Harada Shodo Roshi – Teisho

Szczecin, June 2003

Nagrania audio w języku japońskim z tłumaczeniem na język angielski i polski (audio files in japanese with english and polish translation)

Zawiera szczegółowe instrukcje do praktyki zazen oraz "Mu" (includes detailed instrucions to zazen and "Mu" pracices)

Kategoria: