Ośrodek Szambala Polska zaprasza na program

MAITRI - pięć podstawowych energii

2-11 czerwca, Gadom (80 km. od Szczecina)

Energie te są zawsze obecne i przenikają każdy aspekt naszego życia. W swojej najczystszej formie manifestują się jako wieloraka twórcza mądrość, gdy zaś ulegają zmąceniu, przybierają postać niszczycielskich emocji. Wszystko czego doświadczamy: żywioły, kolory, kształty, pory roku, emocje są wyrazem tych energii.

Program „Maitri – Świadomość Przestrzeni” ma na celu zapoznanie nas z tymi energiami, tymi wewnętrznymi i zewnętrznymi, zarówno w ich czystej, jak i zmąconej formie. Doświadczanie tych energii będzie wzmocnione poprzez obcowanie z kolorami w odpowiednio zaprojektowanych pokojach, przybieranie określonych póz, stykanie się z żywiołami, jak również medytację i komunikację międzyludzką. W trakcie programu będziemy mieć możliwość rozpoznać prawdziwe źródło naszych emocji oraz zrozumieć, że zamiast być ich niewolnikiem możemy stać się ich panem. Najważniejsze jest jednak, że to, czego się i nauczymy doświadczymy w trakcie programu – fundamentalnej mądrości życia – będziemy mogli zachować i wykorzystać w naszej codziennym życiu.

Uwaga! Program Maitri przemawia do wielu: medytujących z różnych tradycji, poszukujących psychoterapeutów, ludzi twóczych i zaangażowanych w życie duchowe; pedagogów zainteresowanych edukacją artystyczną, buddystów i szambalistów chcących lepiej pojąć naturę Pięciu Mądrości. Niektóre technik Maitri mogą być wykorzystane w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości i w terapii środowiskowej.

Więcej informacji na temat programu w załączonej ulotce oraz na stronie www.szambala.pl w kategorii Programy 2006 oraz Artykuły: Maitri