Spis treści

Rozdział piętnasty

Pięć wskazań

[Przewodnik obowiązków świeckiego Bodhisattwy]

[Świecki Bodhisattwa] powinien pobudzać czyny dobrych ludzi i zbierać ofiary we właściwy sposób;
Powinien prosić bogatych by ofiarowywali wiele i nie przyjmować żadnych ofiar od biednych. (1)
Nie powinien się radować i czuć smutku z powodu spraw tego świata, ani nie powinien troszczyć się o własny zysk.
Zawsze pragnąć działać dla dobra innych i będąc głęboko świadomym swoich długów wdzięczności wobec innych, próbować odpłacić się podwójnie lub jeszcze więcej. (2)

[Pytanie: Czy na pierwszym miejscu nie powinien być czyjś własny zysk (dobro)?]

Najpierw powinien osiągnąć swoje własne dobro, a później szukać dobra innych.
Jeśli zaniedbuje swoje własne dobro, a szuka dla innych, później będzie tego żałował. (3)
Jeśli, ktoś szuka dobra innych, a zaniedbuje swoje własne i myśli, że jest mądry,
To jest to najgłupsza rzecz na świecie (1). (4)

[Odpowiedź: Dobro innych jest czyimś własnym dobrem]

W sprawach dotyczących innych, determinacja Bodhisattwy nie jest słaba;
Po obudzeniu Umysłu Bodhi, dobro innych jest ich własnym dobrem. (5)

[Dana Bodhisattwy]

Praktykowanie materialnej Dana wobec biednych i dawanie lękliwym nieustraszoności -
Zasługa takiego działania jest pewna i mocna. (6)

[Pięć wskazań]

Świecki Bodhisattwa ma pięć wskazań, przy których pozostaje; powinien mieć mocną determinację by ich przestrzegać.

[Inne dobre czyny]

Ogólnie, Bodhisattwa powinien pewnie pozostawać przy pięciu wskazaniach, (7)
I także dokonywać wszelkich innych [zalecanych dobrych] czynów ciała, mowy i umysłu.

[Czyny Dana świeckiego Bodhisattwy]

Zgodnie z uwarunkowaniami odczuwających istot, [świecki Bodhisattwa] powinien wyjaśniać im Dharmę, nauczać je i prowadzić; (8)
Zgodnie z uwarunkowaniami biednych, powinien ich zaopatrywać w to, czego potrzebują.

[Inne sprawy, na które trzeba zwrócić uwagę]

Wiele złych istot może być przyczyną różnych prześladowań Bodhisattwy; (9)
Będąc nieszczerymi, aroganckimi i rozwiązłymi, mogą wykorzystywać, lekceważyć i oszukiwać Bodhisattwę.
Mogą być niewdzięczne i nie czuć obowiązku odpłacenia się, być głupimi, podłymi i trudnymi do nawrócenia (2); (10)
Pomimo tego Bodhisattwa, powinien mieć dla nich litość, zebrać swoją odwagę i dokonywać jeszcze większych wysiłków.
Jeśli, Bodhisattwa, gdziekolwiek jest, nie naucza i prowadzi istoty, (11)
Pozwalając im z tego powodu upaść w trzy złe ścieżki (3), będzie krytykowany przez Buddhę.


Przypisy

(1) Ten fragment nie oznacza zapominania o innych. Dobro oznacza dobre czyny ciała, mowy i umysłu. Praktykowanie w pierwszym rzędzie samemu wskazań moralnej dyscypliny, ofiarowywanie i sześć paramit - doskonałości.

(2) Trudny do nawrócenia - nie ma to znaczenia takiego, że Bodhisattwowie nawracają wszystkich, obojętnie czy ktoś tego chce, czy nie. Oznacza to, iż Ci, którzy mają związek przyczynowy z Bodhisattwą, ale z powodu obciążeń karmicznych nie są w stanie zrozumieć nauk i pouczeń, a nawet jawnie się im sprzeciwiają. Takie osoby są trudne do nawrócenia, siła ich nawyków jest olbrzymia i wyrasta jak góra na drodze do poprawy i wyzwolenia.

(3) Trzy złe ścieżki - światy piekieł, głodnych duchów i zwierząt. Światy wypełnione wielkim cierpieniem nie do opisania.