Spis treści

Rozdział jedenasty

Traktat o zasłudze.

[Zasługa czterech praktyk]

Powinieneś uklęknąć na prawym kolanie i odkryć prawe ramię,
Złóż razem dłonie i okaż cześć trzy razy w ciągu dnia i w nocy(1). (1)
Jeśli pokazać zasługę praktyki czynionej cały czas w materialnej formie,
Nie pomieściłaby się nawet w systemach światów tak licznych jak ziarna piasku w Gangesie. (2)

[Czy negatywna karma może zostać wykorzeniona]

Prawdziwe dharmy są tak niezniszczalne jak wadżra; moc karmy jest niezwyciężona.
Urzeczywistniłem Bodhi, ale wciąż otrzymuję zapłatę mojej złej karmy. (3)
Ocean, różne wspaniałe góry, stoki, lasy,
Ziemia, woda, ogień, wiatr i inne żywioły, słońce i księżyc oraz wszystkie konstelacje - (4)
Wszystkie znikną bez śladu, kiedy kosmiczny ogień pojawi się na końcu kalpy.
Ale karma będzie wciąż istnieć i nie zostanie stracona przez niezliczone kalpy. (5)
Jeśli ty, który posiadasz wyróżniające znamiona fizyczne, kiedy spotkasz nauczyciela Najwyższej Mądrości,
Twoja zła karma popełniona w przeszłości jest już spłacona i nie przyniesie swoich owoców. (6)
Nawet, jeśli spotkałeś Buddhę, i wykorzeniłeś swoje skalania i osiągnąłeś owoc świętości,
Z powodu innych warunków, drzazga wciąż tkwi w twoim ciele. (7)

[Zła karma zostaje usunięta przez zasługę]

Jeśli kilo soli zostanie wrzucone do oceanu, jego smak się nie zmieni;
Ale jeśli ta sama sól zostanie wrzucona do małego naczynia z wodą, woda będzie zbyt słona do picia. (8)
Jeśli, ktoś praktykuje wiele zasług, ale popełnia mało wykroczeń,
Ten nie spadnie do złych światów; z powodu innych przyczyn otrzyma tylko lekką zapłatę. (9)
Jeśli, ktoś ma niewiele zasług i niewiele wykroczeń,
Spadnie do złych światów, ponieważ jego umysł jest mały. (10)
Jeśli ktoś ma słabe ciało i ma niewiele jedzenia, które trudno strawić,
Ten człowiek będzie cierpiał wielki ból, o ile nie umrze. (11)
Jeśli, ktoś ma silne ciało i ma mało jedzenia, które jest trudne do strawienia,
Ten człowiek nie umrze, ale będzie cierpiał lekki ból. (12)
Jeśli, czyjś płomień dobroci, zasługi i mądrości jest słaby, a jednak popełnia niewielkie wykroczenia,
Nie ma sposobu na wykorzenienie jego złej karmy, i upadnie w piekła. (13)
Ci, którzy mają wiele zasług, nawet, jeśli popełnili jakieś wykroczenia,
Nie wpadną do piekła, otrzymają tylko lekką zapłatę w tym życiu. (14)
Tak jak, Angulimala, który zabił wielu ludzi
Nawet próbował zabić swoją matkę i Buddhę, ale [później] osiągnął stan Arhata. (15)


Przypisy

(1) okaż cześć trzy razy w ciągu dnia i w nocy - zgodnie z zaleceniami do praktyki według sutr i innych kanonicznych tekstów, w ciągu doby należy przyjmować i recytować 6 razy Schronienia i czynić wtedy pokłony, tj. 3 razy w ciągu dnia i 3 razy w nocy.