Vipassana w Przesiece, VI.2005

Ośrodek Buddyjski w Przesiece koło Jeleniej Góry zaprasza na dwa dziesięciodniowe retreaty medytacji vipassana w tradycji theravada, prowadzone przez mniszkę buddyjską Samaneri Agganani:

Ośrodek Buddyjski, Bukowy Gaj 4, 58-563 Przesieka k/Jeleniej Góry.

W trakcie retreatu obowiązuje całkowita cisza.

Formy medytacji:

Więcej informacji: marzec 2005, tel. 0-75 76 21 685.