściwe i Równe Oświecenie.

Termin niepowracalność odnosi się do Trzech Rodzajów Niecofania Się. Pierwszy z nich to Niepowracalność Z Pozycji, nazywany tak ze względu na to, że nie ma powrotu do praktyk Dwóch Pojazdów. Drugi to Niepowracalność Z Praktyki nie ma powrotu do pozbawionego pielęgnacji sposobu życia zwykłych ludzi. Trzeci to Niepowracalność Myśli, nazywany tak, ponieważ myśl jest mocno skupiona na praktykowaniu Dharm Wielkiego Pojazdu.

Sutra:

Gdy to zostało powiedziane pośród zgromadzenia, Bodhisattwa, Mahasattwa, zwany Kontemplującym Dźwięki Świata powstał z miejsca, ukląkł i ze złożonymi dłońmi powiedział do Buddy, Czczony Przez Świat, Bodhisattwa Ksitigarbha, Mahasattwa, wypełniony jest wielkim współczuciem i lituje się nad żyjącymi istotami, które cierpią za przewinienia. W tysiącach dziesiątków tysięcy milionów światów przejawia się w tysiącach dziesiątków tysięcy milionów ciał przekształcenia. Jego chwalebne cnoty i budzące grozę duchowe moce są niepojęte.
Słyszałem jak Czczony Przez Świat i niezliczeni Buddowie dziesięciu kierunków wysławiali Bodhisattwę Ksitigarbhę różnymi ustami, lecz jednym głosem, głosząc, że gdyby nawet wszyscy Buddowie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości mieli mówić o jego chwalebnych przymiotach, to i tak te przymioty nadal nie mogłyby zostać zgłębione. Słyszałem jak Czczony Przez Świat mówił do wielkiego zgromadzenia o dobrodziejstwach Bodhisattwy Ksitigarbhy. Proszę, Czczony Przez Świat, dla dobra żyjących istot, teraźniejszych i przyszłych, zechciej objaśnić niepojętość Bodhisattwy Ksitigarbhy. Spraw, by bogowie, smoki i inni z Ośmiorakiej Grupy przypatrywali się z czcią i osiągnęli błogosławieństwa.

Komentarz:

Słowa Kontemplującego Dźwięki Świata, Awalokiteśwary, który mówi, że słyszał jak Buddowie dziesięciu kierunków wysławiali Bodhisattwę Ksitigarbhę różnymi ustami, ale jednym głosem, można wyjaśnić na dwa sposoby. Pierwszy z nich jest taki, że każdy Budda mówił w innym czasie i miejscu, a jednak każdy z nich powiedział dokładnie te same słowa; drugi jest taki, że wszyscy Buddowie jednocześnie wygłosili to stwierdzenie.

Chociaż chwalebne przymioty powstałe z czczenia Buddów są nieograniczone, możemy jako przykłady wyróżnić pięć pożytków. Ci, którzy kłaniają się i oddają cześć Buddom i Bodhisattwom, uzyskują przyjemny wygląd, fizjonomię, która sprawia, że każdy kto ich widzi czuje szacunek. Drugim pożytkiem jest uzyskanie cudownego głosu. Trzecim jest osiągnięcie bogactwa i poważania. Czwartym są narodziny w poważanych rodzinach. Piątym są narodziny w niebach.

Sutra:

Budda odpowiedział Bodhisattwie Kontemplującemu Dźwięki Świata, Masz silny związek ze Światem Saha. Jeżeli bogowie, smoki, mężczyźni, kobiety, duchy, zjawy czy jakiekolwiek inne istoty, cierpiące za przewinienia na Sześciu Ścieżkach, usłyszą twoje imię, zobaczą twój wizerunek, skupią na tobie spojrzenie lub będą wychwalać cię, to nie będzie można zawrócić ich z niezrównanej Drogi. Zawsze będą rodzić się między ludźmi i bogami, i tam uzyskają cudowny błogostan. Kiedy ich warunki dojrzeją, napotkają Buddów i otrzymają od nich przepowiednię oświecenia. Wypełnia cię teraz wielkie współczucie i litość dla żyjących istot, dla bogów, smoków i innych z Ośmiorakiej Grupy. Posłuchaj, jak będę głosił niepojęte dobrodziejstwa Bodhisattwy Ksitigarbhy. Słuchaj uważnie. Omówię to dla ciebie.
Kontemplujący Dźwięki Świata powiedział, Uczyń to, Czczony Przez Świat, będę słuchał z radością.
Budda rzekł do Bodhisattwy Kontemplującego Dźwięki Świata, W światach, obecnych i przyszłych, będą bogowie, których niebiańska zasługa skończy się, którzy przejawiać będą pięć oznak upadku i bliscy będą wpadnięcia na Złe Ścieżki. Po tym, kiedy pojawią się te oznaki, jeżeli ci bogowie, zarówno męscy jak i żeńscy, ujrzą wizerunek Bodhisattwy Ksitigarbhy, usłyszą jego imię, będą się mu przypatrywać lub choć raz się przed nim pokłonią, to zwiększą swe niebiańskie błogosławieństwa, wielką szczęśliwość i nigdy więcej nie spotkają odpłaty Trzech Złych Ścieżek. O ileż bardziej nieograniczone, niezmierzone zasługi, cnoty i błogosławieństwa przypadną w udziale tym, którzy ujrzą i usłyszą tego Bodhisattwę, użyją kadzideł, kwiatów, odzienia, jedzenia, napoju, klejnotów i drogocennych kamieni jako podarunków i ofiar.

Komentarz:

Mimo, że błogosławieństwa, których doznaje się w niebach przynoszą niezwykłą błogość, to jednak pojawiają się pewne oznaki, które sygnalizują bliski upadek boga. Są trzy opracowania listy tych oznak, jedno podające pięć większych oznak, jedno podające pięć niniejszych i jedno podające siedem oznak. Pięć większych oznak to:

 1. Wiecznie świeże kwiaty zdobiące głowy bogów zaczynają więdnąć,
 2. Zawsze czyste szaty bogów zaczynają być przybrudzone,
 3. Bogowie nigdy się nie pocą, ale kiedy pojawiają się oznaki ich upadku, zaczynają pocić się pod pachami,
 4. Pachnące zazwyczaj ciała bogów zaczynają cuchnąć, kiedy pojawiają się oznaki upadku,
 5. Normalnie bogowie siedzą nieruchomi i opanowani, jakby w samadhi. Kiedy pojawiają się oznaki upadku, zaczynają się niepokoić.

Kiedy takie oznaki się pojawią, bogowie upadają i mogą odrodzić się jako ludzie, duchy, zwierzęta, mieszkańcy piekieł i tak dalej.

Poza pięcioma większymi oznakami upadku, jest pięć pomniejszych oznak. Są to:

 1. Subtelne głosy bogów stają się chropawe,
 2. Jasne światło ich ciał poczyna przygasać,
 3. Woda zwykle spływa po ciałach Bogów jak po szkle. Kiedy pojawiają się oznaki upadku, ciała są zmoczone przez deszcz,
 4. Nie są w stanie wyrzec się pewnych stanów istnienia i silnie się do nich przywiązują,
 5. Stają się słabi i pozbawieni energii. W tym czasie ich oczy, które normalnie są nieruchome, stają się rozbiegane.
Oprócz tych większych i mniejszych oznak upadku jest jeszcze inna lista, podająca siedem oznak. Niektóre z nich się powtarzają, ale ponieważ listy często podaje się w całości, to i tutaj tak zrobimy.
 1. Światło bogów gaśnie,
 2. Ich kwiaty więdną,
 3. Piękne kształty zmieniają się i stają się nieładni,
 4. Na ubraniu osiada kurz,
 5. Pocą się,
 6. Ciała chudną,
 7. Nie mogą usiedzieć spokojnie na miejscu.

Jeżeli w czasie, kiedy pojawią się oznaki upadku, bogowie będą w stanie oddawać cześć Bodhisattwie Ksitigarbhie, ich błogosławieństwo nie tylko będzie trwało dalej, ale jeszcze wzrośnie.

