The Four Sublime States

Author: 
Venerable Nyanaponika Thera
Category: 

Cztery stany umysłu nauczane przez Buddhe: miłująca dobroć (metta), współczucie (karuna), radość (mudita), równość (upekkha).