Kurs z Jego Świętobliwością Lhalungiem Sungtrulem Rinpocze

Grupa buddyjska Yeshe Khorlo zaprasza na kurs z Jego Świętobliwością Lhalungiem Sungtrulem Rinpocze - jedenastą inkarnacją mowy tertona króla Pema Lingpy. Kurs odbędzie się w Warszawie w dniach 4.04 do 9.04.2014 - zgłoszenia do dnia 15 marca br.

Jego Świątobliwość Lhalung Sung­trul Rin­pocze urodził się w 1965, w dolinie Czumi (region Zhem­gang, Bhutan), gdzie jego ojciec peł­nił funk­cję zarządcy. W 1969 został roz­poznany przez J. Św. Dudzioma Rin­pocze, J. Św. Dilgo Khjentse Rin­pocze i J. Św. XVI Kar­mapę jako jedenasty tulku mowy Pema Lingpy. Głów­nymi siedzibami Sung­trula Rin­pocze są klasz­tory Tam­szing w Bum­thangu, Dramitse we wschod­nim Bhutanie i Lhalung w Tybecie.

Program

Piątek 4.04.2014

Godz. 19:00 - wykład publiczny: Tradycja Ning­mapy i Pemalingpy

Sobota 5.04.14

Godz. 10:00 - 12:00 – samoinicjacja Rin­pocze; w tym czasie sanga prak­tykuje indywidual­nie lub robi wspólną prak­tykę (na życzenie) – ofiarowanie Tsogu
Godz. 14:00 - 18:00 – Lama Norbu Gjatso: inicjacja, lung (ustny przekaz)

Nie­dziela 6.04.2014

Godz. 10:00 - 12:00 – samoinicjacja Rin­pocze; w tym czasie sanga prak­tykuje indywidual­nie lub robi wspólną prak­tykę (na życzenie) – ofiarowanie Tsogu
Godz. 14:00 - 17:00 – Guru Drakpo Tsal: inicjacja, lung (ustny przekaz)

Poniedziałek 7.04.2014

Godz. 17:00 – Wspólna praktyka
Godz. 18:00 – Nauki, wyjaśnienia do prak­tyki Lama Norbu Gjatso (LNG)

Wtorek 8.04.2014

Godz. 17:00 – Wspólna praktyka
Godz. 18:00 – Kon­tynuacja wyjaśnień do prak­tyki Lama Norbu Gjatso (LNG)

Środa 9.04.2014

Godz. 17:00 – Kon­tynuacja nauk, przy­gotowanie Tsogu
Godz. 18:00 – Wspólna prak­tyka razem z Rin­pocze, ofiarowanie Tsogu

Miejsce: Cen­trum Usług Socjal­nych i Szkolenia Kadr Pomocy Spo­łecz­nej „Ośrodek Nowolipie”
Adres: ul. Nowolipie 25b, 01-011 War­szawa

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://yeshekhorlo.mahajana.net/ oraz w załączonej ulotce poniżej.

Tagi: 
Załączniki: