GLOSARIUSZ

Niniejszy glosariusz jest pomocą dla czytelników nie obeznanych z buddyjskim słownictwem. Definicje zostały podane w prostej formie i niekoniecznie są pełne.

Arhat
Jeden z owoców ścieżki kultywacji. Arhaci osiągnęli ustanie przymusowych fizycznych narodzin i śmierci. Słowo to ma trzy znaczenia: (1) godny ofiar, (2) zabójca złodziei — zabił złodziei cierpień i wypływów, (3) wolny od narodzin.
Zobacz również Słuchacz, Ci, Którym Pozostała Dalsza Nauka i dwa pojazdy.
asamkhjeje eonów
Asamkhjeja to słowo sanskryckie, które oznacza niepoliczalne. Eon jest tłumaczeniem sanskryckiego terminu kalpa.

1 kalpa = 139 600 lat
1000 kalp = 1 mała kalpa
20 małych kalp = 1 średnia kalpa
4 średnie kalpy = 1 wielka kalpa
Bezlitosne piekło
Zobacz piekło Awici.
bezużyteczne ascetyczne praktyki.
To odnosi się do skrajnych praktyk ascetycznych, takich jak sypianie na łożu nabitym gwoździami, obsypywanie się popiołem, zachowywanie się w sposób, w jaki zachowują się pewne zwierzęta i tak dalej.
bhikszu
W pełni wyświęcony (po przyjęciu 250 wskazań) mnich buddyjski. Bhikszu jest słowem sanskryckim, które posiada trzy znaczenia: (1) żebrak, (2) budzący przerażenie Mary (króla demona) i (3) niszczyciel zła.
bhikszuni
W pełni wyświęcona (po przyjęciu 348 wskazań) mniszka buddyjska. Bhikszuni ma te same trzy znaczenia, co bhikszu.
bodhi
Oświecenie.
Bodhisattwa
Oświecona istota, która nie wchodzi w nirwanę, ale zamiast tego decyduje się pozostać w świecie i ratować żyjące istoty.
Budda
Istota, która osiągnęła nieprześcignione, właściwe i równe, prawdziwe oświecenie. Każdy Budda ma trzy ciała (Dharmy, nagrody i przekształcenia); cztery mądrości (mądrość spełniania tego, co ma być zrobione, mądrość kontemplacyjną, mądrość równości i wielką, doskonałą zwierciadlaną mądrość); pięć oczu (Buddy, Dharmy, cielesne, mądrości i niebiańskie); oraz sześć duchowych penetracji (penetracje niebiańskiego oka, niebiańskiego ucha, znajomości myśli innych, znajomości przeszłych żywotów, pełnego ducha i wolności od wypływów).
Ci, Którym Pozostała Dalsza Nauka
Osoby na pierwszym, drugim i trzecim poziomie stanu Arhata.
Ciało Dharmy
Jedno z trzech ciał Buddy; przenika wszystkie miejsca.
ciało między skandhami
Odnosi się to do ósmej świadomości w czasie między śmiercią a odrodzeniem.
ciało stworzone przez intencję
Dusza, zwana również ciałem Dharmy, która podczas medytacji może opuścić ciało fizyczne.
córka Matangi
Prostytutka, która skusiła czcigodnego Anandę (zobacz tom 1), ale która później została bhikszunią Naturą i osiągnęła trzeci poziom stanu Arhata.
cztery mądrości
Zobacz Budda.
