imię Buddy lub Bodhisattwy znajdującego się na domowym ołtarzu