Spis treści

Rozdział dwudziesty piąty

Pomoce w osiągnięciu Samadhi Nenbutsu

[Pratyutpana Samdhi]

Bodhisattwowie powinni koncentrować swoje myśli na Dharmakaji1) Buddhów

[Koncentrując się] na ich czterdziestu specjalnych właściwościach, ponieważ Buddhowie nie są fizycznymi ciałami. (1)

Bez przywiązania do fizycznych ciał czy Dharmakaji, Urzeczywistnią, że wszystkie dharmy [zjawiska] są zawsze spokojne, tak jak przestrzeń. (2)

Jeśli inicjowani Bodhisattwowie skoncentrują swoje myśli na Buddhach za pomocą dziesięciu epitetów wspaniałej zasługi,
Nie popełnią żadnego błędu, tak jakby widzieli własne twarze w lustrze. (3)

Nawet jeśli nie posiadają nadnaturalnych mocy by polecieć do Krain Buddhów,
Mogą widzieć Buddhów i słyszeć ich wyjaśnienia Dharmy bez żadnych przeszkód. (4)

Jeśli spotykają dobrych przyjaciół, z oddaniem praktykują bez opieszałości,
Zachowają mądrość stałą i mocną, utrzymają niezachwianą moc wiary, (5)

Wyrażą swoje złe czyny, pokażą oddanie i szacunek nauczycielom, i obdarzą ich ofiarami
Tak jakby dawali samym Buddhom, to wówczas osiągną to samadhi. (6)

Istnieje praktyka samadhi, której powinni nauczyć się Bodhisattwowie, którzy opuścili dom [mnisi];
Świeccy Bodhisattwowie, również powinni się go uczyć. (7)

Istnieją inne praktyki samadhi, których powinni się uczyć.
Następnie Bodhisattwowie powinni znać owoce tego samadhi. (8)

Stan tego samadhi dzieli się na trzy stopnie: nieduże, średnie i wielkie.
Różne aspekty tego samadhi powinny być dobrze rozróżnione. (9)

Wizualizując Buddhów jeśli z oddaniem czynią im ofiary
To ich korzeń dobra powiększy się i będą w stanie szybko nauczać i prowadzić istoty. (10)

Ogarniają istoty pierwszymi dwoma sposobami ogarniania istot;
Nie znają jeszcze dobrze ostatnich dwóch, ale akceptują je z wiarą. (11)

W tym czasie ofiarowują różne korzenie dobra Drodze Buddhy,
Podobnie jak alchemia, kiedy w pełni rozwinięta, może być zastosowana z pożytkiem. (12)


Przypisy

1) Dharmakaja - Ciało Dharmy, Ciało Prawdy, jedno z Trzech Ciał Buddhy, pozostałe dwa to Sambhogakaja i Nirmanakaja.