Bodhipakkhiya Dipani
37 Czynników Prowadzących do Oświecenia

Mahathera Ledi Sayadaw, Aggamahapandita, D.Litt.
Przełożył na język angielski Sayadaw U Nyana, Patamagyaw of Masoeyein Monastery Mandalay.
Redakcja: The English Editorial Board
Przekład na język polski: Sebastian Musielak

Spis treści


mahajana.net