A Guide to Awareness

Author: 
J.Ś. Somdet Phra Ńanasamvara
Category: 

Dwadzieścia dwa wykłady na temat Cztery Podstawy Uważności z klasztoru Wat Bovornives, Bangkok. Nauki J.Ś. Somdet Phra Ńanasamvara, Najwyższego Patriarchy Tajlandii.

Attachments: