Spis treści

Rozdział dziewiętnasty

Cztery karmiczne czyny

[Różne rodzaje czterech czynów]

Są cztery rodzaje karmicznych czynów prowadzących do utraty mądrości, których powinien unikać Bodhisattwa.
Są cztery rodzaje karmicznych czynów prowadzących do osiągnięcia mądrości, które powinien praktykować. (1)
Bodhisattwa powinien unikać czterech karmicznych czynów, które pomniejszają korzenie dobra;
Powinien praktykować cztery karmiczne czyny, które powiększają korzenie dobra. (2)
Bodhisattwa powinien unikać czterech karmicznych czynów kłamliwości.
Powinien stale dokonywać wysiłku, by praktykować cztery czyny szczerości. (3)
Powinien unikać czterech karmicznych czynów `zepsutego' Bodhisattwy,
I powinien praktykować cztery karmiczne czyny `dobrze wyćwiczonego' Bodhisattwy. (4)
Bodhisattwa powinien oddzielić się od czterech błędów Bodhisattwy,
I powinien praktykować cztery właściwe drogi Bodhisattwy. (5)
Na ścieżce praktyki Bodhisattwy są cztery rodzaje czynów nieprawdziwego Bodhisattwy.
Buddha poucza, że Bodhisattwowie, powinni unikać takich czynów. (6)
Bodhisattwa powinien czynić wysiłek, by stworzyć cztery rodzaje zasługi początkowej praktyki Bodhisattwy;
Po stworzeniu ich, powinien je powiększać, a po zwiększeniu ich powinien je chronić. (7)
Bodhisattwa powinien mieć bliski związek z czterema rodzajami dobrych przyjaciół,
I trzymać się z daleka od złych przyjaciół. (8)
Dla Bodhisattwy są cztery wielkie skarby, [cztery] wspaniałe czyny,
Cztery sposoby ogarnięcia istot, i różne inne dobre czyny, łącznie z Bodhicittą, która pojawia się najpierw. (9)

[Osiem par niewłaściwych czynów]

Są dwa bezcelowe przywiązania, dwie uwięzi, dwie przeszkody, dwa skalania,
Dwa guzy, dwie przepaście, dwa spalenia i dwie choroby. (10)

[Inne cztery praktyki]

Dzięki praktyce czterech czynów prawdy, szybko osiąga Bodhi - Oświecenie Buddhy;
Także ci, którzy praktykują inne cztery czyny są chwaleni przez trzy rodzaje świętych. (11)

[Inne czyny do praktykowania]

Posiadając nie-przywiązany umysł (Bodhisattwa) poszukuje światowych i ponad światowych korzyści;
Kiedy tak czyni jego umysł nigdy nie jest zmęczony. (12)
W ten sposób nieprzerwanie poszukuje dwóch rodzajów dobrodziejstwa.
Ponieważ nigdy nie czuje zmęczenia takim działaniem, osiąga głęboką prawdę. (13)
Dlatego urzeczywistnia sutry i siastry(1), dzięki którym osiąga mądrość;
Osiągnięcie mądrości i znajomość [światowych prawd] jest nieprześcignionym i najwyższym osiągnięciem. (14)
Kiedy ma poczucie wstydu w stosunku do innych, zna właściwe zachowanie oraz karmiczną zapłatę i skutki.
Kiedy nie zna uczucia wstydu, alienuje się od dobrych ludzi i popełnia wszelkiego rodzaju złe czyny. (15)
Nawet, jeśli jest molestowany przez innych ludzi, znosi to z szacunkiem, tym bardziej ma te uczucia wobec ludzi poszukujących własnego dobra (2).
Ten, który czuje wstyd i szacunek nie wyśmiewa się z dobrych ludzi. (16)
Czyni wszelkie przynoszące zasługę działania i osiąga je, jakkolwiek trudne byłoby to do uczynienia.
Tak więc, nawet w światowych sprawach, jego praktyka także nie cofa się. (17)
Kiedy osiągnie wielką moc wytrwałości, czyni ofiary wszystkim Buddhom.
Podąża za naukami Buddhy i podtrzymuje je. (18)
Wiara, współczucie, miłość, odcięcie, wytrwałość bez poczucia zmęczenia,
Znając całkowicie zasadę prawdy, prowadząc umysły odczuwających istot, (19)
Poczucie wstydu jako wstępny warunek wytrwałości, szczere ofiarowanie Buddhom i
Pewne trwanie w ich naukach - jeśli prawidłowo praktykuje te dziesięć cnotliwych czynów, (20)
Może oczyścić Pierwszy Stopień. To jest ścieżką Bodhisattwy. (21 ab)


Przypisy

(1) Siastra - komentarz znanego mistrza, który omawia i wyjaśnia nauki Buddhy. Ten tekst też jest siastrą. Do znanych autorów siastr należeli oprócz Nagardżuny, Wasubandhu, Asanga i inni. W tradycji Hinajany na przykład Buddhagosza, autor Visuddhi-magga - Ścieżki Oczyszczenia.

(2) Poszukiwanie własnego dobra - nie jest wyrażeniem negatywnym, ale pozytywnym. Odnosi się do czyniących dobro na ścieżce Hinajany lub ścieżce Śrawaków.