OSIEMNAŚCIE WIELKICH ŚLUBOWAŃ CZCIGODNEGO MISTRZA HUA

 1. Ślubuję, że dopóki w trzech okresach czasu w dziesięciu kierunkach Sfery Dharmy, aż do samych krańców pustej przestrzeni, będzie choć jeden Bodhisattwa, który nie urzeczywistnił stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.
 2. Ślubuję, że dopóki w trzech okresach czasu w dziesięciu kierunkach Sfery Dharmy, aż do samych krańców pustej przestrzeni, będzie choć jeden Pratjekabudda, który nie urzeczywistnił stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.
 3. Ślubuję, że dopóki w trzech okresach czasu w dziesięciu kierunkach Sfery Dharmy, aż do samych krańców pustej przestrzeni, będzie choć jeden Śrawaka, który nie urzeczywistnił stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.
 4. Ślubuję, że dopóki w potrójnej sferze będzie choć jeden bóg, który nie urzeczywistnił stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.
 5. Ślubuję, że dopóki w światach dziesięciu kierunków będzie choć jeden człowiek, który nie urzeczywistnił stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.
 6. Ślubuję, że dopóki będzie choć jeden asura, który nie urzeczywistnił stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.
 7. Ślubuję, że dopóki będzie choć jedno zwierzę, które nie urzeczywistniło stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.
 8. Ślubuję, że dopóki będzie choć jeden głodny duch, który nie urzeczywistnił stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.
 9. Ślubuję, że dopóki będzie choć jedna istota przebywająca w piekłach, która nie urzeczywistniła stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.
 10. Ślubuję, że dopóki będzie choć jeden bóg, nieśmiertelny, człowiek, asura, stworzenie żyjące w powietrzu lub w wodzie, przedmiot ożywiony lub nieożywiony; albo choć jeden smok, potwór, zjawa lub duch i tak dalej, z duchowej sfery, który przyjął u mnie schronienie i nie urzeczywistnił stanu Buddy, również i ja nie osiągnę właściwego oświecenia.
 11. Ślubuję całkowicie poświęcać wszelkie błogosławieństwa i błogość, które miałbym sam otrzymać i cieszyć się nimi, wszystkim żyjącym istotom Sfery Dharmy.
 12. Ślubuję w pełni przyjmować na siebie wszelkie cierpienia i trudności wszystkich żyjących istot w Sferze Dharmy.
 13. Ślubuję manifestować niezliczone ciała, żeby docierać do umysłów żyjących istot w całym wszechświecie, które nie wierzą w Dharmę Buddy, po to by naprawiły swoje wady i zwróciły się do prawości, żałowały swoich błędów i zaczęły od nowa, przyjęły schronienie w Potrójnym Klejnocie i ostatecznie urzeczywistniły stan Buddy.
 14. Ślubuję, że wszystkie żyjące istoty, które ujrzą moją twarz lub choć usłyszą moje imię, skupią swe myśli na bodhi i szybko urzeczywistnią Drogę Buddy.
 15. Ślubuję z szacunkiem przestrzegać pouczeń Buddy i kultywować praktykę jedzenia tylko jednego posiłku dziennie.
 16. Ślubuję oświecać wszystkie czujące istoty, powszechnie odpowiadając na wielorakość różniących je potencjałów.
 17. Ślubuję w tym życiu uzyskać pięć oczu, sześć duchowych mocy i zdolność latania.
 18. Ślubuję, że na pewno wypełnię wszystkie moje ślubowania.

Zakończenie:

Ślubuję wyzwolić niezliczone żyjące istoty.
Ślubuję wykorzenić niewyczerpane utrapienia.
Ślubuję studiować nieograniczone drzwi Dharmy.
Ślubuję urzeczywistnić niezrównaną Drogę Buddy.

Wiersz Przekazu

Oby zasługa i cnota płynąca z tej pracy
Ozdobiła Czyste Krainy Buddów,
Odpłacając cztery rodzaje dobroci powyżej
I pomagając cierpiącym na ścieżkach poniżej.
Oby wszyscy ci, którzy to widzą lub o tym słyszą,
Wzbudzili postanowienie bodhi
I gdy to ciało odpłaty dobiegnie kresu,
Odrodzili się razem w Krainie Ostatecznej Szczęśliwości.

mahajana.net