Cztery Szlachetne Prawdy
Prawdy o cierpieniu, gromadzeniu, wygaśnięciu i Drodze, kultywowane przez Słuchaczy.
cztery poziomy pustki
To odnosi się do czterech niebios sfery bezforemnej, którymi są:
 1. Niebiosa Poziomu Bezgranicznej Pustki
 2. Niebiosa Poziomu Bezgranicznej Świadomości
 3. Niebiosa Poziomu Absolutnie Niczego
 4. Niebiosa Poziomu Ani Postrzegania Ani Nie-postrzegania.
Czuang-tsy
Wielki chiński filozof związany z taoizmem.
czysta kraina
Ogólnie, odnosi się do czystych miejsc, w których przebywają Buddowie. Te krainy stają się czyste dzięki mocy ślubowań tych Buddów. W szczególności, termin ten często odnosi się do Czystej Krainy Ostatecznej Szczęśliwości Buddy Amitabhy na Zachodzie.
dharani
Słowo sanskryckie tłumaczone jako jednoczyć i trzymać. Dharani, zwane czasami mantrami, jednoczą wszystkie dharmy i mają niezliczone znaczenia.
Dharma
Pisana z dużej litery, jak tutaj, Dharma odnosi się do nauk Buddów, które należy praktykować. Pisana z małej litery, dharma odnosi się do rzeczy lub metod, wszystkich tworów zarówno fizycznych, jak i mentalnych.
Dharma Buddy
Nauki Buddy.
dhjana
Chan w języku chińskim, zen w języku japońskim, oznacza medytację. W niebiosach sfery formy są cztery poziomy dhjany, które można potwierdzić. (patrz tom 7.)
dobre korzenie
Odnosi się to do rezultatu dobrych przyczyn zasianych i rozwijanych w poprzednich żywotach. Dobre korzenie uzyskane z kultywacji w przeszłych żywotach umożliwiają ludziom napotkanie Dharmy Buddy oraz studiowanie i praktykowanie w zgodzie z jej zasadami.
dobry i mądry doradca
Nauczyciel o czystych oczach; mentor.
doskonała penetracja
W tomie 5., dwudziestu pięciu mędrców opisuje swoje oświecenie uzyskane poprzez jeden z sześciu organów zmysłów, obiekty, świadomości lub jeden z siedmiu elementów (ziemię, wiatr, ogień, wodę, pustkę, percepcję i świadomość). Doskonała penetracja oznacza, że przeniknęli oni na wskroś, żeby osiągnąć doskonałe i właściwe zrozumienie.
organu ucha
Bodhisattwa Guanjin został oświecony za pomocą organu ucha — poprzez kierowanie słuchania do wewnątrz, żeby słuchać własnej natury. To jest metoda, którą Bodhisattwa Mandziuśri wybrał jako najlepszą do praktykowania dla żyjących w wieku kończącej się Dharmy. (zobacz tom 5.)
duch paraliżujący
W sanskrycie zwany kumbhandą. Duch ten przybiera kształt, kiedy napotyka ciemność i jest częścią odpłaty za pragnienie bycia niesprawiedliwym dla innych. Nocą usadawia się na ludziach (albo innych stworzeniach), kiedy śpią i uniemożliwia im poruszanie się, czy mówienie. W skrajnych przypadkach, kiedy jego ofierze brak energii jang, ten rodzaj ducha może zabić swymi technikami.
duch suszy
Duch, który przybiera swój kształt, kiedy napotyka wiatr i jest częścią odpłaty za pragnienie rozwiązłości. (patrz tom 7.)
duch trucizny gu
Duch, który przybiera swój kształt, kiedy napotyka robaki i jest częścią odpłaty za pragnienie nienawiści. (patrz tom 7.)
duch zarazy
Duch, który przybiera swój kształt, kiedy napotyka degenerację i jest częścią odpłaty za pragnienie animozji. (patrz tom 7.)
dwa pojazdy
Odnosi się to do Słuchaczy (Śrawaków) i oświeconych przez uwarunkowania (Pratjekabuddów), tych którzy podążają za małym pojazdem, czyli naukami hinajany.
dwanaście działów Kanonu
Dwanaście różnych metod użytych w wyjaśnianiu sutr: (1) proza; (2) wiersze podsumowujące; (3) przepowiednie; (4) wtrącenia; (5) mowa spontaniczna, nie wyproszona; (6) przyczyny i warunki; (7) analogie; (8) uczynki z przeszłych żywotów; (9) uczynki z tego życia; (10) rozwinięcia; (11) to, co uprzednio nieznane; (12) wyjaśnienia.
