Spis treści

Rozdział dwudziesty czwarty. Strofy wychwalące Buddhę

[Czterdzieści specjalnych właściwości]

Pan Świętych Mędrców z wielkim wysiłkiem osiągnął czterdzieści szczególnych właściwości.
Teraz wychwalam je z szacunkiem przed Buddhą. (1)

Buddha ma nieograniczoną moc przemienienia i podróżowania gdziekolwiek;
W wolnym dokonywaniu swojej woli nie ma sobie równych. (2)

Osiągnął większą moc niż jakikolwiek Śrawaka, i Jego zdolność wiedza myśli innych ludzi jest niezmierzona.
Jest zdolny do ćwiczenia umysłów innych i przystosowania się do ich życzeń. (3)

Jego umysł jest jak ocean, pozostaje w głębokiej pogodzie i spokoju.
Nie ma niczego na świecie co może, co może przeszkadzać jego umysłowi. (4)

To, co Buddhowie wychwalają to klejnot Diamentowego Samadhi;
Osiągnąwszy je, utrzymuje głęboko w sercu, tak jak mądry obejmuje prosty i szczery umysł. (5)

Zna sprawy pojawiające się pomiędzy i cztery dhjany świata bez formy,
Również zna wyczerpująco subtelności, które są trudne do zrozumienia. (6)

Tylko Czczony Przez Świat z mądrością całkowicie wie
Wszystko o istotach, które już zmarły, które umierają teraz, i które umrą. (7)

Wie wszystko, czego istoty pozostające w świecie nie mogą wiedzieć,
Takie jak elementy, które nie są ani materialne, ani mentalne i rzeczy zawarte w niematerialnych elementach. (8)

Czczony Przez Świat posiada wielką moc i jego zasługa jest niewymierzalna;
Jego mądrość jest bezgraniczna i niezrównana. (9)

Jeśli chodzi o cztery pytania, jest najwyższy i nieporównywalny [w odpowiadaniu na nie].
Różne pytania, które mogą być zadane Buddhom, wszystkie są łatwe dla niego. (10)

Nawet, jeśli są jacyś ludzie, którzy zamierzają skrzywdzić Buddhę,
Ich próby skazane są na niepowodzenie, ponieważ osiągnął doskonałość cnoty nie zabijania. (11)

Jeśli są ustanowione oznaki w sprawach przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,
Jego słowa nie są wypowiadane na próżno, ale zawsze przynoszą wiele pożytku. (12)

Jakąkolwiek naukę Buddha może głosić, to jest bezsprzecznie, rzadka i wspaniała nauka.
Podstawowe prawdy, które prezentuje są bez błędu: a ileż bardziej są jego słowa? (13)

Trzy rodzaje mędrców, którzy są uczniami Buddhy są podzieleni na trzy grupy - wyższą, środkową i niższą.
Buddha jest największym przewodnikiem ze wszystkich, zawierającym cztery pary, osiem rodzajów mędrców. (14)

Jego cielesne, słowne i mentalne działania i samo jego życie są zawsze niezwykle czyste.
Dlatego nie ma żadnej potrzeby by je chronić. (15)

Ogłaszając się jako Wszystkowiedzący, nie ma wątpliwości czy upodobania w umyśle.
Jeśli, ktoś przychodzi do Buddhy, by argumentować, że nie wie wszystkiego, (16)

Buddha wyjaśnia, że położył kres wszystkim namiętnościom i osiągnął stan bez klesia - skalań,
I nie ma wątpliwości czy upodobań, kiedy inni nie zniszczyli jeszcze namiętności. (17)

Wyjaśnia bez zwątpienia i upodobania rzeczy, które powodują przeszkody;
Choć te rzeczy mogę być użyte [przeciwko niemu], nikt nie może powodować przeszkód dla niego. (18)

Ośmiostopniowa Szlachetna Ścieżka była wyjaśniona przez Buddhę beż wątpliwości i upodobań.
Niektórzy argumentują, że Ośmiostopniowa Szlachetna Ścieżka nie prowadzi do wyzwolenia. (19)

Zna właściwe przyczyny i rezultaty i te niewłaściwe takie jakimi rzeczywiście są;
Dlatego nazywany jest Wszechwiedzącym. Jego sława rozciąga się bezgranicznie. (20)

Zna wszystkie karmiczne czyny istot w trzech okresach czasu, ich określone rezultaty i nagrody,
Jak również ich pośrednie rezultaty i nagrody. (21)

W jasny sposób rozróżnia subtelne i zwykłe aspekty wszystkich samadhi
Ich różne stopnie głębi, i nie ma sobie równego w osiągnięciu medytacji. (22)

Znając różnicę w wyższych, średnich i niższych klasach zdolności odczuwających istot
Ich różne przyjemności i natury, naucza Dharmę zgodnie z ich skłonnościami. (23)

Praktykując Drogę, osiąga różne pożytki dla siebie i w tym samym czasie naucza i prowadzi ludzi,
W ten sposób, pozwala swoim uczniom osiągnąć wspaniałe pożytki, które są zgodne z prawdą. (24)

Jego mądrość wiedzy, na temat poprzednich żywotów [własnych i innych], jest niezgłębiona, a jego niebiański wzrok nieograniczony;
Nie ma nikogo pośród ludzkich i niebiańskich istot, kto zna granice [jego nadprzyrodzonych mocy]. (25)

Przebywając w Diamentowym Samadhi, wygasił wszystkie złe namiętności i ich pozostające wpływy;
Zna również zanik skalań w innych istotach. Dlatego nazywany jest tym, który posiada moc wykorzenienia skalań. (26)

Osiągnąwszy wyzwolenie z trzech przeszkód - złe namiętności, różne przeszkody związane z medytacją
I przeszkody dotyczące wszystkich rzeczy i spraw, nazywany jest tym, który osiągnął wyzwolenie z przeszkód. (27)

Zasługa jego czterdziestu specjalnych właściwości jest niezmierzona;
Nikt nie jest w stanie wyczerpująco je wyjaśnić. Powyżej przedstawiłem ich podsumowanie. (28)

[Pochwała czterech podstaw cnoty Buddhy]

Nawet, jeśli Czczony Przez Świat tłumaczyłby i wychwalał Dharmę Buddhy przez jedną kalpę,
Nie mógłby tego wyczerpać; a cóż dopiero ja, który nie posiada mądrości by to wyjaśnić. (29)

W Wielkim Współczuciu Czczonego Przez Świat, nagromadziła się niezmierzona dobra karma;
Dzięki czterem podstawom cnoty, Buddha osiągnął niezmierzoną Dharmę. (30)

Czczony Przez Świat wyjaśnia i wychwala cztery podstawy cnoty;
Teraz używam ich by wychwalać Buddhę. (31)

Posiada trzydzieści dwa fizyczne znamiona, każdy z nich ma sto cech zasługi,
I osiemdziesiąt znamion wspaniałości. Któż inny w trzech światach posiada taką fizyczną świetność? (32)

Załóżmy, że wszystkie zasługi odczuwających istot w trzech tysiącach wielkich tysięcy światów zostałyby zebrane razem;
Stukrotność całej sumy ich zasług równa się zasłudze pojedynczego fizycznego znamiona Buddhy. (33)

Stukrotność tych zwielokrotnionych zasług i ich zapłaty,
Składa się na biały kosmyk włosów pomiędzy Jego brwiami. (34)

Kiedy zasługa i jej zapłata każdego z trzydziestu fizycznych znamion
Jest zwielokrotniona tysiąckrotnie, to zsumowana całość składa się na wypukłość na Jego głowie. (35)

Wszystkie zasługi Czczonego Przez Świat nie mogą zostać zmierzone,
Tak jak człowiek nie może zmierzyć wielkość nieba przy użyciu miary stopy. (36)

Od czasu jak obudził wielką aspirację po raz pierwszy i zaczął praktykę by uratować wszystkie istoty
Z mocnym postanowieniem, minęło już wiele kalp. W ten sposób osiągnął Bodhi Buddhy. (37)

Pragnąc wypełnić takie wielkie ślubowania z oddaniem,
Dokonywał różne ciężkie praktyki w czasie niezliczonych kalp. (38)

Wyjaśnił cztery podstawy cnoty, tak, jak Buddhowie przeszłości to czynili,
I osiągnął je po niezliczonych kalpach; teraz mocno pozostaje w nich. (39)

1. Zasady rzeczywistości

W przeszłości, by chronić zasady rzeczywistości, porzucił
Swoje ciało, ukochanych, skarby, różne bogactwa i przyjemności, i w ten sposób osiągnął je. (40)

W czasie niezliczonych kalp zawsze uważnie rozumiał
Przedmioty wzroku, słuchu i percepcji i później wyjaśniał je innym. (41)

Rozważając przedmioty nie postrzegane przez wzrok, choć miał pewne wątpliwości,
Wyjaśnił je tak jak rzeczywiście są, w ten sposób przynosząc pożytek istotom poza zmierzeniem. (42)

Nigdy nie ujawniał tajemnic innych, unikał kalumnii, i odmówił czynienia czegokolwiek na co się nie godzili;
Zawsze pragnął by pozostawali w spokoju i mądrości, pomógł im żyć spokojnym życiem, dzięki udzieleniu odpowiednich nauk. (43)

Najwyższe z najwyższych i prawdziwie wspaniałe zasady rzeczywistości są owocem Nirwany;
Wszystko inne jest puste i złudne. Czczony Przez Świat osiągnął to. (44)

2. Dana

Jedzenie i picie, pościel i inne przedmioty, sale i piękne pawilony,
Wspaniałe słonie i wozy konne, szlachetne i piękne damy dworskie, (45)

Złoto, srebro i rzadkie klejnoty, wsie i miasta,
Ziemia, wysokie pozycje i cztery kontynenty (46)

Ukochane dzieci i żony, kończyny i członki, głowę i oczy,
Kości i szpik, które uzyskał odkrawając swoje ciało - wszystko to ofiarował, a nawet całe swoje ciało. (47)

Z powodu żalu i współczucia dla odczuwających istot, oddał wszystko bez oszczędzania,
Szukając w ten sposób dla ich wyzwolenia z Sansary; nigdy nie poszukując pożytku dla siebie. (48)

Wszystkie gwiazdy i konstelacje czy ziarnka piasku na ziemi
Zostały w swej liczbie przekroczone przez rzeczy, które Czczony Przez Świat ofiarował, kiedy był Bodhisattwą. (49)

Nigdy nie zamierzał ofiarować Dana, którą mógł osiągnąłby nielegalnymi sposobami;
Nigdy nie dawał rzeczy bez znajomości sytuacji, ani nie dawał Dana by urazić innych. (50)

Nigdy nie dawał rzeczy niższej jakości, ze sknerstwem odkładając [dla siebie], te o dobrej jakości;
Nie praktykował Dana z oszukańczym umysłem, ani nie oddał rzeczy wbrew oporowi, by to zrobić. (51)

Bez gniewu, wątpliwości, wypaczenia, szyderstwa czy niechęci,
Dawał rzeczy; nigdy nie ofiarował z brakiem wiary lub z niechęcią na twarzy. (52)

Wolny od rozróżniających myśli, był bezstronny w zaspokajaniu próśb ludzi;
Motywowany jedynie przez współczucie, praktykował Dana wobec każdego tak samo. (53)

Nie znieważał odczuwających istot, i nie uważał ich jako niestwarzających zasługę;
Widząc mędrców, utrzymywał szacunek w umyśle; żal mu było tych, którzy łamali wskazania. (54)

Nie wywyższał się i nie pogardzał innymi;
Nie praktykował Dana by być chwalonym przez innych, ani nie dawał rzeczy równo by osiągnąć zapłatę. (55)

W praktyce Dana nie miał wyrzutów, żalu, ani nikczemnych czy podłych myśli;
Nie dawał rzeczy nielegalnie w odpowiedzi na prośby ludzi. (56)

Nigdy nie dawał rzeczy bez szacunku, ani nie dostarczał rzeczy ignorując podstawy ludzkiego przywiązania;
Nie poszukiwał ofiar od dotkniętych nieszczęściem, ani nie zazdrościł innym wielkich ofiar. (57)

Nie naśmiewał się z tych, którzy prosili o ofiarę, ani nie zaniedbywał tego by ofiarowywać własnymi rękoma;
Nie czuł urazy z powodu niewielkiej ofiary, ani nie dawał wielkiej ofiary z dumą. (58)

Nie praktykował Dana w duchu Śrawaków czy Pratjekabuddhów;
Jego praktyka Dana nie była ograniczona tylko do jednego życia; nigdy nie czynił ofiar w niewłaściwym czasie. (59)

Czczony Przez Świat, dokonał wiele niezwykłych czynów Dana przez niezliczone kalpy
Całkowicie w celu Najwyższego Bodhi - Oświecenia, nie w celu osiągnięcia własnej przyjemności. (60)

Gdy praktykował różne Dharmy, porzucił świat by zostać mnichem i dokonywał różnych aktów oddzielenia;
Sam praktykował różne Dharmy i nauczał je wszystkich ludzi i niebiańskie istoty. (61)

Wyjaśnienie ścieżek Dana jak powyżej, jest najwyższym aktem praktyk Dana,
Tak jak jasność słońca, jest najwspanialsza spośród wszystkich gwiazd i planet oraz księżyca. (62)

Tak jak cnota najwyższego porzucenia, jak wyjaśniono powyżej, przekracza wszystkie czyny niebiańskich i ludzkich istot,
Tak Czczony Przez Świat jest najwyższą pośród wszystkich istot na świecie. (63)

W ten sposób, posiadając cnotę najwyższego porzucenia,
Jego sława rozprzestrzenia się i rozciąga bezgranicznie przez niezliczone kalpy. (64)

3. Zanik namiętności

Czczony Przez Świat przestrzegał czyste wskazania przez niezliczone kalpy,
Otwierając bramy wielu medytacji, w taki sposób osiągając stan dogłębnego spokoju. (65)

Najpierw oddzielił się od pięciu przedmiotów, następnie praktykował osiem samadhi wyzwolenia,
Wówczas wszedł w trzy samadhi i pozostawał w trzech bramach wyzwolenia. (66)

Czczony Przez Świat jasno rozumie sześćdziesiąt pięć medytacji;
Żadna z nich nie jest czymś, czego nie doświadczył przedtem. (67)

W tych medytacjach nie lgnie do ich smaku;
Czczony Przez Świat osiągnął trzy nadnaturalne moce poprzez różne samadhi, (68)

Dzięki którym ratuje odczuwające istoty; dlatego jest Najwyższym Zwycięzcom.
Czczony Przez Świat ogłosił współczującą naukę ze spokojem przez niezliczone kalpy, (69)

I sprawił, że niezliczone istoty przebywają w świecie Brahmy,
Ponieważ nauczał ich medytacji różnymi zręcznymi metodami. (70)

Kiedy Czczony Przez Świat był Bodhisattwą przez niezliczone żywoty,
Był wolny od więzów chciwości i namiętności, i cały czas pojawiał się na świecie. (71)

Ci, którzy go spotkali w przeszłości są niezliczeni; odrodzili się w niebach;
To, co Bodhisattwowie praktykowali w przeszłości, było praktyką by osiągnąć spokój i wygaśnięcie. (72)

Kiedy Czczony Przez Świat był Bodhisattwą, jego praktyka była dokładnie taka sama.
Z tego powodu, wszystkie najwyższe duchowe osiągnięcia są zawarte w spokoju i wygaśnięciu.

4. Mądrość

Kiedy Czczony Przez Świat był Bodhisattwą, posiadł wszelkie rodzaje mądrości;
Poszukiwał Bodhi - Oświecenia z mądrością, i teraz osiągnął zapłatę mądrości. (74)

Tak jak całe jedzenie, które jemy rośnie w ziemi,
Czczony Przez Świat, życie po życiu, unikał dziesięciu ciemnych, złych czynów, (75)

I zawsze praktykował dziesięć dobrych czynów; tak jest z powodu mocy mądrości.
Kiedy odciął pięć pożądań i pięć złych namiętności, osiągnął różne medytacje. (76)

W ciągu życia przez niezliczone kalpy, nie otrzymał ich od innych.
Jakże wspaniale, że Wielki Mędrzec osiągnął je dzięki mocy mądrości! (77)

Odczuwające istoty, będąc prowadzone w wielkiej liczbie przez Czczonego Przez Świat odrodziły się w Sześciu Niebiosach;
Inni zostali poprowadzeni do niebios Brahmy. Wszystko to z powodu mocy mądrości. (78)

Choć nawet Czczony Przez Świat jest niepokojony przez przyjemności i cierpienie sansary,
Nie utracił Bodhicitty. To dzięki mocy mądrości. (79)

Czczony Przez Świat nie pragnął żyć wiecznie w sansarze,
Ani nie szukał wejścia w Nirwanę. To także dzięki mocy mądrości. (80)

Kiedy spokojnie usiadł na miejscu Oświecenia, zwyciężył Marę i jego armię,
Dzięki czemu osiągnął wyzwolenie dla niezliczonych istot. To wszystko dzięki mocy mądrości. (81)

Kiedy poszukiwał Oświecenia w przeszłości, zebrał niezliczone warunki dla Bodhi - Oświecenia;
Ci, którzy tylko o tym słyszą i czują pomieszanie; jak mogą otrzymać i praktykować je właściwie? (82)

Czczony Przez Świat nie ustaje dzięki mocy mądrości.
Życie po życiu, osiągnął mądrość samemu ucząc się literatury i innych sztuk. (83)

W tym samym czasie nauczał je innych. To wszystko dzięki mocy mądrości.
Był blisko niezliczonych Buddhów, i pił nektar ich nauk, (84)

Zadawał im pytania na różne sposoby, i właściwie rozumiał [odpowiedzi].
Nigdy nie był skąpy w dzieleniu się mądrością i naukami. (85)

Wszyscy ludzie, aż do chłopców i służących, otrzymali pożyteczne słowa.
W ten sposób Czczony Przez Świat rozpowszechnił podstawę mądrości. (86)

We wcześniejszym życiu, kiedy Czczony Przez Świat poszukiwał Bodhi - Oświecenie,
Dokonywał aktów Wielkiego Współczucia w stosunku do wszystkich istot. (87)

Zawsze ukazywał wielką moc z najwyższą mądrością,
Dzięki czemu osiągnął wiele rodzajów skrajnie trudnych zadań. (88)

Nawet, jeśli wszyscy ludzie na świecie razem wyjaśnialiby jego zasługi przez niezliczone kalpy,
Nie byliby w stanie zrobić to wyczerpująco i żadne sposoby skalkulowania nie mogłyby tego wyczerpać. (89)

Takie Jego cnoty zasługi, daleko przewyższają zasługi ludzi i dewów,
I ich cudowności są poza porównaniem w całym świecie. (90)

Owoc osiągnięty w Mahajanie zawiera Wszechwiedzę,
Dzięki której, Buddha zwyciężył króla sansary i przebywa bezpiecznie w stanie Króla Dharmy. (91)