Spis treści

Rozdział dziewiąty

Łatwa praktyka

[Bodhisattwowie powinny starać się osiągnąć stan Nie - cofania się]

(Oparte na Bodhisambhara)

Jeśli upadliście w stany Śrawaki lub Pratjekabuddhy,
Nazywa się to "śmiercią Bodhisattwy'', ponieważ traci wszystkie zasługi. (1)
Nawet, jeśli spadniesz do piekła, to nie pojawi się taki lęk;
Cofnięcie się do poziomu Dwóch Pojazdów, to powinno budzić wielki lęk. (2)
Nawet, jeśli spadniesz do piekła, będziesz mógł w końcu osiągnąć Stan Buddhy,
Jeśli spadniesz do poziomów Dwóch Pojazdów Droga Buddhy zostanie zablokowana na zawsze. (3)
Tak jak sam Buddha wyjaśnił w sutrze:
"Podobnie jak człowiek, który jest bardzo przywiązany do swojego życia, będzie strasznie przerażony, gdy będzie miała być ścięta jego głowa, (4)
Podobnie jest z Bodhisattwami; powinni się bardzo bać stanów Śrawaki czy Pratjekabuddhy.'' (5)
Jeśli Bodhisattwowie nie osiągnęli jeszcze Stopnia Nie - cofania się,
Powinni zawsze starać się i być pilnymi tak jakby gasili ogień na swojej głowie. (6)
Ponieważ niosą wielki ciężar w poszukiwaniu Bodhi,
Powinni zawsze starać się i być pilnymi i nie bawić się myślami o lenistwie. (7)
Nawet człowiek poszukujący oświecenia Śrawaki lub Pratjekabuddhy
Powinien zawsze wytężać się i być pilnym, ponieważ jest to tylko dla jego dobra. (8)
Tym bardziej dotyczy to Bodhisattwów, którzy pragną przewieźć siebie i innych do drugiego brzegu Bodhi!
Powinni wytężać się milion razy bardziej pilnie niż wyznawcy Dwóch Pojazdów. (9)

[Łatwy sposób wejścia w Stan Nie - cofania się]

1. Dziesięciu Buddhów dziesięciu kierunków.

Bhadraśri Buddha na wschodzie, Candanaśri Buddha na południu,
Anantaujas Buddha na zachodzie, i Ketuśri Buddha na północy, (10)
Aśokaśri Buddha na południowym wschodzie, Ratnadatta Buddha na południowym zachodzie,
Kusumaśri Buddha na północnym zachodzie, Yanatrayacarya Buddha na północnym wschodzie, (11)
Prabhasaśri Buddha w nadirze i Vipulaganaśri w zenicie -
Czczeni Przez Świat tacy jak ci przebywają obecnie w dziesięciu kierunkach. (12)
Ci, którzy pragną szybko osiągnąć Stan Nie - cofania się
Powinni z czcią utrzymywać ich w umyśle i recytować ich imiona. (13)

2. Wyjaśnienie

(Oparte na Sutrze Pytań Chłopca Ratnacandra)

Jeśli istnieją tacy, którzy mogą usłyszeć imiona tych Buddhów
Otrzymają niezliczone dobrodziejstwa, tak jak [Buddha] wyjaśnił to Ratnacadrze. (14)
Czczę tych Buddhów, którzy przebywają obecnie w dziesięciu kierunkach.
Ktokolwiek będzie recytował ich imiona osiągnie Stan Nie - cofania się. (15)
W krainie nazywanej Aśoka na wschodzie przebywa Buddha nazywany Bhadraśri;
Jego fizyczna wspaniałość jest jak złota góra i jego imię pozostaje bez przeszkód. (16)
Ktokolwiek słyszy jego imię osiągnie Stan Nie - cofania się.
Teraz składam dłonie i oddaję mu cześć, modląc się by usunął wszystkie moje skalania i cierpienie. (17)
W krainie zwanej Nanda na południu, przebywa Buddha zwany Candanaśri.
Jego twarz jest tak spokojna i czysta jak księżyc w pełni i jego światło jest nieograniczone. (18)
Leczy ludzi z gorączki i agonii spowodowanej trzema truciznami.
Ci, którzy usłyszą jego imię osiągną Stan Nie - cofania się. Dlatego czynię pokłon i czczę go. (19)
W krainie zwanej Bhadra na zachodzie, przebywa Buddha zwany Anantaujas;
Światło jego ciała i mądrości jest promieniste, świecąc wszędzie bez ograniczeń. (20)
Ci, którzy słyszą jego imię wejdą w Stan Nie - cofania się.
Dlatego teraz czynię pokłon i czczę go, modląc się by zniszczył cykl narodzin i śmierci. (21)
W krainie zwanej Akśobia na północy, przebywa Buddha zwany Ketuśri;
Jego ciało ukazuje różne znaki wspaniałości, które tworzą wspaniałą ozdobę. (22)
Miażdży demony i wrogów, prowadząc niebiańskie i ludzkie istoty do Właściwej Ścieżki.
Ci, którzy usłyszą jego imię osiągną Stan Nie - cofania się. Dlatego czynię pokłon i czczę go. (23)
W krainie zwanej Candraprabhasa na południowym wschodzie, żyje Buddha nazywany Aśokaśri;
Jego światło przyćmiewa słońce i księżyc. Ci, którzy je spotkają zostaną uwolnieni od skalań i cierpienia. (24)
Zawsze wyjaśnia Dharmę wielkim zgromadzeniom, usuwając ich ból psychiczny i fizyczny.
Jest chwalony przez Buddhów dziesięciu kierunków. Dlatego czynię pokłon i czczę go. (25)
W krainie zwanej Ketumati na południowym zachodzie, żyje Buddha zwany Ratnadatta.
Zawsze daje liczne skarby Dharmy wszystkim istotom. (26)
Niebiańskie istoty czynią pokłony przed nim, dotykając swoimi głowami w klejnotowych koronach jego stóp.
Teraz czczę Ratnadattę Buddhę, czyniąc pełny pokłon kładę moje całe ciało na ziemi. (27)
W krainie zwanej Ghosavati na północnym zachodzie, żyje Buddha zwany Kusumaśri;
Są tam różne klejnotowe drzewa, które wydają wspaniałe dźwięki Dharmy. (28)
Zawsze ozdabia odczuwające istoty kwiatami siedmiu elementów Bodhi.
Biały kosmyk włosów między jego brwiami przypomina księżyc. Dlatego teraz czynię pokłon i go czczę. (29)
Kraina na północnym wschodzie nazywana Ksemavati jest zrobiona z różnych skarbów;
Przebywa tam Buddha zwany Yanatrayacarya i jego ciało jest ozdobione niezliczonym wspaniałymi znakami. (30)
Światło mądrości jest niezmierzone, rozpraszając ciemności niewiedzy.
Odczuwające istoty są uwolnione od skalań i cierpień. Dlatego czynię pokłon i czczę go. (31)
Kraina w zenicie nazywana Candravati jest ozdobiona różnymi skarbami;
Przebywają tam niezliczeni Śrawakowie i Bodhisattwowie wielkiej cnoty. (32)
Lew pośród tych świętych nazywa się Vipulaganaśri;
Boją się go wszystkie złe demony, teraz czynię pokłon i czczę go. (33)
W krainie znajdującej się w nadirze przebywa Buddha nazywany Prabhasaśri;
Wspaniałość jego ciała jest wyższa i bardziej jasna niż góra złota Jambu. (34)
Słońcem mądrości powoduje, że kwitną kwiaty dobroci;
Jego klejnotowa kraina jest bardzo szeroka i sięga daleko. Dlatego teraz czynię pokłon i czczę go z daleka. (35)
Niezliczone kalpy temu był Buddha nazywany Sagaraśri;
Pod jego przewodnictwem ci obecni Buddhowie uczynili ślubowanie, postanawiając: (36)
"Moje życie niech będzie nieograniczone, a światło z bezgraniczną intensywnością.
Moja kraina niech będzie nieprześcignienie czysta i ci, którzy usłyszą moje imię z pewnością zostaną Buddhami.'' (37)
Przebywają w dziesięciu kierunkach i posiadają dziesięć mocy.
Dlatego czynię pokłon i czczę Najbardziej Czczonych pośród ludzi i bogów. (38)

3. 107 Buddhów.

Istnieje Amida [Amitabha] i inni Buddhowie oraz różni Wielcy Bodhisattwowie;
Ci, którzy recytują ich imiona i utrzymują ich w umyśle całym sercem również wejdą w Stan Nie - cofania się. (39)

4. Amida [Amitabha] Buddha.

Buddha Niezmierzonego Światła i Mądrości, którego ciało jest jak góra czystego złota,
Czczę go ciałem, mową i umysłem składając dłonie i czyniąc pokłony w jego kierunku. (40)
Jego wspaniała złota poświata sięga wszystkich światów,
Ukazując swoje formy zgodnie z istotami, które ratuje. Dlatego czynię pokłon i czczę go. (41)
Jeśli ktokolwiek po swoim życiu, osiągnie narodziny w krainie Amidy,
Natychmiast będzie obdarzony niezmierzonymi zasługami. Dlatego znajduję schronienie w Amidzie. (42)
Jeśli ktoś jest świadom nieograniczonych mocy i zasług Buddhy,
Natychmiast osiągnie Stan Pewności, dlatego zawsze jestem skoncentrowany na Amidzie. (43)
Choć ludzie jego krainy mogą doświadczać różnych cierpień po śmierci,
Nigdy nie spadną do złej krainy piekieł. Dlatego znajduję w nim schronienie i czczę go. (44)
Jeśli ktoś narodzi się w tej krainie, nigdy nie spadnie do trzech złych krain
Ani do świata asiurów. Dlatego teraz znajduję w nim schronienie i czczę go. (45)
Ludzkie i niebiańskie istoty [w jego krainie] wszystkie wyglądają podobnie fizycznie, każdy tak wspaniały jak złota góra.
On jest schronieniem dla wszystkich wyższych istot. Dlatego czynię pokłon i czczę go. (46)
Narodzeni w jego krainie posiadają boskie oko i ucho.
Nic w dziesięciu kierunkach nie jest przeszkodą [w postrzeganiu i słyszeniu].
Dlatego kłaniam się przed Najbardziej Świętym pośród Mędrców. (47)
Ludzie tej krainy posiadają nadprzyrodzone moce przemienienia
Siebie zgodnie z wolą, i znają myśli innych,
Znają również poprzednie żywoty swoje i innych. Dlatego
Znajduję w nim schronienie i czczę go. (48)
Urodzeni w tej krainie są wolni od pojęć `moja jaźń` i `moje`.
Nie tworzą rozróżniających myśli. Dlatego czynię pokłon i czczę go. (49)
[W tej krainie] są niezliczeni Śrawakowie, którzy osiągnęli uwolnienie od trzech światów;
Ich oczy są jak płatki lotosu. Dlatego czynię pokłon i czczę go. (50)
Wszystkie odczuwające istoty w tej krainie mają łagodną naturę,
I spontanicznie czynią dobro. Dlatego czynię pokłon przed Królem Świętych Mędrców. (51)
Świecą jasno i czysto dzięki dokonywaniu dobrych czynów; ich ilość jest nieskończona i niepoliczalna.
Są najbardziej wyróżniającymi się pośród wszystkich ludzkich istot. Dlatego znajduję w nim schronienie. (52)
Jeśli ktoś, kto ma aspirację stania się Buddhą, kontempluje Amidę w swoim umyśle,
Amida w jednej chwili pojawi się przed nim. Dlatego znajduję schronienie w Nim. (53)
Dzięki Mocy Pierwotnych Ślubowań Buddhy, Bodhisattwowie dziesięciu kierunków
Przybywają by złożyć mu ofiary i usłyszeć Dharmę. Dlatego czynię przed nim pokłon. (54)
Bodhisattwowie tej krainy posiadają wspaniałe oznaki i cechy,
Które ozdabiają ich ciała. Dlatego teraz znajduję w nim schronienie i czczę go. (55)
Wielcy Bodhisattwowie tej krainy mogą czynić ofiary Buddhom dziesięciu kierunków
Trzy razy dziennie. Dlatego czynię pokłon i czczę go. (56)
Jeśli ktoś zapuszcza korzenie dobra, ale ma wątpliwości, to kwiat [w którym się narodzi], nie zakwitnie;
Ci, którzy mają czystą wiarę, ich kwiat się otworzy i ujrzą Buddhę. (57)
Buddhowie teraźniejszości dziesięciu kierunków, wychwalają zasługi tego Buddhy
Na różne sposoby. Dlatego teraz znajduję w nim schronienie i go czczę. (58)
Czysta kraina jest wszędzie ozdobiona i jest wspanialsza niż niebiańskie pałace;
Jego zasługa jest niezmiernie wielka i głęboka. Dlatego klęczę u stóp Buddhy. (59)
Każda podeszwa stóp Buddhy jest naznaczona kołem o tysiącu szprych, jest miękka i w kolorze lotosu.
Ktokolwiek to widzi jest pełen radości. Dlatego czynię pokłon i oddaję cześć u jego stóp. (60)
Światło emanujące z białego kosmyka między jego brwiami przypomina czyste światło księżyca,
I dodaje blasku jego twarzy. Dlatego klęczę u jego stóp. (61)
Kiedy poszukiwał Ścieżki Stanu Buddhy, praktykował wiele wspaniałych praktyk
Które zostały opisane w różnych sutrach. Dlatego czynię pokłon i go czczę. (62)
Kazania Buddhy niszczą korzenie zła;
Są pięknie wypowiedziane i przynoszą wielkie dobrodziejstwa. Dlatego czynię pokłon i go czczę. (63)
Tymi pięknie wypowiedzianymi kazaniami, leczy ludzi z nałogu przyjemności;
Uratował istoty w przeszłości i ratuje obecnie. Dlatego czynię pokłon i go czczę. (64)
Jest najbardziej czczonym spośród wszystkich ludzkich i niebiańskich istot; wszyscy bogowie klękają przed nim i go czczą,
Koronami zrobionymi z siedmiu klejnotów dotykają jego stóp. Dlatego znajduję w nim schronienie. (65)
Wszyscy mądrzy i święci mędrcy oraz liczne ludzkie i niebiańskie istoty
Razem znajdują w nim schronienie. Dlatego ja także go czczę. (66)
Zapełniając łódź Ośmiorakiej Szlachetnej Ścieżki, przewozi ludzi przez morze trudne do przepłynięcia;
Sam je przepłynął i teraz innych przewozi przez nie. Dlatego czczę tego, który posiada nieograniczoną moc. (67)
Nawet, jeśli wszyscy Buddhowie wychwalaliby jego zasługi przez niezliczone kalpy,
Nie byliby w stanie w pełni uczcić je. Dlatego znajduję schronienie w Czystej Osobie. (68)
Tak jak ci Buddhowie wychwalam jego nieograniczone zasługi i cnoty.
Dzięki temu modlę się by ten Buddha zawsze myślał o mnie. (69)
Ze zdobytymi w tym i poprzednich żywotach zasługami,
Pragnę być w obecności Buddhy i osiągnąć wieczną czystość umysłu. (70)
Oby najwyższa zasługa osiągnięta przez to cnotliwe działanie
Została podzielona ze wszystkimi innymi istotami. (71)

