Spis treści

Rozdział dwudziesty szósty. Przypowieść

Ci Bodhisattwowie powinni słuchać i uczyć się o szczególnych cechach, osiągnięciach, praktykach i owocach tego stanu,
I powinni z oddaniem praktykować by osiągnąć różne składowe elementy zasługi i cnoty tego stanu. (1)

[Siedem szczególnych cech Pierwszego stopnia]

Przebywając na Pierwszym Stopniu Bodhisattwowie mają wiele do wytrzymania;
Nie lubią sporów 1, w ich umyśle jest wiele radości i szczęścia, (2)

Zawsze poszukują czystości umysłu, i ze współczuciem żałują odczuwające istoty,
I nie utrzymują wobec nich wrogości. Często praktykują tych siedem czynów. (3)

[Osiem osiągnięć]

Rozwijają korzenie dobra, dokonują różnych praktyk,
Zbierają różne postanowienia, i czynią ofiarowania wobec Buddhów. (4)

Są chronieni przez dobrych przyjaciół i posiadają głęboki umysł;
Są świadomi odczuwających istot ze współczującym sercem, i z wiarą akceptują najwyższą Dharmę. (5)

Osiągnąwszy te osiem czynów zasługi, powinni uczynić ślubowanie:
„Kiedy osiągnę wyzwolenie dla siebie, powinienem wyzwolić odczuwające istoty z Sansary”. (6)

Po wejściu w Stan Pewności, po to osiągnąć dziesięć mocy,
Odradzają się w Rodzinie Tathagaty i stają się wolni od wszystkich błędów. (7)

Odwracając się od światowej ścieżki wkraczają na najwyższą ponadświatowa ścieżkę;
To oznacza wejście na Pierwszy Stopień [Pierwsze Bhumi], który jest nazywany „Stanem Szczęścia”. (8)

[Elementy składowe Zasługi]

Kiedy wzrasta moc wiary, osiągną wielkie współczucie,
Mają litość dla odczuwających istot, praktykują zasługi bez zmęczenia. (9)

Radują się wspaniałą Dharmą, zbliżają się do dobrych przyjaciół,
Wyrażają skruchę za popełnione złe czyny, okazują cześć i szacunek, utrzymują swoje umysły miękkimi i spokojnymi, (10)

Radośnie kontemplują dharmy, nie lgną do nich, poszukują okazji, by słuchać wiele nauk Dharmy ze zjednoczonym umysłem,
Nie pożądają bogactwa i sławy, oddzielają się od oszustwa, nieuczciwości i nieszczerości, (11)

Nie przynoszą hańby Rodzinie Buddhów, nie łamią wskazań, ani nie oszukują Buddhów;
Szczerze poszukują Wszechwiedzy i ich wola jest nieporuszona jak wielka góra. (12)

Zawsze pragną praktykować Drogę, głoszą wspaniałe nauki pokazane powyżej;
Dążą do ponadświatowej drogi, nie poszukują światowych ścieżek. (13)

Angażując się oczyszczeniem Stanu Szczęścia dokonują czynów oczyszczających, które są trudne do praktykowania;
Ze zjednoczonym sercem, zawsze praktykują te czyny. (14)

Jeśli osiągną te wspaniałe czyny,
Mówi się, że przebywają pewnie na Pierwszym Stopniu Bodhisattwy. (15)

[Upaya, które powinno się studiować]

Istnieją metody praktyki, które wspomagają ten stan i takie, które stoją z nim w sprzeczności;
Są takie, które tworzą ten stan i takie, które go niszczą. (16)

Każdy stopień ma swoje charakterystyczne cechy i swoje owoce; każdy stopień ma swoje urzeczywistnienia.
Na każdym stopniu jego elementy składowe zasługi są oczyszczane, dzięki czemu Bodhisattwowie podążają od jednego stopnia do następnego. (17)

Kiedy osiągają moc pozostawania z pewnością na danym stopniu, nie ma niczego co może spowodować ich cofanie się;
Kiedy posuwają się naprzód od czystych stanów Bodhisattwów do niezliczonych stanów Buddhów, (18)

Powinni się uczyć zręcznych metod dotyczących różnych spraw;
Powinni się zadawać pytania dobrym ludziom i usuwać własną arogancję. (19)

Jeśli Bodhisattwowie są w stanie znać szczególne cechy i osiągnięcia różnych stanów,
Nie cofną się z Pierwszego Stanu nawet, jeśli nie osiągną [szybko] Bodhi 2. (20)


Przypisy

1) W tłumaczeniu angielskim Inagakiego użyto terminu lawsuit, co oznacza 'sprawa sądowa'. Ponieważ brzmi to bardzo dziwnie zastosowałem inną wersję, która wydaje się być bliższa terminologii buddyjskiej. — przyp. tłum.

2) Bodhi — Oświecenie.