Szkoły buddyjskie - linki

Nauki Dharmy w postaci audio:

  • LamRim.com: Tibetan Buddhist Internet Radio, radio buddyjskie w Internecie, wiele nauk szkoły gelug w oryginale, również kilkadziesiąt godzin wykładów do Lamrim w 24 odcinkach.
  • Dharma Media jest poświęcona Dharmie Buddhy w duchu Rime - niesekciarskiego ruchu zapoczątkowanego w Tybecie w XIX wieku przez tak wielkich Lamów jak Pierwszy Kongtrul Rinpocze i innych. Aktywnie współpracuje z różnymi organizacjami i nauczycielami z różnych linii i tradycji buddyjskich.

Różne inne odnośniki:

Uniwersytety buddyjskie zen w Japonii: