Spis treści

Rozdział drugi

Wejście na Pierwszy Stopień

[Nazwy dziesięciu stopni]

 1. Nauki dziesięciu stopni w [Mahajanie] były, są i będą ukazane
  Przez Buddhów przeszłości, teraźniejszości i przyszłości dla dobra ich dzieci. (1)
  Pierwszy stopień nazywa się Stopniem Radości; drugi jest Stopniem Nie-skalania;
  Trzeci jest Stopniem Iluminacji; czwarty jest Stopniem Promiennej Mądrości; (2)
  Piąty jest Stopniem Trudnym do Przekroczenia; szósty jest Stopniem Manifestacji [Rzeczywistości];
  Siódmy jest Stopniem Pójścia Daleko [ku ostatecznej rzeczywistości]; ósmy jest Stopniem Nieporuszenia; (3)
  Dziewiąty jest Stopniem Wspaniałej Mądrości; i dziesiąty jest Stopniem Obłoku Dharmy.
  Szczególne właściwości dziesięciu stopni zostaną szczegółowo wyjaśnione później.

  [Pierwszy Stopień]
 2. Jak wejść na Pierwszy Stopień?

  Posiadający aspirację powinni zasiać korzenie dobra, dokonują różnych dobrych czynów, zbierają przydatne środki, czynią ofiarowania dla Buddhów, (5)
  Otrzymują ochronę dobrych przyjaciół, posiadają głęboką aspirację,
  Ze współczującym sercem pamiętają o odczuwających istotach i mają wiarę i zaufanie w najwyższą Dharmę. (6)
  Gromadząc te osiem czynów, powinni uczynić ślubowanie:
  "Po osiągnięciu samemu wyzwolenia, będę ratował odczuwające istoty" (7)
  Ponieważ poszukują dziesięciu (1) mocy, kiedy znajdą się pośród tych, którzy z pewnością osiągną Oświecenie,
  Narodzą się w Rodzinie Tathagaty i będą wolni od wszelkich błędów. (8)
  Odwrócą się od światowych ścieżek i wkroczą na najwyższą ponad światową ścieżkę;
  Tak wejdą na Pierwszy Stopień, który nazywany jest Stopniem Radości. (9)
 3. Dlaczego wyzwolenie siebie samego przychodzi najpierw?

  Jeśli usuną wszystkie lęki, mogą wyzwolić innych, którzy za nimi podążają;
  Jeśli nie usunęli jeszcze wątpliwości, jak mogą wyzwolić swoich uczniów? (10)
  Jeśli sami nie są moralnie dobrzy, jak mogą uczynić innych moralnie dobrymi;
  Jeśli ich umysły nie przebywają w spokoju, jak mogą sprawić by inni osiągnęli spokój umysłu? (11)
 4. W oparciu o Dharmapadę.

  Jeśli ktoś zapewnił sobie spokojne życie i przebywa w cnocie,
  Ten może sprawić, by inni zapewnili sobie spokojne życie i osiągnęli tą samą cnotę. (12)
  Jeśli ktoś osiągnął dobrodziejstwa dla siebie, może obdarzyć dobrodziejstwem innych;
  Jeśli ktoś zaniedbuje swoje obowiązki i pragnie dać dobrodziejstwa innym, straci dobrodziejstwa i później będzie skruszony. (13)
 5. Rodzina Tathagaty.

  Najwyższa Pradżnia Paramita jest matką, a właściwe sposoby nauczania ojcem;
  Ojcem, ponieważ powoduje, że rodzi się dziecko; matką, ponieważ wychowuje dziecko. (14)
  Czyny zasługi Bodhisattwy są ojcem, a mądrość jest matką;
  Wszyscy Tathagatowie są narodzeni z tych dwóch. (15)
  Pratyutpanna Samadhi(2) jest ojcem, a wielkie współczucie i wgląd w nie-powstające dharmy [zjawiska] są matką;
  Wszyscy Tathagatowie są narodzeni z tych dwóch. (16)
  Tak jak ci, którzy osiągnęli pierwszy owoc [świętości Hinajany] ostatecznie urzeczywistniają Nirwanę;
  Tak, Bodhisattwowie, którzy osiągnęli ten stopień [Pierwszy Stopień - Radości], są zawsze pełni radości w swoich sercach, (17)
  Ponieważ nasiona Buddhów i Tathagatów mogą rosnąć w nich naturalnie;
  Z tego powodu nazywani są mądrymi i dobrymi ludźmi. (18)

Przypisy

(1)Dziesięć Mocy - daśa-balani - dziesięć mocy czy zdolności przypisywanych Buddzie:

 1. odróżnianie dobra od zła
 2. znajomość karmy wszystkich istot przeszłości, teraźniejszości i przyszłości i jej rezultaty
 3. znajomość wszystkich form medytacji
 4. znajomość wyższych i poślednich zdolności odczuwających istot
 5. znajomość czego pragną i co myślą
 6. znajomość ich różnych poziomów egzystencji
 7. znajomość rezultatu różnych medytacji
 8. znajomość przejściowych stanów wszystkich istot i karma za jaką podążają
 9. znajomość poprzednich żywotów wszystkich istot i nieskalanego stanu nirwany
 10. wiedza jak zniszczyć wszystkie złe namiętności.

(2)Pratyutpanna Samadhi

samadhi przedstawione w sutrze Pratyutpanna Sutra. Po japońsku nazywane w sutrach - hanjuzammai [pol. wym. handziudzammai].
Samadhi Bycia w Obecności Wszystkich Buddhów, w języku japońskim brzmi to: sho butsu genzen zammai. Zgodnie z metodą zalecaną w powyższej sutrze, jeśli ktoś koncentruje się na Amitabhie [jap. Amida], może wizualizować Amitabhę i innych Buddhów.