Spis treści

Rozdział dwudziesty pierwszy

Czterdzieści szczególnych właściwości Buddhy

Bodhisattwa powinien następnie koncentrować się na czterdziestu szczególnych właściwościach Buddhy,
Ponieważ Buddhowie posiadają ciało Dharmy i dodatkowo fizyczne ciało. (1)