Spis treści

Rozdział dwunasty

Nauki o Dana (1)

[Powiększanie mocy zasługi]

Moc zasługi [Bodhisattwy] zwiększa się i jego umysł staje się wrażliwszy;
Ma wiarę w zasługi Buddhów i wielką praktykę Bodhisattwów. (1)

[Obudzenie wielkiego współczucia]

Cierpiące istoty nie posiadają Dharmy, która jest wspaniała i czysta;
Bodhisattwa czuje do nich litość i budzi w sobie głębokie współczucie. (2)
Kiedy kontempluje nad odczuwającymi istotami, widzi, że są one zatopione w bagnie cierpienia;
[Pojawia się myśl:] wyzwolę je od cierpienia i przeniosę w bezpieczne i spokojne miejsce. (3)
Dlatego Bodhisattwa z głębokim współczuciem,
Odcina wszystkie chciwe przywiązania i pragnie praktykować Dana. (4)

[Przedmioty do oddania]

Kiedy zostanie poproszony, oddaje nawet tron Czakrawartina,
I wszystkie posiadane rzeczy ożywione i nieożywione. (5)
Także służących mężczyzn i kobiety, członków rodziny, żony i nałożnice (2),
Młodych i przystojnych służących z oddaniem. (6)
Posłusznych o wrażliwych sercach, których kocha i
Do których jest przywiązany bardziej niż do swojego życia - tych odda, jeśli zostanie poproszony. (7)
Własną krew, mięśnie, kości, szpik, ręce i nogi,
Głowę, oczy, nos, nawet całe ciało - to także oddaje. (8)

[Nagroda za czyny Dana]

Ten, który oddaje takie rzeczy otrzyma stosowną zapłatę;
Oddaje `wewnętrzne` rzeczy, takie jak kończyny i stawy, oraz `zewnętrzny` dobytek. (9)

[Czyste i nieczyste akty Dana]

Dawanie rzeczy zdobytych w nielegalny sposób i tym podobne ofiarowania są potępione przez mędrców -
Takie akty Dana powinny być porzucone. [Właściwe akty Dana] powinny być w zgodzie z pustką.(3) (10)
Pośród czterech rodzajów Dana, należy praktykować dwa rodzaje czystych czynów.
Nie powinno się szukać sławy i zysku, ani nagrody. (11)
Jeśli staje się świadomym chciwości w umyśle, nie powinno się gromadzić rzeczy.
By przynieść korzyści odczuwającym istotom, powinno się uważać swoje ciało jako lecznicze zioło. (12)

[Gdzie kierować akty Dana]

Powinno się kierować właściwie wszystkie akty Dana - ogólne jak i szczególne.
Powinno się kierować je do czterech czystych obiektów(4) i nie kierować do trzech obiektów (5). (13)
Nawet, jeśli ktoś praktykuje Dana, a nie kieruje [ofiar] do właściwych obiektów lub nie ma właściwej metody,
Lub poszukuje odrodzenia w niższych stanach egzystencji, lub zbliża się do złego nauczyciela, (14)
Takie akty Dana są szkodliwe;
Jeśli ktoś jest wolny od tych czterech błędów uzyska dobroczynne rezultaty. Powinien również praktykować Dana z trzema umysłami. (15)


Przypisy

(1) Dana - oznacza ofiary, które dokonuje się ciałem, mową i umysłem.

(2) żony i nałożnice - ta część tekstu mówi o władcach i wielmożnych ludziach z czasów Buddhy

(3) w zgodzie z pustką - praktykowanie Dana w zgodzie z pustką zostało ukazana przez Buddhę w Sutrach Doskonałej Mądrości, jak na przykład w Diamentowej Sutrze jest to pustka:

w żadnym z tych trzech nie ma jaźni ja.

(4) cztery czyste obiekty:

(5)trzy niewłaściwe obiekty: