Gomitsu i struktura mantr oraz gramatyki Shittan siddham

Specjalny język mantr używany w Indiach, w okresie IV—VIII wieku ery zachodniej - zachowany tylko w Japonii.