Dhamma Discourses on Vipassana Meditation

Author: 
Ven. Sayadaw U Kundala
Category: 

Wykłady Dhammy o Medytacji Wipassany

Sayadaw U Kundala jest znanym mistrzem medytacji w tradycji Mahasi Sayadaw w Birmie. Podaje metody praktyki z dokładnymi instrukcjami.