Spis treści

Rozdział czwarty

Oczyszczenie Stopnia Radości

[Praktyki wymagane na Pierwszym Stopniu]

Wraz ze stopniowym wzrostem siły przekonania Bodhisattwów, ich czyny są głęboko motywowane przez Wielkie Współczucie;
Obejmując istoty współczującymi sercami, nigdy nie czują zmęczenia z powodu dokonywania dobroczynnych czynów dla nich. (1)
Radując się różnymi ścieżkami wspaniałej Dharmy, zawsze zbliżają się do swoich nauczycieli,
Którym wyznają swoje złe czyny i okazują im szacunek, w ten sposób ich serca stają się łagodne. (2)
Z radością kontemplują dharmy, nie są do nich przywiązani i pragną więcej słuchać i uczyć się Dharmy;
Nie poszukują bogactwa i zdobyczy, i unikają zwodnych i nieszczerych działań oraz niewłaściwego sposobu życia. (3)
Nigdy nie przynoszą niesławy Rodzinie Buddhy, ani nie łamią wskazań, ani nie oszukują Buddhów;
Mają głębokie pragnienie urzeczywistnienia Wszechwiedzy [pradżnia? - przyp. tłum.], a ich umysły są nieporuszone jak wielka góra. (4)
Zawsze chętni do praktyki, nauczają najwyższej Dharmy;
Radując się pozaświatowymi ścieżkami, nie znajdują radości w świeckich ścieżkach. (5)
Oczyszczają Stopień Radości za pomocą dyscypliny, dokonując aktów oczyszczenia, które są trudne do dokonania.
Tak więc zawsze koncentrują umysły na praktykowaniu tych czynów. (6)
Jeśli Bodhisattwowie osiągnęli najwyższe drogi w taki sposób,
Powiada się wówczas, że trwale i z pewnością przebywają na Pierwszym Stopniu. (7)