dwanaście kategorii istot
(1) zrodzone z jaja; (2) zrodzone z łona; (3) zrodzone z wilgoci; (4) zrodzone przez transformację; (5) z formą; (6) bez formy; (7) z myślą; (8) bez myśli; (9) niezupełnie obdarzone formą; (10) niezupełnie pozbawione formy; (11) niezupełnie obdarzone myślą; (12) niezupełnie pozbawione myśli.
dwanaście ogniw uwarunkowanego współ-tworzenia
Tłumaczone również jako dwanaście przyczyn i warunków: (1) niewiedza jest warunkiem, który prowadzi do działania; (2) działanie jest warunkiem, który prowadzi do świadomości; (3) świadomość jest warunkiem, który prowadzi do nazwy i formy; (4) nazwa i forma są warunkami, które prowadzą do sześciu zdolności zmysłów; (5) sześć zdolności zmysłów są warunkami, które prowadzą do kontaktu; (6) kontakt jest warunkiem, który prowadzi do odczuwania; (7) odczuwanie jest warunkiem, który prowadzi do pragnienia; (8) pragnienie jest warunkiem, który prowadzi do chwytania; (9) chwytanie jest warunkiem, który prowadzi do stawania się; (10) stawanie się jest warunkiem, który prowadzi do narodzin; (11) narodziny są warunkiem, który prowadzi do (12) starości i śmierci.
dwudziestu pięciu mędrców
Zobacz doskonała penetracja.
dziesięć wiar, miejsc pobytu, sposobów postępowania, przekazów i poziomów.
Zobacz pięćdziesiąt pięć poziomów Bodhisattwy. Zobacz też tom 7.
dziwny duch
Duch, który przybiera formę, kiedy napotyka przedmioty materialne i jest częścią odpłaty za pragnienie przedmiotów materialnych.
eksternaliści
Zwolennicy eksternalizmu.
eksternalizm
Według tradycyjnej definicji oznacza doktryny, które poszukują Drogi na zewnątrz. W szczególności odnosi się to do sekt religijnych, które trzymają się eternalizmu (wszystko wciąż trwa takie, jakie jest) albo nihilizmu (po śmierci nie ma nic) — doktryn, które opowiadają się za istnieniem lub nieistnieniem jako ich podstawową przesłanką.
energia jang
Pozytywna jasna zasada.
energia jin
Negatywna mroczna zasada.
esencja, energia i duch
Dzing, ci, szen w języku chińskim są pierwotnymi elementami siły życiowej i są ważnym punktem ogniskowym w praktyce medytacji.
Guanjin Bodhisattwa
Bodhisattwa, Który Kontempluje Dźwięki Świata, znany również jako Bodhisattwa, Który Obdarza Nieustraszonością, ma głębokie pokrewieństwa z istotami w tym świecie saha. Ślubował, że ci którzy wymawiają jego imię, uzyskają jego pomoc. Bodhisattwa Guanjin pojawia się w trzydziestu dwóch ciałach odpowiedzi, obdarza czternastoma rodzajami nieustraszoności, pomaga na dwa sposoby tym, którzy poszukują oraz manifestuje cztery rodzaje niepojętości. (zobacz tom 5.)
Hsuan Tsang, mistrz Tripitaki
Płodny tłumacz tekstów buddyjskich w czasach dynastii Tang (ok.700 n.e.). Spędził siedemnaście lat, studiując w Indiach, zanim powrócił do Chin, żeby tłumaczyć.
kalpa
Zobacz asamkhjeje eonów.
karma
To sanskryckie słowo oznacza uczynki albo to, co zrobione. Karma może być dobra, zła lub neutralna i tworzona jest przez ciało, usta i umysł. Nasiona karmy składowane są w ósmej świadomości i transmigrują wraz z nią, dopóki nie doświadczy się stosownej odpłaty za popełnione uczynki.
kierowanie słuchania do wewnątrz, żeby słuchać wrodzonej natury
Ten zwrot opisuje metodę, której Bodhisattwa Guanjin używał, żeby osiągnąć doskonałą penetrację organu ucha (opisaną w tomie 5.) i stać się oświeconym.
klejnot spełniający życzenia
Znany również jako klejnot jak-sobie-życzysz, zwiększa błogosławieństwa, wspomaga wzrastanie mądrości i sprawia, że wszystko jest pomyślne i po prostu takim jakim byś sobie życzył. Noszony jest przez Bodhisattwę Skarbiec Ziemi, trzyma go również w rękach Bodhisattwa Guanjin.
krainy Buddy
Miejsca pobytu Buddów. Jako Bodhisattwowie ozdabiali te krainy swoimi praktykami. Na poziomie stanu Buddy zamieszkują te krainy i zapraszają istoty, żeby się tam odrodziły.
król demon
Mara i Papijan w sanskrycie, oznaczający złego. Król demon przebywa w szóstym niebie sfery pożądania.
kumbhanda
Zobacz duch paraliżujący.
li, mei i wang-liang
Rodzaje duchów. Duch mei przybiera formę, kiedy napotyka zwierzęta i jest częścią odpłaty za pragnienie kłamstwa. Wang-liang przybiera formę, kiedy napotyka podstawową energię i jest częścią odpłaty za pragnienie poglądów. Li mei jest czasami opisywany jako jeden rodzaj ducha, czasami zaś jako dwa różne rodzaje duchów.
ludzie, którzy opuścili dom
Ci, którzy wyrzekają się życia domowego i zostają mnichami lub mniszkami, żeby poświęcić się praktyce Dharmy Buddy.
Mahakaśjapa, patriarcha
Uczeń Buddy Siakjamuniego, który był najlepszy w praktykach ascetycznych. Został pierwszym patriarchą i odziedziczył miskę i szatę Buddy. Wciąż oczekuje w samadhi na Górze Koguciej Stopy w prowincji Yunnan w Chinach, aż pojawi się na świecie Budda Maitreja, żeby przekazać mu szatę i miskę.
Mandziuśri Bodhisattwa
Bodhisattwa obdarzony najwyższą mądrością.
mantra
Mantry są seriami tajemnych dźwięków, które wywołują odpowiedzi. Ich dobrodziejstwa obejmują leczenie chorób, wykorzenianie przewinień, zatrzymywanie zła i stwarzanie dobra. Są tajemnym językiem wszystkich Buddów.
mądrość, wielka doskonała zwierciadlana
Przekształcenie ósmej świadomości w mądrość daje ten rodzaj mądrości, który jest jednym z czterech rodzajów mądrości Buddów. Zobacz Budda.
mądrość wszelkich sposobów
Jeden z trzech typów mądrości, którymi są:
 1. Pełna mądrość, która przynależy do prawdy o pustce.
 2. Mądrość Drogi, która przynależy do prawdy o ułudzie.
 3. Mądrość wszelkich sposobów, która przynależy do prawdy o Środkowej Ścieżce.
mędrcy
Ci, którzy osiągnęli poziom nie-wypływów — którzy odcięli pożądanie i uwolnili się od emocjonalnej miłości.
miecz mądrości
Jest to termin używany w szkole chan i odnosi się do techniki odcinania złudnych myśli, gdy tylko powstają.
Niebiosa Brahmy
Niebiosa Pierwszej Dhjany, położone w sferze formy, są Niebiosami Zastępów Brahmy, Niebiosami Ministrów Brahmy i Wielkimi Niebiosami Brahmy. Brahma znaczy czysty.
Niebiosa Czterech Dhjan
Poziomy medytacji (albo miejsca odrodzenia) znajdujące się w sferze formy.
Niebiosa Zwierzchnictwa
Szóste niebiosa w sferze pożądania, w których rezydują demony.
