Lopon Ogjen Tanzin w Warszawie

Związek Sangchen Khandro Ling zaprasza na drugą wizytę Lopona Ogjena Tanzina w Warszawie. W tym roku Rinpocze udzieli inicjacji trzech Dakiń: Tromy Nagmo, Kali Nagmo i Simhamukhi z linii Dudziom Tersar. Nauki i inicjacje odbywać się będą w ośrodku Namdag Ling przy ulicy Drużynowa 3 m. 1A, w pobliżu Metra Racławicka w Warszawie. Datek za jeden dzień nauk to 60 zł, jeden dzień inicjacji - 80 zł.

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia - pomogą nam one określić czy na inicjacje potrzebna jest większa sala!
Zgłoszenia na adres e-mail: sangchenkhandroling@gmail.com

Szczegółowy program kursu:

9 września

Przyjazd Rinpocze do Polski. Dzień odpoczynku.

10 września

Rano: Rinpocze odpoczywa.
16 - 19: Nauki Khandro Thug Thig

11 września

10 - 13: Nauki o dniach szczególnych i ofiarowaniu tsogu
16 - 19: Nauki Khandro Thug Thig

12 września

10 - 13: Nauki o ofiarowaniu dla strażników
16 - 19: Przygotowanie torm do inicjacji Simhamukhi

13 września

Cały dzień: Samo-inicjacja Rinpocze i inicjacja Simhamukhi.

14 września

10 - 13: Lungi i nauki do praktyk Simhamukhi
16 - 19: Lungi i nauki do praktyk Simhamukhi

15 września

Dzień odpoczynku Rinpocze

16 września

Rano: Rinpocze odpoczywa
18 - 19.30. Wykład otwarty: Tradycja Ngakpów i Nowe Skarby Dudzioma.

17 września

10 - 13: Nauki o 7 - linijkowej modlitwie
16 - 19: Przygotowanie torm do inicjacji Troma Nagmo

18 września: Dzień Dakiń

Cały dzień: Samo-inicjacja Rinpocze i inicjacja Troma Nagmo

19 września

10 - 13: Przygotowanie torm do inicjacji Kali Nagmo
16 - 19: Lungi i nauki do praktyk Troma Nagmo

19 września

Cały dzień: Samo-inicjacja Rinpocze i inicjacja Kali Nagmo

21 września

10 - 13: Lungi i nauki do praktyk Kali Ngagmo
16 - 19: Lungi i nauki do praktyk Kali Ngagmo

22 września

10 - 13: Wyjaśnienia do oddechów oczyszczających
16 - 19: Lungi i nauki do praktyk Kali Ngagmo

23 września
Dzień odpoczynku, Rinpocze leci na Maltę.

***

Informacje o Rinpocze na Rigpa wiki: www.rigpawiki.org

Czcigodny Lopon Ogjen Tenzin Rinpocze jest mistrzem Wadżrajany w tradycji Njigma, Ngakpą, zaangażowanym w podtrzymanie i rozwój tradycji jogicznej Njigma. Rinpocze pochodzi z Pemako, z rodziny Ngakpów której nieprzerwana linia sukcesji sięga do tertona Pema Lingpy. Rinpocze jest pra-pra wnukiem butańskiego tertona Dzigme Kundrola, jednego z czterech głównych uczniów słynnego Dzigme Lingpy. Otrzymał pełny przekaz linii Dudziom Tersar od Jego Świątobliwości Dudzioma Rinpocze, jest także dzierżycielem linii Pema Lingpy, Dziangter, Mindrolling oraz Logczen Njingtik. Otrzymał nauki i przekazy od Dilgo Kjence Rinpocze, Minling Triczien Rinpocze, Pema Norbu Rinpocze, Dungse Tinle Norbu Rinpocze, Cziangcziak Rinpocze, Dodrubczien Rinpocze, Czimme Rigdzin Rinpocze i Taklunga Tsetrula Rinpocze.
Rinpocze mieszka na stałe w Varanasi, odwiedzając regularnie założoną przez siebie szkołę dla młodych Ngakpów w Arunaczal Pradesz.

Tagi: 
Lopon Ogjen Tanzin