Tłumaczenia Tekstów Dharmy - "Kumarajiva"

Cel

Celem TTD "Kumarajiva" jest gromadzenie funduszy i przeznaczanie ich w całości na tłumaczenie i nieodpłatne udostępnianie źródłowych tekstów buddyjskich.

Kumarajiva

Podstawowe założenia

 1. Teksty będą udostępniane w oparciu o wolne licencje (np. Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0) gwarantujące swobodne i nieodpłatne ich rozpowszechnianie. Dzięki temu efekty pracy tłumaczy staną się na zawsze dobrem publicznym, a nie prywatną własnością.
 2. Z powodu powyższego założenia tłumaczone będą teksty nieograniczone prawem autorskim lub takie na których tłumaczenie i udostępnienie właściciel praw autorskich wyrazi zgodę.
 3. Zgromadzone środki finansowe będą w 100% przeznaczone tylko na opłacenie tłumaczeń tekstów.
 4. Możliwe jest zamówienie tłumaczenia wybranego przez sponsora buddyjskiego tekstu. W takim wypadku prosimy o kontakt: [email protected]
 5. Tłumaczenia będą wykonywane przez kompetentnych, praktykujących buddystów.
 6. W miarę możliwości będą tłumaczone głównie teksty źródłowe. Początkowo planuje się przekłady z języka japońskiego, chińskiego i angielskiego.
 7. Strona www: ttd.mahajana.net
 8. Datki można przekazywać na niżej podane konto, koniecznie z dopiskiem: "Darowizna na TTD":

  Misja Buddyjska "Trzy Schronienia" - Wrocław
  78213000042001023353210001 (Volkswagen Bank Polska S.A.)

  Dane do przelewu z zagranicy:
  IBAN: PL78213000042001023353210001
  SWIFT: INGBPLPW