Frames of Reference & Duties of the Sangha

Author: 
Ajaan Lee Dhammadharo
Category: 

Nauki zgodne z Satipatthâna Sutta, zawiera również nauki "Duties of the Sangha", przepisy i reguły Winaji.