Dhammapada

Polski przekad „Dhammapady”:

Za zgod polskiego tumacza Dhammapada moe by rozpowszechniana zgodnie z zasadami Public Domain [kopia lokalna].