Shōbōgenzō Zuimonki

Autor: 
Dōgen Kigen
Tłumacz: 
Hōjun
Kategoria: 
Informacje: 

Z języka japońskiego przełożył Hōjun

Przekład wykonany w ramach projektu Tłumaczenia Tekstów Dharmy – „Kumarajiva”

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Licencja Creative Commons