Spis treści

ROZDZIAŁ V
Nazwy piekieł

Sutra:

Wówczas Bodhisattwa Uniwersalnej Wartości, Mahasattwa powiedział do Bodhisattwy Ksitigarbhy: O Pełen Ludzkich Uczuć, dla dobra bogów, smoków i czworakiego zgromadzenia, jak i dla dobra wszystkich żyjących istot obecnych i przyszłych, zechciej proszę podać nam nazwy piekieł i opisz odpłaty za zła, jakie doświadczają żyjące istoty z Dźambudwipy, w świecie Saha.
Bodhisattwa Ksitigarbha odpowiedział, O Pełen Ludzkich Uczuć, uzyskując budzącą grozę postawę Buddy, a także twoją moc, w ogólnych słowach opowiem o nazwach piekieł i o odpłatach za przewinienia i zło.
O Pełen Ludzkich Uczuć, na wschód od Dżambudwipy znajduje się góra zwana Żelaznym Pierścieniem, która jest całkowicie czarna i która nie zna ani światła słońca, ani księżyca. Jest tam ogromne piekło zwane Bezustannym i drugie zwane Wielkim Awici. Jest tam też piekło zwane Czterema Szpicami, piekło zwane Latające Noże, piekło zwane Latające Strzały oraz piekło zwane Miażdżące Góry; piekło zwane Przebijające Włócznie, piekło zwane Żelazne Wozy, piekło zwane
Żelazne Łoża oraz piekło zwane Żelazny Wół; piekło zwane Żelazne Odzienie, piekło zwane Tysiąc Ostrzy, piekło zwane Żelazne Osły i piekło zwane Roztopiony Mosiądz; piekło zwane Obejmowanie Filara, piekło zwane Płynący Ogień, piekło zwane Oranie Języków, a także piekło zwane Ścinanie Głowy; piekło zwane Spalanie Stóp, piekło zwane Wydziobywanie Oczu, piekło zwane Żelazny Śrut i piekło zwane Kłótnia; piekło zwane Żelazny Topór i piekło zwane Wiele Nienawiści.

Bodhisattwa Ksitigarbha powiedział, Pełen Ludzkich Uczuć, oto nieograniczona liczba piekieł wewnątrz Żelaznego Pierścienia. Oprócz nich, jest też piekło Krzyku, piekło Wyrywania Języków, piekło Łajna i Moczu oraz piekło Mosiężnych Zamków; piekło Ognistych Słoni, piekło Ognistych Psów, piekło Ognistych Koni i piekło Ognistych Wołów; piekło Ognistych Gór, piekło Ognistych Kamieni, piekło Ognistych Łóżek i piekło Ognistych Belek; piekło Ognistych Orłów, piekło Piłujących Zębów, piekło Obdzierania ze Skóry i piekło Wypijania Krwi; piekło Płonących Rąk, piekło Płonących Stóp, piekło Zwisających Cierni i piekło Płonących Domów, piekło Żelaznych Pokoi i piekło Ognistych Wilków.
Takie są te piekła, a w każdym z nich jest jedno, dwa, trzy, cztery lub setki tysięcy pomniejszych piekieł, z których każde ma własną nazwę.