Niebiosa Sześciu Pożądań
Sześć niebios sfery pożądania w potrójnej sferze.
nirwana
Sanskryckie słowo tłumaczone jako doskonałe ustanie. Są cztery rodzaje nirwany:
 1. Nirwana jasnej, czystej własnej natury. Własna natura jest wrodzona każdemu — zarówno mędrcom, jak i zwykłym istotom — i nie podlega narodzinom i śmierci.
 2. Nirwana z pozostałościami. Wciąż podlega się narodzinom i śmierci udziału i części — narodzinom i śmierci fizycznego ciała i jego długości życia.
 3. Nirwana bez pozostałości. Zakończone są narodziny i śmierć udziału i części; zakończone są też cierpienia.
 4. Nirwana nie-przebywania. Mądrość i współczucie współdziałają ze sobą, a ci, którzy osiągnęli tę nirwanę, nadal przeprowadzają żyjące istoty na drugi brzeg, ale sami nie podlegają narodzinom i śmierci.
Nishjanda Budda
Budda ciała nagrody. Zobacz Budda Wajroczana.
organ ucha, doskonała penetracja organu ucha
Zobacz kierowanie słuchania ... Zobacz też doskonała penetracja.
ósma świadomość
Jedna z ośmiu świadomości, ta należy do trzech świadomości umysłu. Ósma świadomość umysłu jest składnicą. Przechowuje wszystkie nasiona karmy, stworzone przez pierwszych siedem świadomości. Jest to jedyna świadomość, która transmigruje i jest pierwszą, która przybywa przy poczęciu i ostatnią, która odchodzi w chwili śmierci.
piaski Gangesu
W naukach Buddy, piaski rzeki Ganges w Indiach wyobrażają niepoliczalną liczbę.
Pieczęć Umysłu
Odnosi się do przekazu Dharmy z umysłu do umysłu, opisanego przez Buddę Siakjamuniego, kiedy przekazał Pieczęć Umysłu pierwszemu patriarsze Mahakaśjapie: Właściwy Skarbiec Oka Dharmy, cudowny Umysł Nirwany, Rzeczywisty Znak bez znaku, przekazywany poza nauką, pieczętowanie Umysłu Umysłem.
piekło Awici
Awici to termin sanskrycki, który oznacza bezlitosne albo nieprzerwane. Jest wiele bezlitosnych piekieł, ale tylko to najcięższe zwane jest Awici. (zob. tom 7.)
pięć skandh
Forma, odczuwanie, myślenie, formowanie i świadomość. Istoty otrzymują je za każdym razem, gdy się odradzają i tracą je w chwili śmierci. Zasadniczo są tym, co wiąże żyjące istoty z egzystencją. Forma przynależy do ciała fizycznego; odczuwanie do reakcji emocjonalnych a myślenie, formowanie i świadomość do sfery mentalnej. Cały ten tom zajmuje się stanami, które występują w trakcie rozpadu tych pięciu skandh. pięćdziesiąt pięć etapów Bodhisattwy. To odnosi się do poziomów kultywacji i osiągnięcia uzyskanego podczas praktyki drogi Bodhisattwy. Są nimi:
1-10. dziesięć wiar
20. dziesięć miejsc pobytu
30. dziesięć praktyk
40. dziesięć przekazów
44. cztery dodatkowe praktyki
54. dziesięć poziomów
55. równe oświecenie.
pięć oczu
Zobacz Budda.
poczwórne zgromadzenie
Bhikszu (wyświęceni mnisi), bhikszunie (wyświęcone mniszki), upasakowie (świeccy mężczyźni, którzy ochraniają Potrójny Klejnot) i upasiki (świeckie kobiety).
