Tłumaczenia Tekstów Dharmy - "Kumarajiva"

Cel

Celem TTD "Kumarajiva" jest gromadzenie funduszy i przeznaczanie ich w całości na tłumaczenie i nieodpłatne udostępnianie źródłowych tekstów buddyjskich.

Kumarajiva

Podstawowe założenia

  1. Teksty będą udostępniane w oparciu o wolne licencje (np. Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0) gwarantujące swobodne i nieodpłatne ich rozpowszechnianie. Dzięki temu efekty pracy tłumaczy staną się na zawsze dobrem publicznym, a nie prywatną własnością.
  2. Z powodu powyższego założenia tłumaczone będą teksty nieograniczone prawem autorskim lub takie na których tłumaczenie i udostępnienie właściciel praw autorskich wyrazi zgodę.
  3. Zgromadzone środki finansowe będą w 100% przeznaczone tylko na opłacenie tłumaczeń tekstów.
  4. Możliwe jest zamówienie tłumaczenia wybranego przez sponsora buddyjskiego tekstu. W takim wypadku prosimy o kontakt: ttd@mahajana.net
  5. Tłumaczenia będą wykonywane przez kompetentnych, praktykujących buddystów.
  6. W miarę możliwości będą tłumaczone głównie teksty źródłowe. Początkowo planuje się przekłady z języka japońskiego, chińskiego i angielskiego.
  7. Strona www: ttd.mahajana.net