DHAMMAPADA
Ścieżka Prawdy Buddy

Przekład na język polski,
na podstawie tłumaczenia z palijskiego na angielski Acharya Buddharakkhity
Zbigniew Becker

Wprowadzenie:
Bhikkhu Bodhi

Przedmową opatrzył:
Krzysztof Kosior

Misja Buddyjska „Trzy Schronienia” w Polsce

Ten utwór jest dostępny na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).

ISBN 83-906255-0

Tytuł oryginału:
The Dhammapada. The Buddha's Path of Wisdom.
Translated by Acharya Buddharakkhita
Buddhist Publication Society, Kandy, Śri Lanka, 1985

Wydawca:
Misja Buddyjska „Trzy Schronienia” w Polsce
ul. Śląska 12/12, 70-432 Szczecin, tel./fax 880 289

Spis treści

Przedmowa
Wprowadzenie

RozdziałWersy
1.Pary1-20
2.Uważność21-32
3.Umysł33-43
4.Kwiaty44-59
5.Głupiec60-75
6.Mędrzec76-89
7.Arahat: Doskonały90-99
8.Tysiące100-115
9.Zło116-128
10.Przemoc129-145
11.Starość146-156
12.Jaźń157-166
13.Świat167-178
14.Budda179-196
15.Szczęście197-208
16.Wzruszenia209-220
17.Gniew221-234
18.Nieczystość235-255
19.Prawość256-272
20.Ścieżka273-289
21.Przytomność290-305
22.Kraina rozpaczy306-319
23.Słoń320-333
24.Pragnienia334-359
25.Mnich360-382
26.Święty383-423