Cele

Cel ogólny wortalu buddyjskiego - mahajana.net:

  • wsparcie merytoryczne dla osób zainteresowanych Dharmą Buddy (zarówno dla praktykujących, zainteresowanych samą teorią jak i osób sympatyzujących)

Cele szczegółowe:

  • publikowanie źródłowych tekstów buddyjskich
  • publikowanie tekstów buddyjskich wybranych dawnych i współczesnych nauczycieli
  • publikowanie tekstów pióra wybranych dawnych i współczesnych nauczycieli buddyjskich. Najwyższym priorytetem obdarzamy teksty kanoniczne, następnie teksty niektórych dawnych nauczycieli z Indii, Chin, Tybetu, Japonii etc., w dalszej kolejności natomiast teksty wybranych współczesnych nauczycieli.
  • udostępnianie wybranych mów i komentarzy Dharmy współczesnych nauczycieli w postaci plików audio
  • informowanie o niektórych wydarzeniach (sesshin, wykłady, inicjacje, odosobnienia, oraz inne praktyki i spotkania)
  • udostępnianie adresów różnych grup praktykujących buddyzm oraz szkół i uniwersytetów gdzie wykładane są nauki buddyjskie
  • informowanie o wybranych publikacjach, ukazujących się na rynku wydawniczym
  • publikacja pewnych materiałów - umieszczonych w portalu - w postaci zeszytowej / książkowej, tak by udostępnić je osobom nie mającym dostępu do komputera / internetu
  • wysyłanie CD z materiałami dla osób, które nie mają możliwości uzyskania ich z internetu, lub które są zbyt duże objętościowo, by mogły zostać w całości udostępnione

Wortal będzie dostępny przede wszystkim w języku polskim, docelowo w języku polskim i angielskim.

Oby każdy, kto kiedykolwiek przeglądał tę stronę internetową, pamietał o niej
lub choćby myślał czy rozmawiał na jej temat, nigdy nie odrodził się w niższych światach;
Oby jego udziałem były tylko doskonałe ludzkie wcielenia;
Oby napotkał na swej drodze przyjaciela uosabiającego doskonałą prawość mahajany
i osiagnął jak najszybciej stan oświecenia Buddy.