Spis treści

Rozdział dwudziesty trzeci

Całkowita wiedza niejasnych spraw

Jeśli czyjeś piękne lub ohydne zachowanie było zdeterminowane, jego
Wysiłek także byłby zdeterminowany;
Wówczas nie byłoby potrzeby praktyki na różne sposoby. (1)