Spis treści

Rozdział dziesiąty

Usuwanie negatywnej karmy

[Cztery metody osiągnięcia Stanu Nie - cofania się]

1. Skrucha

Nie ma niczego, co Buddhowie, dziesięciu kierunków nie wiedzieliby;
Teraz wyznaję przed nimi różnego rodzaju `czarną` złą karmę, którą stworzyłem. (1)
Jest dziewięć rodzajów [karmy]; trzy [złe namiętności], produkują [trzy] złe namiętności;
Wyznaję całe zło, które popełniłem w tym i w poprzednich żywotach. (2)
Jeśli muszę otrzymać karmiczną zapłatę w trzech złych światach(1),
Obym zapłacił za to w tym życiu i otrzymał [pozostałą zapłatę w następnym] w złych światach. (3)

2. Prośba do Buddhów by nauczali Dharmę

Błagam wszystkich Buddhów w dziesięciu kierunkach, Oświeconych teraźniejszości,
By obrócili kołem Dharmy i sprawili by odczuwające istoty pozostawały w spokoju. (4)
Jeśli pośród wszystkich Buddhów dziesięciu kierunków, są jacyś, którzy pragną zakończyć swoje życie,
Czynię pokłon przed nimi i błagam, by żyli długo na świecie. (5)

3. Radowanie się szczęściem innych

Wszystkie zasługi dana(2), przestrzegania wskazań i medytacji
Powstają z czynów, ciała, mowy i umysłu. Czy w przeszłości, w przyszłości czy obecnie, (6)
Przyłączam się w radości z powodu zasługi tych, którzy praktykują nauki Trzech Pojazdów (3),
Tych, którzy osiągnęli w nich mistrzostwo, i zwykłych istot, które zdobyły jakiekolwiek zasługi. (7)

4. Ofiarowanie zasług

Całą zasługę i cnotę, którą nagromadziłem
Ofiarowuję właściwie Oświeceniu dla dobra odczuwających istot. (8)

5. Podsumowanie

Wyznanie złych czynów, powinno być czynione w taki sposób; błagając Buddhów i radując się zasługą innych,
Ofiarowanie własnych zasług najwyższemu Bodhi, także powinno być czynione w taki sposób. (9)
Tak prawdziwie jak Buddhowie są w pełni świadomi, powinienem wyznać moje złe czyny, błagać Buddhów,
Radować się zasługą innych i ofiarować moje zasługi Bodhi w taki sposób. (10)


Przypisy

(1) w trzech złych światach - światy piekieł, głodnych duchów i zwierząt

(2) zasługi dana - dana oznacza całkowicie czyste ofiarowanie materialne i mentalne oraz werbalne bez żalu i innych negatywnych myśli czy emocji, poczucia dumy czy tym podobnych, ofiarowanie, w którym nie ma poczucia jaźni `ja`; inaczej ofiarowanie nie jest prawdziwym `dana` z punktu nauk Dharmy

(3) Trzy Pojazdy - w wyższej ścieżce buddyjskiej oznacza nauki i praktyki prowadzące do Oświecenia na poziomie:

a) Śrawaków
b) Pratjekabuddhów
c) Bodhisattwów

Pojazd Śrawaków i Pratjekabuddhów należy do Hinajany, a Pojazd Bodhisattwów do Mahajany