Sutra:

Ponadto, Kontemplujący Dźwięki Świata, jeżeli żyjące istoty na Sześciu Ścieżkach, obecne i przyszłe, znajdą się na progu śmierci i usłyszą imię Bodhisattwy Ksitigarbhy, to sam fakt, że ten dźwięk jeden raz przejdzie przez ich uszy, na zawsze odsunie ich od cierpień Trzech Złych Ścieżek. O ileż będzie to pewniejsze, jeżeli rodzice i krewni przeznaczą dom zmarłego, jego mienie, klejnoty i odzienie, by zlecić wyrzeźbienie lub namalowanie wizerunku Bodhisattwy Ksitigarbhy. Jeśli chora osoba jeszcze nie umarła i widzi lub słyszy, że w jej imieniu krewni przeznaczyli jej dom, klejnoty i tak dalej na zapłatę za wyrzeźbienie lub namalowanie wizerunku Bodhisattwy Ksitigarbhy, to dzięki tej zasłudze może zostać szybko uzdrowiona, a jej życie zostanie przedłużone, nawet jeśli jej karmiczna odpłata jest taka, że powinna przejść ciężką chorobę. Jeżeli odpłata tej osoby, z powodu wszelkiego rodzaju przewinień, przeszkód i karmicznych zaciemnień, jest taka, że po śmierci powinna spaść na Złe Ścieżki, to dzięki uzyskaniu tej zasługi odrodzi się między ludźmi i bogami, i uzyska tam niezwykle cudowny błogostan. Wszelkie przeszkody spowodowane przewinieniami zostaną wykorzenione.
Ponadto Kontemplujący Dźwięki Świata, w przyszłości mężczyzna lub kobieta mogą stracić ojca, matkę, braci lub siostry, kiedy będą jeszcze niemowlętami lub dziećmi poniżej lat dziesięciu. Kiedy ta osoba już dorośnie, może rozmyślać o rodzicach i krewnych, ale nie będzie wiedziała na jakiej ścieżce, w jakim świecie czy niebie się narodzili. Jeżeli będzie ona w stanie wyrzeźbić lub namalować wizerunek Bodhisattwy Ksitigarbhy, usłyszeć jego imię lub przypatrywać się mu i czcić go; i jeżeli będzie mogła czynić to od jednego do siedmiu dni, bezustannie słuchając jego imienia, widzieć jego wizerunek, przyglądając się mu, oddając cześć i składając ofiary, bez cofania się z początkowego postanowienia, to krewni tej osoby zostaną uwolnieni na wiele eonów. Nawet gdyby ich karma była taka, że mieliby upaść na Złe Ścieżki, to szybko odrodzą się w niebach, gdzie uzyskają doskonale cudowny błogostan. Będzie to rezultatem otrzymania przynoszących zasługę cnót zgromadzonych przez tego syna, córkę, brata lub siostrę, którzy wyrzeźbili lub namalowali wizerunek Bodhisattwy Ksitigarbhy, a następnie składali przed nim pokłony i oddawali mu cześć.
Jeżeli krewni tej osoby dzięki mocy własnej zasługi, już odrodzili się w niebach i doświadczają doskonale cudownego błogostanu, to po otrzymaniu tej dodatkowej zasługi przyczyny ich mądrości wzrosną i uzyskają nieograniczony błogostan. Jeżeli ta osoba będzie w stanie przypatrywać się wizerunkowi Bodhisattwy Ksitigarbhy i czcić go całym sercem przez trzy tygodnie, recytując jej imię pełne dziesięć tysięcy razy, to Bodhisattwa może objawić bezgraniczne ciało i powiedzieć tej osobie nazwę świata, w jakim jego krewni się urodzili. Bodhisattwa może zamanifestować wielką duchową moc i osobiście poprowadzić tę osobę do tych światów we śnie, aby sama mogła ujrzeć krewnych.

Komentarz:

Ponieważ żyjące istoty, nawet te, które wierzą w Buddę, mogą często być całkowicie pomieszane, Bodhisattwa nie zawsze przychodzi do nich na jawie, za to czasem pojawia się w snach.

Sutra:

Ponadto, jeżeli ktoś jest w stanie recytować imię tego Bodhisattwy tysiąc razy dziennie przez tysiąc dni, to Bodhisattwa poleci zjawom i duchom, by przebywały tam, gdzie jest ta osoba, otaczały i ochraniały ją przez całe życie. W tym świecie będzie miała pod dostatkiem ubrań i jedzenia i nie zazna żadnego cierpienia z powodu choroby lub temu podobnych rzeczy. W domu nie zdarzą się żadne wypadki, a tym bardziej nie dotkną tej osoby. W końcu, Bodhisattwa potrze jej ciemię i udzieli przepowiedni oświecenia.
Ponadto, Kontemplujący Dźwięki Świata, jeżeli szlachetny mężczyzna lub szlachetna kobieta w przyszłości zapragnie praktykować wielkie współczucie, by ratować żyjące istoty i zapragnie pielęgnować niezrównane Bodhi, aby porzucić Potrójny Świat i jeśli osoba ta ujrzy wizerunek Bodhisattwy Ksitigarbhy, usłyszy jego imię i szczerze mu zaufa, użyje kadzideł, kwiatów, ubrań, klejnotów, jedzenia i napojów by złożyć ofiarę lub będzie przypatrywać się mu i go czcić, to jej pragnienia spełnią się szybko, a przeszkody na zawsze zostaną odsunięte.
Ponadto, Kontemplujący Dźwięki Świata, jeżeli szlachetni mężczyźni lub szlachetne kobiety w przyszłości zapragną spełnienia setek tysięcy dziesiątków tysięcy milionów życzeń i powodzenia w tak samo licznych przedsięwzięciach, zarówno teraźniejszych, jak i przyszłych, to powinni po prostu powrócić do wizerunku Bodhisattwy Ksitigarbhy i zaufać mu, z czcią mu się przypatrywać, składać przed nim ofiary i wychwalać go. Ich życzenia i dążenia z pewnością zostaną spełnione. Ponadto, mogą prosić Bodhisattwę Ksitigarbhę, Współczującego, by na wieki ich ochraniał. We śnie Bodhisattwa potrze ich ciemię i udzieli przepowiedni oświecenia.
Ponadto, Bodhisattwo Kontemplujący Dźwięki Świata, szlachetni mężczyźni lub szlachetne kobiety w przyszłości mogą darzyć wielkim szacunkiem Sutry Wielkiego Pojazdu i podjąć wspaniałe postanowienie, aby czytać i recytować je z pamięci. Mogą wtedy napotkać dobrego mistrza, który udzieli im wskazówek, aby mogli zaznajomić się z tekstami. Jednakże, gdy tylko zapoznają się z nimi, natychmiast je zapomną. Mogą przez całe miesiące i lata nie być w stanie czytać lub recytować ich z pamięci. Jest tak dlatego, że karmiczne przeszkody z przeszłych żywotów tych osób nie zostały jeszcze wykorzenione, tak iż nie mają one natury pozwalającej na czytanie i recytowanie sutr Wielkiego Pojazdu. Po usłyszeniu imienia Bodhisattwy Ksitigarbhy lub zobaczeniu jego wizerunku, powinni czuć głęboki szacunek i przedstawić mu swoje położenie. Następnie powinni wziąć kadzidło, kwiaty, ubrania, jedzenie i napoje, a także wszelkiego rodzaju przedmioty służące rozrywce i złożyć te ofiary Bodhisattwie. Powinni umieścić czarkę z czystą wodą przed wizerunkiem Bodhisattwy na jeden dzień i jedną noc. Następnie, ze złożonymi dłońmi, niech przedstawią swoją prośbę i wypiją tę wodę, zwróceni na południe. Kiedy woda ma właśnie wpłynąć w ich usta, powinni być szczególnie szczerzy i gorliwi. Po wypiciu wody, powinni wstrzymać się od pięciu ostrych roślin, wina, mięsa, wszelkiej aktywności seksualnej i fałszywej mowy, jak również od wszelkiego zabijania i krzywdzenia przez okres od jednego do trzech tygodni. W snach ci szlachetni mężczyźni i szlachetne kobiety zobaczą Bodhisattwę Ksitigarbhę manifestującego nieograniczone ciało i namaszczającego ich ciemię wodą. Kiedy się obudzą, będą obdarzeni wielką inteligencją. Jeżeli usłyszą tę sutrę jeden raz, będą ją wiecznie pamiętać i nigdy nie zapomną ani nie utracą żadnego zdania czy wersu.

Komentarz:

Przyczyną, dla której istoty napotykają przeszkody w swej praktyce jest to, że nie wykorzeniły jeszcze karmicznych zablokowań z przeszłych żywotów. Te przeszkody często pojawiają się w momentach, gdy istoty mają podjąć jakąś zbawienną praktykę, recytację sutr, na przykład. Kiedy właśnie mają rozpocząć, nachodzi je poczucie przygniatającego zmęczenia i zostają zniewolone przez demony snu. Jak tylko odłożą tekst sutry, demony zostawiają je w spokoju i jeżeli oddadzą się jakieś czczej, bezużytecznej aktywności i paplaniu, to okazuje się, że tryskają energią. Dharma podana tutaj dla przeciwdziałania tego typu przeszkodom polega między innymi na składaniu ofiar, także z rzeczy przeznaczonych do rozrywek. Odnosi się to do wszelkiego rodzaju zabawek, takich np. jak piłki, jakimi bawią się dzieci. Nie myślcie jednak, że Bodhisattwa lubi bawić się zabawkami. Istota tej ofiary leży w tym, że dajemy to, co najbardziej lubimy. Ta szczególna dharma wymaga też powstrzymania się od pięciu ostrych roślin. Ich lista zawiera takie rośliny jak czosnek, cebula, szalotka, szczypior i pory. Te rośliny są zakazane, ponieważ przyczyniają się do wzmożenia odrętwienia, głupoty, złości i pragnień seksualnych.

Sutra:

Ponadto, Bodhisattwo Kontemplujący Dźwięki Świata, jeżeli w przyszłości będą ludzie, którym nie będzie wystarczało jedzenia i ubrań, którzy będą cierpieli choroby i zły los, których rodziny nie będą wypełnione spokojem, których krewni będą żyli z dala od siebie, których będą trapiły niepomyślne wypadki lub często będą mieli przerażające sny, to po usłyszeniu imienia tego Bodhisattwy i po ujrzeniu jego wizerunku, powinni recytować jego imię z najwyższą szczerością i szacunkiem pełne dziesięć tysięcy razy. Te niepomyślne zdarzenia będą stopniowo usuwane, a oni osiągną spokój i szczęście. Będą mieli pod dostatkiem jedzenia i ubrań; nawet w snach będą spokojni i szczęśliwi.
Ponadto, Kontemplujący Dźwięki Świata, szlachetni mężczyźni i szlachetne kobiety w przyszłości, którzy będą musieli wstępować w górskie lasy; przeprawiać się przez rzeki, morza i wielkie wody; lub przebywać niebezpieczne drogi, aby zarobić na życie, w sprawach publicznych, w sprawach życia i śmierci lub innej pilnej sprawie, powinni najpierw wyrecytować imię Bodhisattwy Ksitigarbhy pełne dziesięć tysięcy razy. Zjawy i duchy okolic, w których będą przebywać, zawsze będą ich otaczać i ochraniać gdy będą szli, stali, siedzieli i leżeli. Spokój i szczęście tych osób będą bezustannie strzeżone tak, iż nawet jeśli spotkają tygrysy, wilki, lwy czy inne niebezpieczne stworzenia, one nie będą w stanie uczynić im krzywdy.
Budda rzekł do Kontemplującego Dźwięki Świata, Bodhisattwa Ksitigarbha ma silny związek z istotami z Dżambudwipy. Setki tysięcy eonów nie starczyłoby na opisanie pożytków, jakie czerpią żyjące istoty, które widzą tego Bodhisattwę i słyszą jego imię. Dlatego, Bodhisattwo Kontemplujący Dźwięki Świata, powinieneś użyć swych duchowych mocy dla szerzenia tej sutry i sprawiać, by żyjące istoty w świecie Saha osiągnęły spokój i szczęście na setki tysięcy miriad eonów. Wówczas Czczony Przez Świat wypowiedział następujące wiersze:

