Knowing and Seeing

Author: 
Ven. Pa-Auk Sayadaw
Category: 

Nauki oraz pytania i odpowiedzi w czasie dwumiesięcznego odosobnienia prowadzonego przez Venerable Pa-Auk Sayadaw na Taiwanie w świątyni Yi-Tung, Sing Choo City.

Attachments: