Mindfulness: The Path of the Deathless

Author: 
Venerable Ajahn Sumedho
Category: 

Uważność: Ścieżka Nieśmiertelności

Instrukcje do medytacji wg Ajahn Sumedho, bhikkhu tradycji Theravady.