Duchowej mocy Bodhisattwy Ksitigarbhy
Nie mogą objaśnić nawet niezliczone słowa.
Ujrzenie, usłyszenie, czczenie choćby jedną myślą
Przynosi nieskończone dobro ludziom i bogom.
Gdy życie mężczyzny, kobiety lub smoka
Kończy się i ma on zbłądzić
Na złe drogi, ale się nawróci szczerze i zaufa
Temu Panu, czas jego życia przedłuży się
A przewinienia zostaną zmazane.
Ci, którzy utracili pełną oddania opiekę rodziców,
I nie wiedzą jakimi ścieżkami ich duchy podążyły;
Którzy utracili braci, siostry lub innych krewnych,
Których w młodości nigdy nawet nie spotkali,
Powinni wyrzeźbić lub namalować wizerunek tego Pana,
Powinni bezustannie mu się przypatrywać i czcić go,
Przez dwadzieścia jeden dni ciągle utrzymywać jego imię.
Bodhisattwa objawi nieograniczone ciało
I ukaże sfery, w których krewny się odrodził.
A krewni, którzy zbłądzili na złe drogi
Szybko opuszczą te stany niedoli.
By kultywować niezrównane Bodhi
I porzucić pełen cierpienia Potrójny Świat,
By wzbudzić współczujące serce
Po prostu patrz na wizerunek tego Pana.
Każde pragnienie szybko się spełni
A karmiczne przeszkody nie będą dłużej wiązały.
Jeśli nie odstąpisz od postanowienia
Twoje ciemię zostanie potarte i usłyszysz przepowiednię.
Gdy ktoś postanowi przeczytać sutrę,
Pragnąc przeprowadzić pomieszane istoty na drugi brzeg,
Chociaż będzie chciał wchłonąć wszystkie słowa i myśli,
Natychmiast zapomni to, co przeczytał;
Ponieważ ciągle będzie wątpił wstrzymywany przez karmiczne błędy,
Nie zachowa sutry w umyśle.
Bodhisattwie Ksitigarbhie powinien złożyć w ofierze
Wonności i kwiaty, ubrania, jedzenie i przedmioty służące rozrywce,
Niech umieści czystą wodę na ołtarzu tego Pana,
Odczeka dzień i noc a potem wodę wypije.
Niech dokładnie unika ostrych roślin,
Również mięsa i wina, niewłaściwego seksu i niewłaściwej mowy;
Przez dwadzieścia jeden dni niech nie zabija, i nie krzywdzi;
Niech po prostu recytuje imię tego wielkiego Pana.
Wtedy we śnie ujrzy bezkresną sferę
I po przebudzeniu uzyska zdolność ucha;
Kiedy wówczas tekst sutry przejdzie mu przez uszy
Nie zapomni go już na dziesięć milionów żywotów.
Niepojęta i niewyrażalna jest moc tego Pana,
Na pewno doprowadzi cię
Do osiągnięcia wielkiej mądrości.
Jeśli istoty dotknięte biedą, trapione chorobą,
Domy których nawiedzają kłopoty, których krewni żyją w rozłące,
Którym brak spokoju nawet we śnie,
Szukają ucieczki ze szponów nieszczęścia
Szczerze i z czcią wpatrywać się będą w tego Pana,
Wówczas ich gorzki smutek zostanie usunięty.
Będą mieli jedzenia i ubrań pod dostatkiem a sny spokojne
Bogowie i duchy będą otaczali ich i ochraniali.
Ci, którzy podróżują po ostępach górskich i morzach,
Którzy spotykają jadowite ptaki i bestie,
Lub złych ludzi, duchy, czy złowrogie wichry
Tak wiele nieznośnych trudności
Niech z czcią patrzą i składają ofiary
Przed postacią Bodhisattwy Ksitigarbhy.
Z górskich Jasów i na mórz,
Znikną złe zastępy.
Awalokiteśwaro, pamiętaj,
Ksitigarbhy nie można ogarnąć, ani słowem, ani myślą.
Tysiąc milionów lat to czas zbyt krótki,
By opisać w pełni moc tego Pana.
Jeżeli ludziom dane będzie tylko usłyszeć imię Ksitigarbha,
Lub ujrzeć jego wizerunek, raz cześć mu oddać,
Lub złożyć w ofierze kwiaty, ubrania, jedzenie, wonności,
To będą rozkoszować się tysiącem cudownych radości.
Jeżeli ktoś zwróci tę zasługę sferze Dharmy,
Stanie się Buddą,
Wolnym od narodzin i śmierci.
Przeto, Awalokiteśwaro,
Powinieneś znać tę sutrę i głosić ją w światach
Liczniejszych niż piaski Gangesu.