Daśabhumika-vibhasa
Traktat o Dziesięciu Stopniach

Arya Nagardżuna