Keeping the Breath in Mind & Lessons in Samadhi

Author: 
Ajahn Lee Dhammadharo
Category: 

Utrzymanie Oddechu i Umysłu oraz Lekcje Samadhi

Nauki Ajaan Lee Dhammadharo (1906-1961), jednego z najbardziej znanych nauczycieli medytacji buddyjskiej.