Potrójny Klejnot
Buddowie (w pełni oświecone istoty), Dharma (nauki Buddów) oraz Sangha (wspólnota mnichów i mniszek — mogą to być zarówno święci, jak i zwyczajni ludzie, którzy wyrzekli się życia domowego i kultywują Drogę).
poziom szczęśliwośc
Nazwa pierwszego z dziesięciu poziomów Bodhisattwy. Zobacz też pięćdziesiąt pięć etapów Bodhisattwy.
przyczyna i skutek
Fundamentalna zasada, która mówi, że jeśli czynisz dobro, zostaniesz wynagrodzony dobrem; jeśli wyrządzasz zło, będziesz musiał doświadczyć złej odpłaty.
pustka ludzi i dharm
Zobacz cztery poziomy pustki.
cztery poziomy pustki
Ten rodzaj pustki osiąga się na poziomach stanu Arhata.
riszi
Słowo sanskryckie tłumaczone jako nieśmiertelny i definiowane jako ktoś, kto nie polega na właściwym oświeceniu, aby kultywować samadhi, ale kultywuje w jakiś szczególny sposób oparty na jego/jej złudnym myśleniu. Lgnąc do idei uwieczniania swych fizycznych ciał, riszi wędrują w góry i lasy, w miejsca gdzie nie chadzają ludzie.
równe oświecenie
Zobacz pięćdziesiąt pięć etapów Bodhisattwy. Kiedy Bodhisattwa osiąga ten poziom na swej drodze do stanu Buddy, Buddowie zstępują do jego poziomu, aby go przywitać. W tym miejscu jest równy Buddom w oświeceniu. Jednak to oświecenie wciąż nie jest ostateczne. Bodhisattwowie na tym poziomie nadal mają odrobinę niewiedzy.
samadhi
Koncentracja osiągnięta poprzez medytację. Jest wiele typów i poziomów samadhi.
sekta potoku Cao
Potok Cao płynie obok klasztoru Nanhua w prowincji Kanton w Chinach, gdzie żył i nauczał Szósty Patriarcha. Zatem sekta potoku Cao implikuje przekaz Dharmy od Szóstego Patriarchy.
sekty zewnętrzne
Sekty, które opowiadają się za naukami zewnętrznymi.
Sfera Dharmy
Jedna Prawdziwa Sfera Dharmy jest synonimem Skarbca Tathagaty, Prawdziwej Takości i Rzeczywistego Znaku. Jest Dziesięć Sfer Dharmy: Buddów, Bodhisattwów, Oświeconych Przez Uwarunkowania, Słuchaczy, bogów, ludzi, asurów, zwierząt, głodnych duchów i istot w piekłach.
siedem drogocennych rzeczy
Złoto, srebro, lapis lazuli, kryształ, masa perłowa, czerwone perły i karneol.
siódma świadomość
Znana jako świadomość przekazująca, jest ciągle aktywna w przekazywaniu danych z i do ósmej świadomości oraz innych świadomości. Jest podstawą percepcji ja — naszego ego — i jest również odpowiedzialna za osądy dotyczące zmysłowych danych wejściowych, szczególnie jeśli dotyczą jaźni.
Skarbiec Tathagaty
Tathagatagarbha w sanskrycie. Odnosi się to do przekształconej ósmej świadomości, która działa zgodnie z warunkami, tak iż tworzone i niszczone oraz nie-tworzone i nie-niszczone tworzą kombinację, nie będącą ani tym samym, ani czymś odmiennym. Sutra Surangama opisuje Pusty Skarbiec (pierwsze trzy tomy), Nie-pusty Skarbiec oraz Pusty-nie-pusty Skarbiec (oba na początku tomu 4.).
Słuchacze
Śrawakowie w sanskrycie, znani również jako Arhaci i jako wyznawcy dwóch pojazdów. Słyszą dźwięk Buddy i budzą się ku Drodze. Kultywują Cztery Szlachetne Prawdy.
spontaniczność
Jedna z doktryn proponowanych przez eksternalistów, która zaprzecza przyczynom i skutkom albo sama opiera się na błędnej przyczynie.
stupy
Budowle lub kopce, które zawierają relikwie (śarira) i inne pozostałości, takie jak zęby, kości itd., mędrców, Bodhisattwów i Buddów.
Surangama Mantra
Mantra ta została wygłoszona przez przekształconego Buddę na szczycie głowy Buddy Siakjamuniego i użyta do uratowania Czcigodnego Anandy. Jest najdłuższą i najpotężniejszą mantrą na świecie.