5. Ośmiu Buddhów przeszłości i przyszłości

Wipaśin, Czczony Przez Świat, pod drzewem aśoka
Osiągnął Wszechwiedzę i posiada wiele najlepszych zasług. (72)
Kontemplował świat takim, jakim naprawdę jest i osiągnął wyzwolenie umysłu.
Teraz całym moim ciałem, oddaję cześć Nieprześcignionemu. (73)
Śikhin, Buddha i Czczony Przez Świat, siedząc pod
Drzewem pundarika urzeczywistnił Oświecenie. (74)
Wspaniałość jego ciała jest niezrównana, podobna do jaśniejącej góry purpurowego złota.
Teraz składam cześć Niezrównanemu Czczonemu w Trzech Światach. (75)
Wiśwabhu, Czczony Przez Świat, siedząc pod drzewem sala,
Bez wysiłku osiągnął wszystkie stopnie mądrości. (76)
Pośród wszystkich ludzkich i niebiańskich istot, jest najbardziej wspaniały i niezrównany;
Dlatego składam cześć Najwyższemu. (77)
Krakukczanda, Buddha, siedząc pod drzewem śrisza,
Osiągnął najwyższe doskonałe Bodhi. (78)
Osiągnął wielką mądrość, uwalniając się na zawsze z więzów samsary.
Teraz oddaję cześć i czczę Najwyższego, Niezrównanego Czczonego Przez Świat. (79)
Kanakamuni, Wielki Święty i Najbardziej Czczony,
Siedząc pod drzewem udumbara osiągnął Oświecenie. (80)
Jego przenikliwa wiedza wszystkich Dharm jest bezgraniczna i niepojęta.
Dlatego oddaję cześć Najwyższemu, Nieprześcignionemu. (81)
Kaśjapa, Buddha Czczony Przez Świat, którego oczy są jak kwiaty lotosu,
Osiągnął Oświecenie pod drzewem nigrodha. (82)
Nie ma żadnych lęków w trzech światach. Jego godne kroki są jak Króla Słoni.
Teraz oddaję cześć i czynię pokłon przed Świętym Nieograniczonej Cnoty. (83)
Siakiamuni Buddha siedząc pod drzewem aśwattha,
Pokonał oddziały marów, wrogów i osiągnął Najwyższe Bodhi. (84)
Jego twarz jest jak księżyc w pełni, czysta bez skazy czy splamień.
Teraz z czcią czynię pokłon i czczę Najbardziej Odważnego. (85)
Maitreja, przyszły Buddha, siedząc pod drzewem naga,
Osiągnie Wielki Umysł i spontanicznie osiągnie Oświecenie. (86)
Jego zasługa jest niezniszczalna i nieprześcigniona.
Dlatego oddaję cześć Najlepszemu Królowi Wspaniałej Dharmy. (87)