Bodhisattwa Ksitigarbha rzekł do Bodhisattwy Uniwersalnej Wartości, O Pełen Ludzkich Uczuć, takie są karmiczne odpłaty żyjących istot z Dżambudwipy, które czynią zło. Siła karmy jest niezwykle potężna i może równać się Górze Sumeru; może pogłębić wielki ocean i zablokować drogę mądrości. Z tego powodu, żyjące istoty nie powinny lekceważyć drobnych złych uczynków i uważać, że nie są one przewinieniami, ponieważ po śmierci doświadcza się odpłaty z najmniejszymi szczegółami. Ojciec i syn mogą być sobie bliscy, ale ich drogi rozchodzą się i każdy podąża własną ścieżką i nawet gdyby mieli się spotkać, to żaden z nich nie zgodzi się przechodzić cierpień za drugiego. A teraz używając budzącej grozę duchowej mocy Buddy, opowiem o przypadkach piekielnych odpłat za przewinienia. Proszę, Pełen Ludzkich Uczuć, słuchaj moich słów.
Uniwersalna Wartość odpowiedział, Od dawna znane mi są odpłaty Trzech Złych Dróg. Mam nadzieję, że Pełen Ludzkich Uczuć omówi je tak, aby żyjące istoty, które popełnią zło w przyszłym Wieku Końca Dharmy, mogły usłyszeć słowa Pełnego Ludzkich Uczuć i przyjąć schronienie w Buddzie.
Ksitigarbha powiedział, O Pełen Ludzkich Uczuć, takie są przejawy piekielnej odpłaty za przewinienia. Jest piekło, w którym wyciągają grzesznikowi język i orzą go wołami; jest piekło, w którym wyrywają i zjadają serce grzesznika; Jest piekło, gdzie ciała grzeszników smażą w kotłach, zanurzone we wrzącym oleju; jest piekło, w którym grzesznik zmuszony jest do objęcia rozgrzanego do czerwoności filara z brązu; jest piekło, gdzie za grzesznikiem wszędzie podąża ogień; jest piekło wypełnione zimnem i lodem; jest piekło wypełnione nieograniczoną ilością łajna i moczu; jest piekło, po którym latają maczugi; jest piekło, w którym znajduje się mnogość ognistych dzid; jest piekło, w którym bezustannie jest się bitym w piersi i plecy; jest piekło w którym przypalają dłonie i stopy; jest piekło, w którym grzesznik zostaje owinięty i opleciony przez żelazne węże; jest piekło, po którym biegają żelazne psy; jest piekło, gdzie wprzęgają grzesznika w jarzmo razem z żelaznymi osłami.
O Pełen Ludzkich Uczuć, takie są odpłaty. W każdym piekle są setki tysięcy rodzajów narzędzi karmy, a wykonane są z miedzi, żelaza, kamienia lub ognia, czterech materiałów, które przywoływane są przez różnorodne karmy. Jeśli miałbym szczegółowo omówić odpłaty piekielne za przewinienia, to każde pojedyncze piekło miałoby setki tysięcy rodzajów dotkliwych cierpień. O ileż liczniejsze byłyby cierpienia w wielu piekłach. Teraz przyjmując budzącą grozę postawę Buddy, odpowiedziałem na pytanie Pełnego Ludzkich Uczuć. Było to ogólne omówienie, bo jeśli miałbym zagłębić się w szczegóły, nie skończyłbym przez całą kalpę.

Komentarz:

Termin piekło reprezentowany jest w języku chińskim przez złożony wyraz, który dosłownie znaczy ziemne więzienie. Tak jak istnieją więzienia rządowe, przeznaczone do karania przestępców w świecie ludzkim, tak samo są więzienia w ciemnych miejscach wewnątrz ziemi. Te więzienia lub piekła, różnią się od więzień ludzkich tym, że żaden rząd nie przygotowuje ich na przyjęcie kryminalistów. Piekła nie mają żadnej konkretnej formy, jedynie nazwy. Jednakże kiedy jakaś istota ma wpaść w jedno z tych piekieł, przejawia ono się jako rezultat potężnej karmy tej istoty.

Nie zostało ono zrobione przez duchy. Nie stwarza go nikt inny, poza przebywającą w nim istotą.

Istnieje wielkie piekło zwane Ostatecznie Bezustannym i drugie o nazwie Wielkie Awici. Bezustanne posiada pięć tych samych znaczeń, omówionych poprzednio. Piekło Awici lub bezustanne odróżniamy tutaj od piekła zwanego Ostatecznie Bezustannym.

Piekło Czterech Szpiców jest kwadratem o czterech przypominających rogi szpicach, które kłują ludzi. W Piekle Latających Noży, noże pojawiają się nagle i lecą prosto na ludzi, którzy ugodzeni nimi cierpią śmiertelne bóle, ale odradzają się natychmiast, aby znów cierpieć.

Drzwi na wschodzie Piekła Miażdżących Gór otwierają się i więzień wybiega, aby uciec. Pierwszą rzeczą, jaką widzi, są dwie góry i biegnie w ich kierunku, aby się ukryć, ale one znienacka schodzą się razem i zgniatają go. Nie tylko od strony wschodnich drzwi więzień spotyka się z taką odpłatą; drzwi we wszystkich czterech kierunkach prowadzą do takiego samego końca. Taka karmiczna odpłata spotyka tych, którzy za życia gnębili innych nadużywając władzy.

Więźniów w Piekle Żelaznych Wozów przejeżdżają potężne, żelazne wozy. Gdy Budda Siakjamuni jeszcze praktykował, aby urzeczywistnić stan Buddy, osiągnął penetrację niebiańskiego oka i ujrzał cierpienia w tym piekle. Wówczas skupił myśli na współczuciu i ślubował wyzwolić wszystkich grzeszników. To było jego początkowe postanowienie wielkiego współczucia.

W Piekle Żelaznego Łoża, z łoża, na którym grzesznik zmuszony jest leżeć, wysuwają się rozgrzane do czerwoności żelazne noże. Ci, którzy nauczają wskazań, ale ich nie przestrzegają, wpadają do Piekła Żelaznego Odzienia, gdzie haki, noże i haczyki odzierają ich z ubrania. Gdy winowajca jest nagi, widzi lecące w górze żelazne ubranie, woła więc, aby przyfrunęło do niego. Tak się dzieje, ale żelazo rozgrzewa się do czerwoności i spala go na śmierć, po czym zostaje przywrócony do życia przez Zmyślną Bryzę.

W Piekle Tysiąca Ostrzy, ostrza spadają na więźniów niczym deszcz, ale gdy tylko zostają posiekani i umierają, Zmyślna Bryza ożywia ich.

Jak pamiętacie, ci, którzy wpadają do piekła Obejmowania Filara, widzą w filarze swego ukochanego partnera. Kiedy spieszą, by go objąć, filar rozgrzewa się do czerwoności i spala na śmierć, po czym ożywia ich Zmyślna Bryza. Ważne jest, aby zrozumieć, że miłość niekoniecznie musi być rzeczą dobrą, gdyż może bardzo łatwo wywieść kogoś na manowce i doprowadzić do Piekła Przypiekania. Następne piekło na tej liście, Piekło Płonącego Ognia, jest także rezultatem lubieżnych czynów.

Ten, kto oczernia Potrójny Klejnot lub popełnia inny z czterech złych czynów ust, wpada w piekło orania języków, gdzie jego język wyciągany jest na długość kilku tysięcy stóp i orany pługiem.

Ci, którzy obcinali głowy żyjącym istotom, owadom, ptakom czy zwierzętom wszelkiego rodzaju, a nawet trującym insektom, wpadają do Piekła Ścinania Głów.

W Piekle Spalania Stóp, stopy są nie tylko przypalane, ale gdziekolwiek staną, wytryskują spod nich płomienie.

W Piekle Wydziobywania Oczu sępy wydłubują przestępcom oczy, a później roztrzaskują im czaszki i wypijają płyn mózgowy. Ci, którzy lubią kłócić się i walczyć, wpadają do Piekła Kłótni, gdzie nieprzerwanie są dręczeni i lżeni przez miriady duchów. Jest piekło, gdzie grzeszników owijają i spętują żelazne węże o ciałach pokrytych otworami, przez które wypluwają małe węże, wwiercają się w oczy grzesznika i wnikają przez genitalia. Ból tej odpłaty jest nie do zniesienia i pochodzi z lubieżnego prowadzenia się.

Jedynie niewielka ilość spośród niezliczonych piekieł wymieniana jest w tekście tej sutry. Na przykład Piekło Krzyku jest czwartym z ośmiu zimnych piekieł, które zaliczane są do osiemnastu głównych piekieł. Na tej liście jest także osiem piekieł gorących.

Nawet dzieci mające oddanie dla rodziców nie mogą za nich odebrać piekielnej odpłaty. Choć bliskie związki takie jak między ojcem i synem istnieją między ludźmi, w piekłach rozpoznaje się je jako związki z wcześniejszych żywotów, tak, że ci, którzy ostatnio byli ojcem i synem odkrywają, że w przeszłych żywotach byli wielkimi wrogami. W piekle nikt nie zgodzi się cierpieć za drugiego.