Spis treści

Rozdział szósty

Przebudzenie Bodhicitty(1)

[Siedem przyczyn]

W przebudzeniu Bodhicitty są trzy i cztery przyczyny,
Pierwsza, Tathagata sprawia, że budzimy Bodhicittę; (1)
Druga, widząc zanikającą Dharmę, budzimy Bodhicittę pragnąc chronić Dharmę;
Trzecia, z powodu współczucia dla czujących istot, budzimy Bodhicittę; (2)
Czwarta, Bodhisattwa uczy nas budzić Bodhicittę;
Piąta, widząc praktyki Bodhisattwów, budzimy Bodhicittę; (3)
Szósta, po praktykowaniu Dana(2), przebudzamy się ku Bodhicittcie;
Siódma, spostrzegając fizyczne cechy Buddhy, z radością budzimy Bodhicittę; (4)

[Mocne i słabe przyczyny]

Spośród siedmiu przyczyn przebudzenia Bodhicitty, prowadzenie przez Buddhów,
Pragnienie chronienia Dharmy i współczucie dla czujących istot - (5)
Te trzy przyczyny niezawodnie zapewniają przebudzenie Bodhicitty;
Pozostałe cztery przyczyny niekoniecznie to zapewniają. (6)


Przypisy

(1)Bodhicitta - umysł Bodhi, lub umysł [doskonałego] Oświecenia, w rozumieniu Mahajany pragnienie Oświecenia dla dobra innych.

(2)Dana - szczodrość, ofiarowywanie.