6. Ośmiu Buddhów na wschodzie

W krainie zwanej Aparajita żyje Buddha nazywany Uttamaśri;
Czynię pokłon i czczę go oraz Klejnoty jego Dharmy i Sanghi. (88)
W krainie zwanej Manoramati żyje Buddha nazywany Samantaprabhasa;
Teraz oddaję mu cześć i czczę go oraz jego Klejnoty Dharmy i Sanghi. (89)
W krainie nazywanej Samantabhadra żyje Buddha nazywany Yuddhajaya;
Teraz oddaję mu cześć i czczę go oraz jego Klejnoty Dharmy i Sanghi. (90)
W krainie nazywanej Śubhawimalakuta żyje Buddha nazywany Indraketudhwaja;
Teraz oddaję mu cześć i czczę go oraz jego Klejnoty Dharmy i Sanghi. (91)
W krainie nazywanej Wirajakuta żyje Buddha nazywany Anantagunawabhasa;
Osiągnął wolność poruszania się w dziesięciu kierunkach. Dlatego czynię pokłon i czczę go. (92)
W krainie nazywanej Aśathya żyje Buddha nazywany Apratihatawaidyaraja;
Teraz klękam i czczę go oraz jego Klejnoty Dharmy i Sanghi. (93)
W krainie nazywanej Suwarnakuta żyje Buddha nazywany Ratnawikrantagamin;
Teraz klękam i czczę go oraz jego Klejnoty Dharmy i Sanghi. (94)
Buddha nazywany Ratnapadmasupratisthitaśailaraja, przebywa w krainie nazywanej Mandziuswaranirgosza;
Teraz klękam i czczę go oraz jego Klejnoty Dharmy i Sanghi. (95)
Ci Tathagatowie teraz przebywają w krainach na wschodzie;
Z czcią i szacunkiem, wychwalam ich, oddaję cześć i czczę ich. (96)
Błagam Tathagatów by mieli dla mnie głębokie współczucie
I ukazali swoje ciała przede mną, tak bym mógł ich wszystkich zobaczyć. (97)

7. Wszyscy Buddhowie trzech okresów

Wszyscy Buddhowie przeszłości pokonali zastępy marów, wrogów,
I przynieśli wielkie dobrodziejstwa czującym istotom mocą wielkiej mądrości. (98)
Wszystkie istoty w okresie tych Buddhów złożyły im ofiary z głębi swoich serc
Czciły i wychwalały ich. Dlatego klękam i czczę ich. (99)
Niezliczeni Buddhowie teraźniejszości w dziesięciu kierunkach przekraczają liczebnie
Ilość ziaren piasku w rzece Ganges; ich liczba jest nieskończona i niepoliczalna. (100)
Współczując wszystkim istotom, cały czas obracają kołem wspaniałej Dharmy.
Dlatego czczę i oddaję im cześć i czynię pokłony przed nimi. (101)
Wszyscy Buddhowie przyszłości osiągną fizyczną wspaniałość podobną górze złota.
Ich światło będzie bezgraniczne, i różne oznaki wspaniałości będą ozdabiać ich ciała. (102)
Pojawią się na świecie by uratować czujące istoty i odejdą w Nirwanę.
Teraz klękam i czczę tych Czczonych Przez Świat. (103)