Spis treści

Rozdział piąty

Czynienie Ślubowań

[Dziesięć wielkich ślubowań]

 1. Pierwsze ślubowanie
  Będę składał ofiary, służył i czcił wszystkich Buddhów.
 2. Drugie ślubowanie
  Będę chronił i zatrzymam w pamięci nauki wszystkich Buddhów. (1)
 3. Trzecie ślubowanie
  Od czasu jak Buddhowie schodzą z Nieba Tusita do tego świata,
  Aż skończą nauczać ludzi i odejdą w całkowitą Nirwanę, (2)
  Kiedy wchodzą w łono matki, rodzą się, porzucają dom [zostają mnichami], udają się do miejsca Oświecenia,
  Zwyciężają Mary(1), osiągają Bodhi [Oświecenie], i po raz pierwszy obracają kołem wspaniałej Dharmy, (3)
  Będę z szacunkiem witał Tathagatów, i także czynił tak przy innych okazjach.
  Będę czynił ofiary z głębi mojego serca. (4)
 4. Czwarte ślubowanie
  Będę nauczał czujące istoty i prowadził je do wejścia na różne poziomy urzeczywistnienia(2).
 5. Piąte ślubowanie
  Spowoduję, że wszystkie czujące istoty urzeczywistnią Oświecenie Buddhy, (5)
  Niektóre z nich poszukują ścieżki Śrawaków i Pratjekabuddhów.
 6. Szóste ślubowanie
  Jasno odróżnię wszystkie różne dharmy i rozpoznam je jako pojawiające się w nie-dualnej równości. (6)
 7. Siódme ślubowanie
  Zniszczę całe zło by sławić moją krainę Buddhy.
 8. Ósme ślubowanie
  Będę praktykował te same praktyki, które czynią inni bez pragnienia przewyższenia ich. (1)
 9. Dziewiąte ślubowanie
  Będę praktykował Ścieżkę Bodhisattwy i obrócę kołem nieodwracalnej [Dharmy],
  W ten sposób usunę złe namiętności [czujących istot] i sprawię, że osiągną czystą wiarę. (2)
 10. Dziesiąte ślubowanie
  Pokażę całemu światu, że osiągnę Oświecenie.

[Rozległy zakres dziesięciu ślubowań]

W ten sposób, Bodhisattwowie czynią te dziesięć ślubowań, swoimi głównymi ślubowaniami. (3)
[Wszystkie ślubowania są] tak bezkresne jak niebo i sięgają najdalszej przyszłości.
Niezliczona ilość innych ślubowań może być rozróżniona i wyjaśniona. (4)
Bodhisattwowie czynią te dziesięć ślubowań i wypełniają je całkowicie.

[Dziesięć ostatecznych celów]

Ostateczne cele czujących istot, wszechświata, przestrzeni, dharm, (5)
Nirwana, Buddhowie, mądrości Buddhów,
Także ostateczne cele wszystkich przedmiotów umysłu, sfer i mądrości działania Buddhów, (6)
Oraz ruchy związane ze światem odczuwania, Dharmy i mądrości - to jest dziesięć ostatecznych celów.
Jeśli jest koniec czujących istot, moje ślubowania także osiągną kres; (7)
Ponieważ ich koniec nie ma w rzeczywistości końca, moje działania zasługi także nie będą miały końca. (8ab)


Przypisy

(1) Mara - demon reprezentujący stan nieoświecenia, złudzenia, upadek w świat cierpienia Samsary

(2) Oryginał angielski mówi: to enter various paths of sagehood. Wydaje mi się, że Inagaki stosuje zbyt często terminologię chrześcijańską, dlatego bardziej właściwa jest interpretacja o różnych poziomach urzeczywistnienia, zarówno na drodze Śrawaków jak i Bodhisattwów. Tłumacz.