Spis treści

Wstęp tłumacza

Tysiące lat tradycji wskazują, że niczym nie można zastąpić ustnego nauczania. Co więcej, tu na Zachodzie przez długi czas byliśmy ograniczani w studiowaniu buddyzmu brakiem odpowiednich tekstów w języku angielskim, a także brakiem wykwalifikowanych tłumaczy, którzy by właściwie przekazywali tradycyjne objaśnienia. Mimo, że kilku nauczycieli przyjechało na Zachód, problem dostępności i przekładów ciągle pozostaje. Praca ta przedstawiająca angielskie tłumaczenie oryginalnego chińskiego komentarza wykładu; jest próbą rozwiązania problemu. Mistrz Dhjany Hsuan Hua, założyciel Chińsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Buddyjskiego, przez wiele lat wygłaszał ustne komentarze do tekstów buddyjskich. Chociaż zakorzenione w wielowiekowej tradycji, komentarze jego ukazują buddyzm w sposób, który przemawia nie tylko do specjalistów i historyków, ale i do wszystkich tych, którzy w czasach współczesnych stają przed powracającymi problemami ludzkiej egzystencji. Wszystkie wykłady Mistrza od roku 1968 zostały nagrane i są tłumaczone. Niniejsza książka jest drugą w serii jego wykładów zebranych. To, że wykłady Mistrza przynoszą rzeczywisty skutek z punktu widzenia zasadniczego celu buddyzmu, którym jest przemienienie życia słuchających, nie budzi wątpliwości w nikim, kto poznał jego nauczanie. Kilka razy w czasie tych wykładów, szczególnie gdy Mistrz omawiał głębię synowskich praktyk Bodhisattwy Ksitigarbhy podczas jego przeszłych żywotów, wielu słuchających poruszonych było do łez. Nie znaczy to oczywiście, że styl Mistrza wywołuje jedynie płacz. Przy wielu okazjach jego błyskotliwy dowcip wprowadzał humorystyczny i lekki nastrój wśród zebranych.

Niestety przekształcanie ustnego wykładu w słowo drukowane sprawia, że większość takich efektów zostaje siłą rzeczy utracona. Staraliśmy się o tyle, o ile to tylko możliwe zachować smak słowa mówionego, unikając jednocześnie nudy, jaka mogłaby przebijać z dosłownej transkrypcji. Z drugiej strony staraliśmy się zbliżyć do konwencji pisanej angielszczyzny. Opuściliśmy mniej znaczące akademickie szczegóły. Tak więc czytelnik np. nie znajdzie słów sanskryckich czy chińskich drukowanych kursywą są napisane tak, jak wszystkie inne terminy i objaśnione.

Dobre strony tłumaczenia są efektem połączonych wysiłków wszystkich członków Chińsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Buddyjskiego, Towarzystwa Tłumaczeń Tekstów Buddyjskich, Instytutu Zaawansowanych Studiów Nad Religiami Świata oraz pracowników redakcji pisma Vajra Bodhi Sea, w którym to dzienniku wykłady niniejsze pojawiły się po raz pierwszy. Wszelkie błędy i uchybienia obarczają oczywiście jedynie tłumacza.

Amerykański Bhikszu Heng Czing,
Klasztor Dhjany ze Złotej Góry, San Francisco,
Urodziny Bodhisattwy Ksitigarbhy,
Sierpień, 1973