Spis treści

Rozdział siódmy

Kontrolowanie umysłu.

[Utrzymanie Bodhicitty](1)

Bodhisattwowie powinni wysilać się by nie stracić sposobów utrzymania Bodhicitty;
Powinni z oddaniem praktykować bez stracenia sposobów osiągnięcia Bodhi (2). (1)

[Niekorzystne warunki dla Bodhicitty]

Pierwsze, brak szacunku dla Dharmy; drugie, bycie aroganckim;
Trzecie, mówienie kłamstw i bycie nieszczerym; czwarte brak szacunku dla nauczycieli. (2)

[Inne niesprzyjające warunki dla Bodhicitty]

Niechęć dzielenia się najwyższą Dharmą z innymi; bycie przywiązanym do dróg Hinajany;
Wykorzystywanie Bodhisattwów; pogardzanie tymi, którzy praktykują medytację; (3)
Utrzymywanie niechęci i wrogości do własnego nauczyciela;
Utrzymywanie umysłu pochlebstwa i nieuczciwości; pożądanie bogactw i zdobyczy. (4)
Bycie nieświadomym złych czynów Mary (3), słaba Bodhicitta,
Karmiczne przeszkody i podążanie za błędnymi naukami - to są również przyczyny utracenia Bodhicitty. (5)

[Cztery czarne czyny]

Uczynienie ofiar swojemu nauczycielowi za jego zgodą, ale w niewłaściwy sposób; to jest bardzo ciężkie przewinienie;
Zmuszanie innych do skruchy, kiedy nie zrobili niczego, za co powinni czynić skruchę; (6)
Poczucie gniewu do tych, którzy mają radosną wiarę w Mahajanę,
Robienie im wymówek i mówienie źle o nich i rozpowiadanie złych rzeczy o nich wszędzie; (7)
Utrzymywanie pochlebstwa i nieuczciwości w umyśle, kiedy praktykuje się w miejscu swojego nauczyciela,
Te cztery czarne czyny są przyczyną utraty Bodhicitty. (8)

[Eliminowanie złych uwarunkowań]

Odwracając się od tych dwudziestu negatywnych warunków, powinno się czynić dobro życie po życiu;
Jeśli ktoś tak czyni, to jego najwyższy umysł Bodhi - Bodhicitta nie zostanie stracony. (9)

[Sprzyjające warunki dla wzmocnienia Bodhicitty]

Nawet, jeśli ktoś miałby stracić życie lub pozycję Czakrawartina (4),
Nie powinien mówić kłamstw, ani zachowywać się w schlebiający i nieuczciwy sposób. (10)
Prowadzić wszystkie istoty całego świata,
By obudziły umysł szacunku i czci wobec wszystkich Bodhisattwów. (11)
Jeśli ktoś czyni dobro w taki sposób,
To czyjaś najwyższa aspiracja ku Bodhi - Oświeceniu nabierze siły z życia na życie. (12)


Przypisy

(1)Bodhicitta Bodhicitta - umysł Bodhi, lub umysł [doskonałego] Oświecenia, w rozumieniu Mahajany pragnienie Oświecenia dla dobra innych.

(2)Bodhi - Oświecenie.

(3)Mara - zły demon, odciągający różnymi sposobami od Oświecenia.

(4)Czakrawartin - Wielki Król, władca świata.