Surangama Samadhi
Samadhi o ostatecznej sile i stałości. Kiedy się je opanuje ani się w nie nie wchodzi, ani się z niego nie wychodzi — staje się nieustającym stanem samadhi.
sutry
Zapisy kazań i rozmów Buddów i/lub Bodhisattwów albo innych oświeconych uczniów Buddy.
sześć duchowych mocy
Zobacz Budda.
sześć rodzajów trzęsienia
Trzy odnoszą się do poruszeń ziemi: wstrząsania, wznoszenia się i falowania; trzy odnoszą się do dźwięków wydawanych przez ziemię: drżenia, huku i trzaskania.
sześć węzłów
Sześć zdolności zmysłów opisane jest jako sześć węzłów. Zasada ta jest opisana w tomie czwartym.
sześć zdolności zmysłów
Zwane również organami zmysłów: oczy, uszy, nos, język, ciało i umysł.
tysiąc dwieście zalet
To jest maksymalna potencjalna zdolność każdego narządu zmysłu, skalkulowana i wyjaśniona szczegółowo w tomie czwartym.
szósta świadomość
Jedna z trzech świadomości należących do umysłu. Szósta świadomość umysłu czyni rozróżnienia oparte na danych pochodzących z pierwszych pięciu świadomości (oczu, uszu, nosa, języka i ciała) jak również oparte na własnych danych mentalnych, które egzystują jako cienie.
Śakra
Znany również jako Indra, jest Panem Bogiem i zamieszkuje drugie niebiosa sfery pożądania, Niebiosa Trzydziestu Trzech.
śamatha
Zwykle łączona z wipaśjaną, kontemplowaniem, śamatha jest medytacyjną praktyką zatrzymania i obejmuje zrozumienie pustki.
Środkowa Ścieżka
Definiowana jako równość i niedwoistość pustki i istnienia.
Tathagatowie
Jeden z dziesięciu tytułów, które mają wszyscy Buddowie. Oznacza on nie przychodzący i nie odchodzący.
transmigracja
W sanskrycie samsara. Odnosi się to do ciągłego cyklu śmierci i odradzania się na sześciu ścieżkach: bogów, ludzi, asurów, zwierząt, głodnych duchów oraz istot w piekłach.
Trzy Ciała
Zobacz Budda.
Trzy Skarbce
W sanskrycie Tripitaka. Odnosi się to do buddyjskiego kanonu, który ma trzy działy: Skarbiec Sutry (wykładów), Skarbiec Winaji (reguł moralnych) i Skarbiec Siastry (komentarzy).
Tysiąc Rąk i Tysiąc Oczu
Posiadane przez Bodhisattwę Guanjin, który, jako Bodhisattwa pierwszego poziomu, po usłyszeniu Mantry Wielkiego Współczucia ślubował, że jeśli użyje tej mantry dla pomagania istotom, to natychmiast zostanie obdarzony Tysiącem Rąk i Tysiącem Oczu. Jego ślubowanie zostało natychmiast spełnione, a on w mgnieniu oka przeniósł się na poziom ósmy.
waidurja
Półprzezroczysty drogocenny niebieski klejnot.
Wajroczana Budda
Ciało Dharmy Buddy Siakjamuniego. Wajroczana jest Buddą ciała Dharmy; Niszjanda jest Buddą ciała nagrody; są również setki tysięcy Buddów ciała przekształcenia Siakjamuniego.
widzenie rozróżniające Dharmę
Oznacza zdolność postrzegania tego, co jest właściwe.
wiek kończącej się Dharmy
Wiek, w którym obecnie żyjemy, znany jako wiek obfitujący w walkę, jest ostatnim z czterech wieków Dharmy:
 1. Wiek obfitujący w wyzwolenie (kiedy Budda przebywa na świecie i następnych 500 lat);
 2. Wiek obfitujący w dhjana samadhi (drugie 500 lat, kiedy ludzie uzyskują potwierdzenie poprzez wprawę w medytacji).
Powyższe dwa zwane są wiekiem właściwej Dharmy.
