Zmiany w programie wizyty Lopona Ogjena Tenzina

Zmianie uległy termin wykładu otwartego, godzina rozpoczęcia sesji popołudniowej oraz miejsce Inicjacji:

Nauki odbywać się będą w ośrodku Namdag Ling, przy ulicy Drużynowa 3 m 1A, w pobliżu Metra Racławicka, w Warszawie.
Inicjacje i przygotowanie torm odbywać się będą w ośrodku Karma Kamtsang w Warszawie przy ul.Dąbrowskiego 1, lokal 2 (róg Dąbrowskiego i Puławskiej).

Związek Sangchen Khandro Ling zaprasza na drugą wizytę Lopona Ogjena Tenzina w Warszawie.

W tym roku Rinpocze udzieli inicjacji trzech Dakiń: Tromy Nagmo, Kali Nagmo i Simhamukhi z linii Dudziom Tersar.

Datek za jeden dzień nauk to 60zł, jeden dzień inicjacji - 80zł.

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia - pomogą nam one określić czy na inicjacje potrzebna jest większa sala!

Zgłoszenia na adres e-mail: sangchenkhandroling@gmail.com

Szczegółowy program kursu:

9 września

Przyjazd Rinpocze do Polski. Dzień odpoczynku.

10 września

Rano: Rinpocze odpoczywa.
17 - 19: Nauki Khandro Thug Thig

11 września

10 - 13: Nauki o dniach szczególnych i ofiarowaniu tsogu
17 - 19: Nauki Khandro Thug Thig

12 września

10 - 13: Nauki o ofiarowaniu dla strażników
15 - 21: Przygotowanie torm do inicjacji Simhamukhi

13 września

Cały dzień: Samo-inicjacja Rinpocze

15:30 Inicjacja Simhamukhi.

14 września

10 - 13: Lungi i nauki do praktyk Simhamukhi
17 - 19: Lungi i nauki do praktyk Simhamukhi

15 września

18:00- 19:30: Wykład otwarty w Muzeum Azji i Pacyfiku
Temat:Tradycja term czyli ukrytych skarbów duchowych w buddyźmie tybetańskim.Wstęp 15 zł.

Strona wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/559732204130848/

16 września

Dzień odpoczynku Rinpoche

17 września

10 - 13: Nauki o 7 - linijkowej modlitwie
16 - 20: Przygotowanie torm do inicjacji Troma Nagmo

18 września: Dzień Dakiń

Cały dzień: Samo-inicjacja Rinpocze

17:00 Inicjacja Troma Nagmo

19 września

10 - 13: Przygotowanie torm do inicjacji Kali Nagmo
17 - 19: Lungi i nauki do praktyk Troma Nagmo

20 września

Cały dzień: Samo-inicjacja Rinpocze

16:00 Inicjacja Kali Nagmo

21 września

10 - 13: Lungi i nauki do praktyk Kali Ngagmo
17 - 19: Lungi i nauki do praktyk Kali Ngagmo

22 września

10 - 13: Wyjaśnienia do oddechów oczyszczających
17 - 19: Lungi i nauki do praktyk Kali Ngagmo

23 września
Dzień odpoczynku, Rinpocze leci na Maltę.

***

Daty i tematy innych nauk, których Rinpocze udzieli w tym roku w Europie:

http://www.loponpogyantanzin.com/

Informacje o Rinpocze na Rigpa wiki:

http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Lopön_Ogyan_Tanzin_Rinpoche

Tagi: 
Lopon Ogjen Tenzin