Spis treści

Rozdział dwudziesty drugi

Zapytania o wszechwiedzę Buddhy

Mnisi powinni unikać wszystkich złych czynów ciała, mowy
I umysłu, powinni odrzucić wszystkie inne złe czyny. (1)
Dobrze jest chronić ciało,
Mowę i umysł; dobrze jest chronić wszystkie czyny od zła. (2)
Mnisi powinni chronić wszystkie swoje czyny i unika wszystkich złych,
Nie powinni pozwolić swoim rękom i stopom popełniać zło, powinni powstrzymywać swoją mowę i inne czyny. (3)
I powinni starać się utrzymać umysł koncentracji. Ci, którzy
Pozostają przy tych regułach, są nazywani prawdziwymi mnichami. (4a)