 1. Wiek obfitujący w studia (trzecie 500-lecie), jest również zwany wiekiem wyobrażenia Dharmy;
 2. Wiek obfitujący w walkę (czwarte 500 lat i następne dziesiątki tysięcy lat), znany jako wiek kończącej się Dharmy.
wielki pojazd
W sanskrycie mahajana. Opisywany przez siedem rodzajów wielkości, którymi są: 1) Wielkość Dharmy (cały kanon buddyjski); 2) Wielkość postanowienia (by wyzwolić siebie, by wyzwolić wszystkie żyjące istoty oraz aby doprowadzić siebie i innych do oświecenia); 3) Zrozumienie wielkiej składnicy (zakres intencji Bodhisattwy); 4) Wielkość czystości (wskazania); 5) Wielkość ozdoby (błogosławieństwa i mądrość); 6) Wielkość czasu (trzy wielkie eony); 7) Wielkość doskonałości (wypełnienie Sześciu Paramit i miriada praktyk oraz uzyskanie bodhi).
wielkie współczucie jedności ze wszystkim
Jedno z dwóch rodzajów współczucia, którymi jest obdarzony Bodhisattwa. Drugim jest wielka dobroć dla tych, z którymi nie ma się powinowactw.
winaja
Reguły moralne ustanowione przez Buddów. Jeden z trzech skarbców w kanonie buddyjskim.
wipaśjana
Zwykle łączona z śamathą, zatrzymaniem, wipaśjana jest medytacyjną praktyką kontemplowania.
wrodzona natura
Natura Buddy wrodzona wszystkim istotom. Natura Buddy ma potencjał pełnego przebudzenia, jak w przypadku Buddy, ale w przypadku żyjących istot jest pokryta złudnym myśleniem i przywiązaniami.
wskazania
Kodeks moralny ustanowiony przez Buddów. Jest pięć wskazań (utrzymywanych przez całe życie) i osiem wegetariańskich/odosobnieniowych wskazań (utrzymywanych przez pewne okresy czasu) oraz wskazania Bodhisattwy dla ludzi świeckich; dziesięć wskazań dla śramanerów lub śramanerik — mnichów lub mniszek w nowicjacie; dziesięć większych i czterdzieści osiem mniejszych wskazań Bodhisattwy dla mnichów i mniszek; 250 wskazań bhikszu dla mnichów i 348 wskazań bhikszuni dla mniszek. Wskazania są regułami, które obejmują (1) zakazy dotyczące niemoralnych działań, (2) wskazówki dotyczące czynienia dobra i (3) wskazówki dotyczące pomagania innym istotom.
wypływy
Strata esencji, energii i ducha, która jest skutkiem ulegania nawykom, błędom i pożądliwym myślom.
złudna myśl
Odnosi się to do ruchów umysłu, szczególnie szóstej świadomości umysłu w połączeniu z siódmą. Są to przypadkowe myśli strumienia świadomości, które płyną nieustannie i są porównywane do fal na wodzie.
zły świat pięciu zmąceń
Nazwa nadana światu, w którym żyjemy. Pięcioma zmąceniami są: zmącenie kalp (czasu), zmącenie poglądów, zmącenie cierpień, zmącenie żyjących istot i zmącenie długości życia. (patrz 4 tom.)
zmącenie
Zobacz zły świat pięciu zmąceń.
zręczne środki
Zdrowe, tymczasowe metody przeznaczone do chwilowego użycia, które mają pomóc prowadzić i zachęcać istoty w ich praktyce.
zręczność w środkach.
Zobacz zręczne środki.
zwierzchnictwo
Tłumaczone też jako samoopanowanie, spokój i swoboda, chińskie dz znaczy sam a dzai tam, gdzie się jest. Zatem może to oznaczać bycie właśnie tutaj, przebywanie w spokoju, swobodę i panowanie nad sobą.

mahajana.net