Odosobnienie Czan z Mistrzem Chi Chern'em - Dłużew 2015

Latem odbyło się odosobnienie Czan z Mistrzem Chi Chern'em. Już dziś informujemy o kolejnym odosobnieniu, które się odbędzie w przyszłym roku również w Dłużewie. Do odosobnienia pozostało jeszcze sporo czasu, ale jako, że uczestnicy to osoby świeckie będzie czas na zaplanowanie urlopu.

Odosobnienie zacznie się 1 sierpnia i będzie trwało do 22 sierpnia 2015 roku w Dłużewie pod Warszawą.

Mozna wziac udział w siedmiu, czternastu lub dwudziestu jeden dniach odosobnienia, rozpoczynajac w kazdym wypadku od dnia 1 sierpnia.Warunkiem wstepnym przyjecia na odosobnienie jest co najmniej pół roku doswiadczenia w praktyce medytacji buddyjskiej oraz odbycie przynajmniej jednego intensywnego (tzn. co najmniej
pieciodniowego) odosobnienia.

Mistrzowi będzie pomagać kilku innych mnichów i sympatyków. Biografie Mistrza Chi Chern'a oraz jego pomocników można zobaczyć w dołączonym pliku PDF.

Jak zgłosić się na odosobnienie? Proszę wysłać zgłoszenie, które możecie pobrać tutaj i przedpłatę. Zgłoszenie należy przesłać listownie do 1 lipca 2015 roku na adres:
Paweł Rosciszewski
ul. Promienna 12
05-540 Zalesie Górne
lub e-mailem na adres: budwod@budwod.com.pl

Przedpłaty należy dokonać do 1 lipca 2015 roku na konto podane poniżej. Przedpłata oznacza rezerwacje miejsca na odosobnieniu, jeśli limit miejsc nie zostanie do tego momentu wyczerpany.

Opłata za udział w odosobnieniu Opłaty za udział w odosobnieniu są następujące:
1. Za udział w 21 dniach odosobnienia opłata wynosi 3450 zł, przedpłata 1400 zł.
2. Za udział w 14 dniach odosobnienia opłata wynosi 2500 zł, przedpłata 1000 zł.
3. Za udział w 7 dniach odosobnienia opłata wynosi 1350 zł, przedpłata 700 zł.

Brakująca kwotę, po uprzednim przekazaniu na konto przedpłaty, należy wpłacić do dnia 8 lipca 2015 roku. Osobie rezygnującej z powodów losowych z uczestnictwa w odosobnieniu wszelkie wpłacone na konto Związku pieniądze zostaną zwrócone pod warunkiem, ze rezygnacja zostanie zgłoszona do 1 lipca 2015. W wypadku późniejszej rezygnacji opłata nie zostanie zwrócona.

Konto, na które należy dokonywać wpłat:
właściciel konta:

Związek Buddystów Czan
bank: PKO BP I Oddział Warszawa
adres banku: ul. Henryka Sienkiewicza 12/14, 00-010 Warszawa
numer konta: PL 78 1020 1013 0000 0002 0129 2572
kod swift: BPKO PL PW

Proszę pamiętać, że wszelkie opłaty i koszty przelewu ponosi wpłacający.

Darowizna Można również dokonać wpłaty dowolnej kwoty na wyżej podane konto na rzecz osób pragnących wziąć udział w odosobnieniu, które z powodu trudnej sytuacji materialnej nie są w stanie ponieść (pełnych) kosztów uczestnictwa.

Zasady akceptowania uczestników W kwalifikacji na odosobnienie pierwszeństwo będą miały osoby zgłaszające się na 21 dni, następnie zgłaszające się na 14 dni i wreszcie zgłaszające się na 7 dni. Wśród osób zgłaszających się na ta sama liczbę dni o pierwszeństwie decydować będzie data dokonania przedpłaty. Do 12 lipca 2015 roku zostanie ustalona lista uczestników oraz lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane na odosobnienie w razie rezygnacji osób umieszczonych na liście uczestników. Osobom niezakwalifikowanym na odosobnienie wpłacone przez nie kwoty zostaną w całości zwrócone.

Dojazd Osoby przyjęte na odosobnienie proszone są o dotarcie do Dłuzewa w dniu 1 sierpnia do godz. 17.00. Mapa dojazdu do miejsca odosobnienia znajduje się na stronie: strona . Jeżeli potrzebujesz pomocy w dojeździe do Dłuzewa i/lub w powrocie do Warszawy po zakończeniu odosobnienia, poinformuj nas o tym wstawiając znak w odpowiednim miejscu na zgłoszeniu na odosobnienie. Jeśli osób potrzebujących pomocy z dojazdem i powrotem będzie więcej, wynajmiemy autobus (lub minibus), który z centrum Warszawy wyjedzie 1 sierpnia o godz. 16:00. Powrót do
centrum Warszawy przewidujemy 22 sierpnia około godz. 12:00 (wyjazd z Dłuzewa około godz. 10:30). Koszt dowozu w obie strony wynajętym środkiem transportu wynosi ok. 110 zł, płatne na miejscu (podróż w jedna stronę - ok. 55 zł).

Praktyka

  • Podczas odosobnienia nie prowadzimy rozmów, nie używamy telefonów komórkowych, nie korzystamy z komputera, nie czytamy książek, gazet etc.
  • Każdy dzień rozpoczyna się pobudka o godz. 4:00 rano i kończy się o godz. 22:00 cisza nocną. Wypełnia go wiele okresów medytacji, (w czasie których poszczególne rundy formalnej praktyki wynoszą 30–45 minut), a także ćwiczenia fizyczne, spotkania indywidualne z nauczycielem, wykłady oraz praca.
  • Wykłady będą tłumaczone z języka chińskiego na polski oraz na angielski. Wszelkie informacje i zalecenia osób prowadzących będą ogłaszane w języku polskim i angielskim.
  • Każdemu uczestnikowi zostanie przypisany pewien rodzaj pracy. Może to być np. opieka nad ołtarzem w sali Dharmy, sprzątanie sali Dharmy, jadalni, korytarzy, toalet, zmywanie naczyń po posiłkach, praca w ogrodzie i inne.

Uwagi

  • Posiłki na odosobnieniu są wyłącznie wegetariańskie.
  • Osoby, które maja trudna sytuacje materialna, mogą ubiegać się o zniżki w opłacie za odosobnienie. Prośbę o zniżkę można dołączyć do zgłoszenia.
  • Nie jest konieczne zabieranie ze sobą śpiwora, maty oraz poduszki do medytacji. Na miejscu każdy otrzyma pościel od właściciela obiektu oraz maty i poduszki od organizatorów odosobnienia. Jeśli jednak używasz ławeczki do medytacji zabierz ja ze sobą.
  • Informacje na temat odosobnienia znajdują się na stronach internetowych Związku Buddystów Czan: www.czan.eu
Tagi: 
Chi Chern Fashi